Njemački jezik i književnost

NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti obrazuje stručnjake u području germanistike. Njemački je jedan od najvažnijih jezika u svijetu i predstavlja materinji jezik za čak 87 milijuna ljudi unutar Europske unije. Važnost njemačkog jezika diljem Europe, ali i svijeta, otvara mnoge mogućnosti prvostupnicima u obrazovnim, kulturnim i upravnim institucijama, u nakladništvu, medijima i posebno u turizmu.

Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti koncipiran je tako da obuhvaća temeljna znanja iz lingvistike, književnosti na njemačkom jeziku, kao i njemačkog  kao stranog jezika. Uzimajući u obzir konstantne obrazovne potrebe lokalne zajednice, kao i ekonomske trendove u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, može se uočiti rastuća potreba za stručnjacima iz područja germanistike.

ZANIMA VAS?

Njemački je materinji jezik za čak 87 milijuna ljudi unutar EU.

Program studija usporediv je sa srodnim studijima u Republici Hrvatskoj i u Europskoj Uniji, što omogućava nesmetanu mobilnost studenata.

Nastava se izvodi na njemačkom jeziku te je predznanje njemačkog jezika nužno za praćenja nastave, razumijevanja sadržaja kolegija i polaganje ispita (razina B).

Preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti ustrojava se i izvodi kao redoviti sveučilišni dvopredmetni studij te se slobodno kombinira s drugim dvopredmetnim preddiplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Studij traje tri godine s po dva semestra na godini (ukupno 6 semestara). Jednom godinom studija stječe se 30 ECTS-a, odnosno ukupno 90 ECTS-a tijekom studija. Obveze studenata tijekom studiranja određene su nastavnim programima pojedinih predmeta, dok su obveze sudjelovanja u nastavi, veličina grupa za različite oblike nastave, kao i ispitni rokovi, određeni propisima Filozofskog fakulteta u Splitu.

Završetkom preddiplomskog studija Njemački jezik i književnost stječe se titula sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice (baccalaureaus/baccalaurea) njemačkog jezika i književnosti (univ.bacc.philol. germ.).

Prvostupnici/prvostupnice mogu raditi na poslovima koji zahtijevaju visoki stupanj poznavanja njemačkog jezika, književnosti i kulture u različitim institucijama u kulturi, gospodarstvu i upravi, poput turističkih i poslovnih agencija, izdavačkih kuća i institucija u kulturi u Republici Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama EU-a.

Diplomski studij njemačkog jezika i književnosti

Diplomski studij moguće je upisati po završetku akreditiranog sveučilišnog preddiplomskog studija Njemačkog jezika i književnosti. Pri upisu student treba imati položeno minimalno 90, odnosno 180 ECTS bodova.

Diplomski studij Njemački jezik i književnost traje 2 godine, odnosno 4 semestra. Studij je nastavničkog usmjerenja te se kombinira s drugim dvopredmetnim diplomskim studijima.

Završetkom diplomskog studija  Njemački jezik i književnost stječe se titula magistra/e edukacije njemačkog jezika i književnosti (mag. educ. philol. germ.).

Titula

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Prvostupnik njemačkog jezika i književnosti

Adresa

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave
Poljička cesta 35, Split

email: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

KONTAKT

pročelnica Odsjeka za njemački jezik i književnost:
prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić
eldi@ffst.hr

Administrativni referent:
Snježana Lauš
slaus@ffst.hr

DOKUMENTI

NOVOSTI

English