Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti

Prezntacija - otvoreni natječaji ESF/_news/38722/Prezentacija - natjecaji ESF-a-1.ppt

Objavljeno: 06.06.2016. u 14:52
Marita Brčić Kuljiš

Europska komisija je objavila radne programe za razdoblje 2016.-2017. u sklopu programa Obzor 2020. Svi se detalji mogu naći na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-work-programme-2016-2017-published

Objavljeno: 16.10.2015. u 14:19
Jelena Novaković

Southeast European Centre for Entrepreneural Learning, odnosno Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (u daljnjem tekstu: SEECEL) započeo je s radom u siječnju 2009. godine sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a s ciljem poticanja

osnaživanja i osiguravanja utjecaja obrazovanja na jačanje konkurentnosti zemalja jugoistočne Europe.

 

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska u okviru ovog projekta surađuju na programima unapređivanja i poticanja razvoja gospodarstva temeljenog na znanju. Pritom Europska povelja za malo gospodarstvo i EU zakon o malom gospodarstvu promatraju cjeloživotno učenje o poduzetništvu kao posebno samostalno područje koje doprinosi razvoju regionalno konkuretnog gospodarstva, ali i intenziviranju svijesti o nužnosti razvijanja cjeloživotnog obrazovanja i u ne-poduzetničkim disciplinama sukladno uvjetima suvremene ekonomije.

Više informacija na: http://www.seecel.hr/


Filozofski fakultet u Splitu je jedna od uključenih visokoškolskih pilot-institucija za strateško regionalno razvijanje poduzetništva kao ključne kompetencije. Projekt se provodi  u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i traje od 01. rujna 2014. do 31. prosinca 2015., a uključuje sadržaje dostupne na sljedećem linku:

/_news/36598/Plan 20142015.pdf

 

 

 

 

Objavljeno: 11.02.2015. u 10:54
Uređeno: 16.02.2015. u 12:53
Anita Lunić

 

WEI Multidisciplinary Academic Conference on Education&Humanities(Vienna)
12th to 15th April 2015
Vienna, Austria
Website: http://www.westeastinstitute.com/viennaedu2/
Contact person: F.Alexander Magill

 

16th International Academic Conference, Amsterdam
12th to 15th May 2015
Amsterdam, Netherlands
Website: http://www.iises.net/current-conferences/academic/16th-international-academic-conference-amsterdam
Contact person: Robert Holman

 

SOCIOINT15 - 2nd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities
8th to 10th June 2015
Istanbul, Turkey
Website: http://www.socioint15.org/
Contact person: Socioint15 Conference Secretary

 

Twin Cities in Past and Present
26th to 27th June 2015
Manchester, United Kingdom
Website: http://www.hssr.mmu.ac.uk/mcrh/events/twin-cities/
Contact person: John Garrard

 

CfP: Alliances: Un/Common Causes and the Politics of Participation
7th to 9th May 2015
Berlin, Germany
Website: http://www.jfki.fu-berlin.de/graduateschool/events/conference/2015/index.html
Contact person: Nadja Klopprogge

 

International Academic Conference on Social Sciences and Humanities in Prague, Czech Republic
24th to 25th April 2015
Prague, Czech Republic
Website: http://www.conferences-scientific.cz
Contact person: Kratochvilova Helena

 

Storytelling: Global Reflections on Narrative The Storytelling Project
2nd to 4th May 2015
Dubrovnik, Croatia (Hrvatska)
Website: http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/persons/storytelling-global-reflections-on-narrative/story-2-call-for-papers/
Contact person: Dr. Rob Fisher

 

2015 International Conference on Language Communications and Culture (ICLCC 2015)
15th to 16th May 2015
Rome, Italy
Website: http://www.iclcc.org/
Contact person: Bella Lee

 

Literature as an Epistemological Model
26th to 27th March 2015
Pau, France
Website: http://crphll.univ-pau.fr/live/LiteratureandKnowledge
Contact person: Sebastian Hüsch

Objavljeno: 09.02.2015. u 14:59
Uređeno: 09.02.2015. u 15:00
Anita Lunić

Otvoren je natječaj za prijavu projekata programa HERA (Humanities in the European Research Area) u okviru teme Uses of the Past.

Tekst natječaja te sva relevantna dokumentacija za prijavu nalaze se na stranici - http://heranet.info/ 

Prijava projekata obavlja se isključivo online registracijom na HERA Submission System. Preporuča se da se registracija obavi prije 30. ožujka 2015. godine.

Rok za prijavu projekta je četvrtak, 9. travnja 2015. godine do 19 sati (CET).

Objavljeno: 21.01.2015. u 15:18
Marita Brčić Kuljiš

06. siječnja 2015. godine otvoren je natječaj  Marie Sklodowska Curie koji za cilj ima podržati razvoj karijera i obrazovanje istraživača, s naglaskom na inovacijske vještine.

U 2015. godini, u sklopu ove akcije, financirati će se sljedeće aktivnosti: Inovativne mreže treninga (ITN); Pojedinačne stipendije (IF); Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija (RISE); Sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa (COFUND).  

Objavljeno: 12.01.2015. u 21:04
Marita Brčić Kuljiš

Otvoren je natječaj Europskog socijalnog fonda  - Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta.

Više informacija možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/112

Natječja je otvoren do 05.01.2015. 

Objavljeno: 04.12.2014. u 10:20
Marita Brčić Kuljiš

Objavljena je nova verzija dokumenta http://www.net4society.eu/public/ssh-opportunities.php za natječaje s rokom prijave u 2015. godini. Dokument daje pregled svih mogućnosti financiranja istraživačkih projekata relevantnih za istraživanje iz područja društvenih i humanističkih znanosti u okviru Obzora 2020. 

