Pedagogija

PEDAGOGIJA

Na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Pedagogija kritički se razmatraju temeljne spoznaje o odgoju i obrazovanju i njihova primjena u suvremenoj pedagoškoj praksi.

Naglasak studija je na potrebama, interesima i aktivnosti studentica i studenata. Studenti/-ice će kroz suvremeno organiziranu nastavu odgovorno, autonomno, samostalno i u manjim skupinama stjecati znanja te razvijati sposobnosti i vještine potrebne za rad pedagoga suvremenog profila koji će kompetentno, kreativno i profesionalno obavljati poslove u okviru stručno-razvojnih i savjetodavnih službi u suvremenim odgojno-obrazovnim ustanovama te u područjima izvan odgojno-obrazovnog sustava s obzirom na potrebe u javnom i privatnom sektoru.

ZANIMA VAS PEDAGOGIJA?

odgovorno, autonomno, samostalno

Pedagogija je dvopredmetni studij usmjeren na prepoznavanje, analiziranje i vrednovanje temeljnih pedagogijskih postavki i postavki drugih srodnih znanosti

Sveučilišni preddiplomski studij Pedagogija dvopredmetni je studij usmjeren na prepoznavanje, analiziranje i vrednovanje temeljnih pedagogijskih postavki i postavki drugih srodnih znanosti povezanih s odgojem i obrazovanjem u širem smislu te na osvješćivanje implicitnih pedagogijskih uvjerenja studenata/-ica i njihovo kritičko postavljanje u odnos s eksplicitnim pedagogijskim koncepcijama.

Preddiplomski studij Pedagogija traje 3 godine, minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija je 90, a po završetku studija, studenti/-ice stječu akademski naziv svečilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/bacclaurea) pedagogije (univ.bacc.paed.).

Sveučilišni diplomski studij Pedagogija dvopredmetni je studij kojemu je cilj osposobiti studente za učinkovitu primjenu teorije u praksi s naglaskom na znanstveno-istraživačkom radu te na kritičko-refleksivnom, kreativno-inovativnom i kompetencijskom pristupu odgojno-obrazovnoj, stručnoj i savjetodavnoj problematici.

Po završetku diplomskog studija Pedagogija u trajanju od 2 godine i ostvarenih minimalno 60 ECTS bodova, studenti stječu akademski naziv magistar/magistra pedagogije, a sa stečenim zvanjem, osim stručnih, imaju i znanstveno- istraživačke kompetencije potrebne za nastavak studiranja na specijalističkim i doktorskim studijima iz područja društvenih znanosti.

OPĆENITO

Titula

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Prvostupnik/ca pedagogije

DIPLOMSKI STUDIJ
Magistar/ra pedagogije

Adresa

Studentska služba dvopredmetnih studija
Radovanova 13, Split

email: referada.radovanova@ffst.hr

telefon: 091 222 6085

KONTAKT

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Tonća Jukić
e-mail: tonca.jukic@ffst.hr

Tajnica Odsjeka:
Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. Iur.
e-mail: mrvesna@ffst.hr

DOKUMENTI

NOVOSTI

English