Katedra za hrvatski jezik

doc. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin, predstojnica katedre

doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić, članica

doc. dr. sc. Jagoda Granić, članica

doc. dr. sc. Katarina Lozić Knezović, članica

doc. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova, članica

dr. sc. Josipa Korljan Bešlić, viša lektorica, članica

Josip Lasić, viši lektor, član

Eni Buljubašić, znanstvena novakinja, članica

 


Katedra za književnost i kulturu

prof. dr. sc. Marko Dragić, predstojnik katedre

prof. dr. sc. Miroslav Palameta, član

prof. dr. sc. Boris Škvorc, član

prof. dr. sc. Ivan Bošković, član

doc. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen, članica

dr. sc. Lucijana Armanda Šundov, poslijedoktorandica, članica