Učiteljski studij

UČITELJSKI STUDIJ

Učiteljski studij obrazuje buduće učiteljice i učitelje razredne nastave koji su temelj obveznog osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Svojim širokim obrazovanjem u društvenim, humanističkim i prirodnim znanostima, učitelji razredne nastave svestrani su i interdisciplinarni stručnjaci koji djeluju kako u odgojno-obrazovnim institucijama tako i u raznim drugim područjima ljudskih djelatnosti.

ŽELITE POSTATI UČITELJICA ILI UČITELJ?

Kad poučavamo druge, učimo i sami

Učiteljski studij obrazuje buduće učiteljice i učitelje razredne nastave koji su temelj obveznog osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Integrirani učiteljski sveučilišni studij za stjecanje zvanja magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) traje pet (5) godina ili deset (10) semestara te se ukupno ostvaruje 300 ECTS bodova, a provodi se kroz temeljni učiteljski studij i izabrani modul.

Temeljni učiteljski studij sastoji se od dvaju dijelova:

  • dijela koji se bavi područjem odgojnih i psiholoških znanosti i
  • dijela koji se bavi nastavnim područjima i njihovim metodikama.

Smjerovi koje studenti biraju uz temeljni studij jesu:

  • MODUL 1: Rano učenje stranoga jezika
  • MODUL 2: Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u učenju i poučavanju
  • MODUL 3: Obrazovanje za održivi razvoj

 

Iznimno, za upis u akad. god. 2020./2021., Filozofski fakultet u Splitu neće provoditi dodatnu provjeru u sklopu utvrđenih uvjeta za upis I. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija.

Uvjeti utvrđeni za upis I. godine u akad. god. 2020./2021.  dostupni su na  www.postani-student.hr

OPĆENITO

Titula

INTEGRIRANI 
Završetkom diplomskog studija stječe se titula magistra/magistre primarnog
obrazovanja

Adresa

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave
Poljička cesta 35, Split

email: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-568

KONTAKT

Pročelnica Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović
lidijav@ffst.hr

Administrativni referent:
Snježana Lauš
slaus@ffst.hr

NOVOSTI

English