Objavljeno: 21.10.2014. u 15:12
Marita Brčić Kuljiš

Poštovani, omogućen je besplatan pristup znanstvenim časopisima pojedinih izdavača.

Probni pristup za sve izdavače otvoren je do 31.10.2014.

Poveznice za pristup sadržaju po određenom izdavaču: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Društvene i humanističke znanosti / Prirodne znanosti / Tehnologija / Medicina ČASOPISI: HTTP://JOURNALS.CAMBRIDGE.ORG <http://journals.cambridge.org/>

KNJIGE: HTTP://EBOOKS.CAMBRIDGE.ORG/ <http://ebooks.cambridge.org/> SPRINGER LINK.SPRINGER.COM <http://link.springer.com/> Architecture & Design Astronomy / Biomedical Sciences Business & Management / Chemistry / Computer Science / Earth Sciences & Geography Economics / Education & Language / Environmental Sciences / Engineering Energy / Food Science & Nutrition Law / Life Sciences / Materials / Mathematics Medicine / Philosophy Physics / Psychology Public Health / Social Sciences Statistics Taylor and Francis ZA PRISTUP SADRŽAJU POSJETITE: HTTP://WWW.TANDFONLINE.COM/ <http://www.tandfonline.com/>

ZA UPUTE KAKO KORISTITI OVAJ SUSTAV KLIKNITE OVDJE: HTTP://RESOURCES.TANDFONLINE.COM/TRAINING.PHP <http://resources.tandfonline.com/TRAINING.PHP> SSH (Društvene i humanističke znanosti) / S&T (Prirodne znanosti i tehnologija) BMJ - British Medical JournalPristup online časopisu British Medical Journal i drugim zdravstvenim publikacijama

 Pristup je omogućen putem IP adrese Vaše ustanove.

U slučaju poteškoća, pitanja ili komentara obratite se svojim knjižničarima i/ili na adresu goran@scientificknowledgeservices.com *

Popis linkova možete pronaći i na: http://goo.gl/cLlpfn <http://goo.gl/cLlpfn>*

Objavljeno: 02.10.2014. u 12:34
Uređeno: 02.10.2014. u 12:36
Marita Brčić Kuljiš

/_news/35960/Newsletter br.77.pdf

U novom informativnom letku Službe za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove sadržan je niz natječaja i javnih poziva koji variraju od projekata do istraživačkih stipendija za profesionalni razvoj. Oni koji su primjenjivi na djelatnost Filozofskog fakulteta i njegovih djelatnika su obilježeni žutom bojom.

Objavljeno: 30.09.2014. u 13:54
Uređeno: 30.09.2014. u 13:55
Anita Lunić

U okviru natječaja Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada, objavljene prezentacije s info dana možete pronaći na linku:http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/82

/_news/34851/Poziv_na_dvodnevnu_radionicu_3 2 1-4.doc

Objavljeno: 29.09.2014. u 16:04
Uređeno: 30.09.2014. u 12:38
Marita Brčić Kuljiš

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada provodi se u okviru Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju. 
U skladu s ciljevima Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“, mjera 3.2 Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju, je usmjerena prema povećanju  broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom  razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost.  


Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je: 
- profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene  izvrsnosti te jačanje njihovih kompetencija u području istraživanja i razvoja.
Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga su: 
- pružanje potpore mladim istraživačima i poslijedoktorandima u ostvarenju konkurentnog znanstvenog istraživanja provođenjem temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja; 
- jačanje istraživačkih i poduzetničkih kompetencija mladih istraživača i poslijedoktoranada te stvaranje preduvjeta za njihovo uključivanje u Europski istraživački prostor kroz mobilnost te intenzivnim aktivnostima umrežavanja s relevantnim akterima na regionalnoj i europskoj razini.

Više informacija možete pronaći na linku http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/82

Rok za prijavu je 20. listopada. 2014. 

Objavljeno: 17.09.2014. u 10:35
Uređeno: 17.09.2014. u 10:37
Marita Brčić Kuljiš

Postovani, Filozofski fakultet u Splitu pretplatio se na bazu podataka JSTOR i to na zbirke: Arts & Sciences I Arts & Sciences II Arts & Sciences III Arts & Sciences IV Arts & Sciences V Arts & Sciences VI Arts & Sciences VII Naslove koji se nalaze u tim zbirkama mozete provjeriti: http://about.jstor.org/journals

Uvjeti koristenja - dozvoljeno je pretrazivati, pohranjivati i ispisivati clanke - nije dozvoljeno pohranjivanje i ispisivanje cijelog broja casopisa - dostupna je i mogucnost istovremenog citanja do 3 nepretplacena clanka putem usluge Register & Read Pristup je reguliran putem IP adresa, dakle samo s fakultetskih racunala.

Objavljeno: 08.07.2014. u 18:58
Marita Brčić Kuljiš

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) uspostavljen je kao  ključni reformski instrument kojim se uređuje sustav kvalifikacija uz unaprjeđenje obrazovnih programa usklađenih sa standardima kvalifikacija, njihovih sastavnih dijelova, skupova ishoda učenja s ciljem podizanja kvalitete obrazovne ponude i njezinog usklađivanja s potrebama tržišta rada i cjeloživotnog učenja.

Ova shema dodjele bespovratnih sredstava podržat će unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO, izradom standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te modernizacijom i/ili izradom novih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja i u skladu s potrebama tržišta rada. 

 

Sve informacije možete pronaći na web stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/46

 

Objavljeno: 08.07.2014. u 16:36
Uređeno: 08.07.2014. u 16:37
Marita Brčić Kuljiš