Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Odsjek za rani i predškolski odgoj ustrojbena je jedinica Filozofskog fakulteta u Splitu. Studijski programi koji se izvode unutar ovog Odsjeka su: sveučilišni Preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, izvanredni Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, te Razlikovni program.

Studijski program usklađen je s misijom i strategijom Sveučilišta,  te suvremenim trendovima u Europskoj Uniji, ali i u Republici Hrvatskoj.

Rano i predškolsko razdoblje je osjetljivo razdoblje koje obilježavaju velike i važne promjene u tjelesnom, kognitivnom, emocionalnom i socijalnom razvoju. Sve što se u tim godinama dogodi, od sveobuhvatnog je značenja koje se može odraziti na cjelokupan život. Stoga je osnovna uloga odgojitelja u poticanju cjelovita razvoja i učenja djece, odnosno razvoja kritičkog i kreativnog mišljenja djece, angažiranju dječjih potencijala u cjelini, promicanju kolaboracije, interakcije te pregovaranja među djecom.

ODGOJ I OBRAZOVANJE

Odgoj je važniji od obrazovanja, odgajati… ni suca ni vojnika, nego čovjeka

U suvremenom društvenom kontekstu obiteljske potrebe za organiziranom skrbi za predškolsku djecu u porastu su gotovo svugdje, a opće je prihvaćena činjenica da je kvalitetna usluga prema djeci u predškolskim ustanovama presudna za dobrobit i poticanje razvoja djece.

Preddiplomski studij traje tri (3) godine tj. šest (6 semestara) i ostvaruje  se 180 ECTS bodova. Završnim studijem stječe se zvanje: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (univ.bacc.praesc.educ.).

Iznimno, za upis u akad. god. 2020./2021., Filozofski fakultet u Splitu neće provoditi dodatnu provjeru u sklopu utvrđenih uvjeta za upis I. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Uvjeti utvrđeni za upis I. godine u akad. god. 2020./2021.  dostupni su na  www.postani-student.hr

Izvanredni diplomski studij traje dvije (2) godine i četiri (4) semestra i ostvaruje se 120 ECTS bodova. Naziv koji se stječe po završetku diplomskog sveučilišnog studija je: magistra/magistar ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag.praesc.educ.)

Raspored sati za zimski semestar 2020./2021. – 1. godina

Obavijest o početku nastave za studente izvanrednog diplomskog studija rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Prijavnica za upis u izvanredni diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Vodič za upis na diplomski studij

 

Adresa:
Poljička cesta 35, 21000 Split

Voditelj izvanrednog diplomskog studija:
doc. dr. sc. Branimir Mendeš
bmendes@ffst.hr

Program cjeloživotnog učenja namijenjen je odgojiteljima koji imaju
završen dvogodišnji studij. Završetkom programa stječe se 60 ECTS bodova
razlika. Po završetku programa polaznici se mogu prijaviti na natječaj za
upis diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i
obrazovanje.

 

Adresa:
Poljička cesta 35, 21000 Split

Voditelj programa:
doc. dr. sc. Branimir Mendeš
bmendes@ffst.hr

Tajnica programa:
Maja Tudor, dipl. oec.
mtudor@ffst.hr

telefon: 021/541-947

OPĆENITO

Titula

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Sveučilišni prvostupnik/ica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

DIPLOMSKI STUDIJ
Magistra/ar ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Adresa

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave
Poljička cesta 35, Split

email: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-568

KONTAKT

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Marija Brajčić
mbrajcic@ffst.hr

Tajnica:
Snježana Lauš
slaus@ffst.hr

NOVOSTI (IZVANREDNI DIPLOMSKI STUDIJ RPO)

NOVOSTI (RAZLIKOVNA GODINA)

English