ITHEOM

UDRUGA „ITHEOM“

Naš je fakultet 19. studenoga 2015. dobio novu studentsku udrugu.

Udruga „iTHEom“ prva je jezično-književna udruga na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu. Okuplja studente s odsjeka za talijanski, hrvatski te engleski jezik i književnost. Plod je ideja koje su dugo prisutne u mislima njezinih osnivačica: pri talijanistici Ivane Granić, pri anglistici Andree Jović, pri kroatistici Marije Pavić i tajnice Ane Bašić.

iTHEom je osnovan s ciljem obogaćivanja palete studentskih aktivnosti na Fakultetu različitim radionicama, debatama, tribinama, predavanjima, predstavljanjima i sl., ali i godišnjim filološkim studentskim simpozijem za mlade, perspektivne lingviste te za književne teoretičare, dakle za sve one koji studiraju jedan od triju jezika i/li književnosti kojima se Udruga bavi.

Sve aktivnosti iTHEoma možete pratiti na Facebook stranici Udruge, a odsad i na ovim stranicama. Za sva pitanja uvijek im se možete obratiti putem e-adrese itheom.split@gmail.com.

DOKUMENTI

NOVOSTI

English