Engleski jezik i književnost

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Odsjek za engleski jezik i književnost započinje svoj put 2001. godine osnivanjem Odjela za humanističke znanosti u sklopu Sveučilišta u Splitu, te nastavlja svojim radom u sklopu Filozofskog fakulteta u Splitu osnovanog 2005. godine. Programi preddiplomskog i diplomskih studija na Odsjeku osmišljeni su u skladu sa suvremenim dostignućima i promišljanjima struke.

Oblici nastave i nastavne tehnike koje su predviđene u provođenju studijskih programa stvaraju pretpostavke za razvoj kritičkog mišljenja i za poticanje kreativnosti te stručno usavršavanje studenata.

Cilj Odsjeka je obrazovanje stručnjaka humanističkih znanosti koji će imati znanja i kompetencije iz područja engleskog jezika i lingvistike, književnosti, podučavanja engleskog jezika i prevođenja.

ZANIMA VAS ANGLISTIKA?

Želite biti prevoditelj ili profesor engleskog jezika?

Odsjek za engleski jezik i književnost omogućuje studentima stjecanje sposobnosti razumijevanja teorija, pojmova i načela različitih područja anglističke struke te sposobnost njihove primjene u jezičnom istraživanju i praktičnom radu.

Preddiplomski studijski program Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Splitu namijenjen je obrazovanju stručnjaka humanističkih znanosti iz područja anglistike u opsegu koji je nužan preduvjet za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju anglistike za nastavnike i prevoditelje, kao i za buduće znanstvenike, a koji ujedno omogućuje i zaposlenje nakon završenih triju godina studija.

Studijski program stoga je koncipiran na način da obuhvaća temeljna znanja iz lingvistike, književnosti na engleskom jeziku te engleskoga kao stranog jezika.

Završetkom preddiplomskog studija Engleski jezik i književnost ostvaruje se najmanje 180 ECTS bodova te stječe akademski naziv Prvostupnik (Baccalaureus) / Prvostupnica (Baccalaurea) engleskog jezika i književnosti.

Diplomski studijski program Anglistika obrazuje stručnjake humanističkih znanosti koji će imati znanja i kompetencije na području engleskog jezika i lingvistike, interdisciplinarnog proučavanja diskursa, književne stilistike, podučavanja engleskog jezika i prevođenja.

Na diplomskom studiju, ovisno o usmjerenju, stječu se opća i specifična, specijalistička znanja iz anglističke struke. Završetkom nastavnog usmjerenja stječe se mogućnost zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama i školama za strane jezike.

Završetkom prevoditeljskog usmjerenja magistar/ magistra anglistike osposobljen/a je za sve oblike usmenog i pismenog prevođenja. Završetkom diplomskog studija Anglistika ostvaruje se najmanje 120 ECTS bodova te stječe akademski naziv Magistar engleskog jezika i književnosti 

OPĆENITO

Titula

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Prvostupnik engleskog jezika i književnosti

DIPLOMSKI STUDIJ
Magistar engleskog jezika i književnosti

Adresa

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave
Poljička cesta 35, Split

email: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-584

KONTAKT

Pročelnica Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Simon Ryle
sryle@ffst.hr

Tajnica Odsjeka:
Margareta Vukojević, prof.
mvukojev@ffst.hr

KATEDRE

KATEDRA ZA ENGLESKI JEZIK I PRIMIJENJENU LINGVISTIKU

  • doc. dr. sc. Nataša Stojan
  • Ana Bakašun, viša lektorica
  • Ivana Bojčić, viša lektorica
  • dr. sc. Melanija Marušić, lektorica
  • dr. sc. Danijela Šegedin Borovina
  • dr. sc. Ivana Petrović
  • dr. sc. Mirjana Semren,  predstojnica katedre

 

KATEDRA ZA KNJIŽEVNOST NA ENGLESKOM JEZIKU

 • doc. dr. sc. Brian Willems, predstojnik katedre
 • doc. dr. sc. Gordan Matas
 • doc. dr. sc. Simon Ryle
 • mr. sc. Ilonka Perišić, predavačica

Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku osnovana je 2015. godine. Nudi niz teorijskih i praktičnih lingvističkih i primijenjeno lingvističkih predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju, te na Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti.

Cilj Katedre je obrazovanje stručnjaka humanističkih znanosti koji će imati znanja i kompetencije iz područja engleskog jezika i lingvistike, podučavanja engleskog jezika  i prevođenja.

Katedra za književnost na engleskom jeziku osnovana je 2015. godine. Nudi razne obvezne i izborne kolegije iz britanske, irske i američke književnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Uključena je i u izvedbu nastave na Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti. Izborni kolegiji uključuju teme kao što su Shakespeare, afroamerička književnost, James Joyce, znanstvena fantastika i eko-kritika.

Kolegiji se temelje na  interdisciplinarnom pristupu proučavanja književnosti, kombinirajući temeljne teme iz specifičnih disciplina i spoznaje recentnih istraživanja.

Cilj kolegija je poticanje razvoja neophodnih kompetencija kritičkog razmišljanja i kreativnosti studenata.

DOKUMENTI

NOVOSTI

English