Doc. dr. sc. Hicela Ivon dobitnica je...

Dr.sc. Hicela Ivon, docentica na Filozofskom fakultetu u Splitu, dobitnica je državne nagrade „Ivan Filipović“ za životno djelo.

Ime dr. sc. Hicele Ivon poznato je naraštajima naših studenata predškolskog odgoja. Radno iskustvo stekla je kao novinarka, pedagoginja u srednjoj školi i dječjem vrtiću, prosvjetna savjetnica za predškolski odgoj u Zavodu za prosvjetno-pedagošku službu u Splitu  te kao sveučilišna nastavnica na sveučilištima u Zadru i Splitu. Obnašala je dužnost prodekanice Visoke učiteljske škole u Splitu te pročelnice Odsjeka za predškolski odgoj. Tijekom djelovanja u visokom obrazovanju izvodila je nastavu iz više predmeta studentima predškolskog odgoja (Predškolska pedagogija, Metodika hrvatskoga jezika, Metodika upoznavanje okoline i početnih matematičkih pojmova,  Metodike govorne komunikacije, Koncepcije i pristupi u predškolskom odgoju i dr.) Sudjelovala je u izradi nastavnih planova i programa sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Objavila je više knjiga i radova u časopisima i zbornicima.

U obrazloženju za dodjelu nagrade navodi se sljedeće:

Dr. sc. Hicela Ivon (...) nagrađuje se „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo iz područja predškolskoga odgoja i obrazovanja za svoj dugogodišnji predani rad u kojem daje veliki doprinos na svim razinama odgoja i obrazovanja. Inicijatorica je i organizatorica manifestacija s međunarodnom suradnjom: Dana predškolskoga odgoja i obrazovanja Splitsko-dalmatinske županije „Mirisi djetinjstva“, Otočkih dana predškolskoga odgoja i obrazovanja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije „Baština za baštinu“, Dana osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije „Prema kvalitetnoj školi“. Od 1991. godine u suradnji s Europskim institutom za razvoj potencijala sve djece (IEDPE) ostvaruje niz projekata s praktičarima iz predškolskog odgoja. Autorica je nekoliko knjiga, objavila je više od 60 znanstvenih, stručnih i stručno-znanstvenih priloga u časopisima, urednica je ukupno 25 zbornika radova, voditeljica timova odgojiteljica s ciljem stalnog unaprjeđenja odgojno-obrazovne prakse i širenja stručnog znanja, predsjednica Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora - Ogranak Split od 2000. godine, dopredsjednica udruge Čakavski jezik u Splitu, pročelnica Odjela za odgoj i kulturu pri splitskome Ogranku Matice hrvatske od 1994. godine, RWTC potvrditelj na projektu „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ od 2007. godine.

 

Objavljeno: 22. 12. 2013. u 17:02
Branimir Mendeš
Popis obavijesti