Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Radovanova 13, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova

arunjic@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

Ivana Pisac Šumić, mag. philol. angl. et ital.

e-mail: ipsumic@ffst.hr

telefon: 021/488-486

 

Studentska služba:

adresa: Radovanova 13

e-mail: referada.radovanova@ffst.hr

telefon: 021/490-150

 


Djelatnici i predmeti
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Bošković 490-280 (104) e-mail 19 (1. kat)
prof. dr. sc. Marko Dragić 490-280 (104) e-mail 19 (1. kat)
prof. dr. sc. Miroslav Palameta 490-280 (120) e-mail 23 (1. kat)
prof. dr. sc. Boris Škvorc 490-280 (120) e-mail 23 (1. kat)
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen 490-280 (105) e-mail 15 (1. kat)
izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova 490-280 (105) e-mail 15 (1. kat)
izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin 490-280 (105) e-mail 15 (1. kat)
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić 490-280 (123) e-mail 22 (1. kat)
doc. dr. sc. Jagoda Granić 490-280 (123) e-mail 22 (1. kat)
doc. dr. sc. Katarina Lozić Knezović 490-280 (105) e-mail 15 (1. kat)
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. Helena Burić e-mail  
viši lektor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. lekt. dr. sc. Josipa Korljan Bešlić 341-096 e-mail Kabinet, Hrvojeva 8
v. lekt. Josip Lasić e-mail Peristil, 4. kat
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Nikola Sunara 490-280 (120) e-mail 23 (1. kat)
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Lucijana Armanda Šundov 490-280 (104) e-mail 19 (1. kat)
prof. Eni Buljubašić 490-280 (119) e-mail 24 (1. kat)
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Dijalektologija 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Dječja književnost 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
DJEČJA KNJIŽEVNOST 1 stručni preddiplomski   INFO
Fonetika i fonologija 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
HRVATSKA DJEČJA KNJIŽEVNOST 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Hrvatska književnost 20. stoljeća 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska usmena književnost 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatski jezik 2 1 stručni preddiplomski   INFO
IZRADA I SEMINAR IZ DIPLOMSKOG RADA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Jezična kultura 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
KNJIŽEVNOST ZA MLADEŽ 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Latinski jezik za povjesničare, I. 1 sveučilišni diplomski   INFO
Latinski jezik za povjesničare, II. 2 sveučilišni diplomski   INFO
Leksikologija i onomastika 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Metode istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima 4 sveučilišni diplomski   INFO
Metodika nastave hrvatskog jezika 3 sveučilišni diplomski   INFO
Metodika nastave književnosti 3 sveučilišni diplomski   INFO
Metodološki pristupi književnom tekstu 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Morfologija i tvorba riječi 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Nastavna praksa 4 sveučilišni diplomski   INFO
Povijest hrvatskog jezika 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Romantizam, realizam i moderna u hrvatskoj književnosti 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sintaksa hrvatskog jezika 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Starocrkvenoslavenski jezik 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Stilistika 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Svjetska književnost 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Teorija jezika 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Teorija književnosti 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski) 4 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad (kombinacija s pedagogijom) 2, 4 sveučilišni diplomski   INFO
Engleski jezik za potrebe studiranja 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Funkcionalna stilistika hrvatskog jezika 2 sveučilišni diplomski   INFO
Govor i masovni mediji 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Govorništvo 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatska glagoljska i ćirilična paleografija 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
HRVATSKA KNJIŽEVNA BAŠTINA 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatski jezik 1 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatsko srednjovjekovlje: jezik i književnost 2 sveučilišni diplomski   INFO
Jezik u funkciji umjetnosti 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Književnost i film 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Književnost i Mediteran 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Književnost i zbilja 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Krleža i Andrić 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Latinski jezik, I. 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Latinski jezik, II. 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Lektura i korektura 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Osnove latinskog jezika 2, 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Poredbene slavenske književnosti 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Povijesne predaje 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Pravopisna i gramatička norma 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Slavenski jezik (Ruski jezik) 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Sociolingvistika 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u hrvatski film 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u književnost 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Uvod u komparativnu književnost 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Vlast i hrvatski književnici 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Završni rad - hrvatski jezik i književnost 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Vanjski suradnici

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Inoslav Bešker e-mail  
prof. dr. sc. Joško Božanić e-mail  
doc. dr. sc. Nebojša Lujanović e-mail  
doc. dr. sc. Jurica Pavičić e-mail  

Dokumenti
Korisne poveznice
Obavijesti

dr. sc. Lucijana Armanda Šundov održat će konzultacije 20. 09. 2017. u 11 sati. 

Objavljeno: jučer u 21:33
Lucijana Armanda Šundov

Konzultacije će se održati u četvrtak 21. 9. 2017. u 9.30.

Objavljeno: 18. 9. 2017. u 15:00
Anita Runjić-Stoilova

dr. sc. Lucijana Armanda Šundov održat će konzultacije 14. 09. 2017. u 12: 00. 

Objavljeno: 11. 9. 2017. u 13:02
Lucijana Armanda Šundov

Izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin  održat će konzultacije 13. rujna 2017. u 14.00 sati.

 

 

Objavljeno: 6. 9. 2017. u 13:45
Marijana Tomelić Ćurlin

 

Ispiti prof. dr. Borisa Škvorca iz kolegija Metodološki pristupi književnom tekstu umjesto u 13 sati 6. rujna 2017. održat će se istog dana u 16,30 u kabinetu prof. Škvorca.

Objavljeno: 5. 9. 2017. u 09:48
Ivana Pisac Šumić

Ovaj tjedan konzultacije će se održati u petak 8. 9. 2017. u 17 sati.

Objavljeno: 4. 9. 2017. u 21:20
Anita Runjić-Stoilova

Rokovi za ispit iz kolegija Osnove latinskog jezika su ispravljeni u sustavu i sada stoje ispravni datumi: 6.9.2017 i 20.9.2017.

Mole se studenti koji su prethodno prijavili ispit da ga ponovo prijave jer su im prijave morale biti obrisane kako bi se ispravili datumi.

Hvala na razumijevanju.

Objavljeno: 1. 9. 2017. u 11:19
Uređeno: 1. 9. 2017. u 11:20
Darko Hren

Treći međunarodni znanstveni skup Knjiga i društvo: socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige održat će se u Splitu od 26. do 27. rujna 2017. godine u palači Milesi, u organizaciji Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu te Nacionalne i sveučilišne knjižnice, uz potporu Književnoga kruga Split.

Skup se održava u sklopu manifestacije 29. knjiga Mediterana, a svrha je raspraviti teorijska i praktična pitanja vezana uz ulogu knjige, odnosno potaknuti dijalog o njezinu utjecaju u prošlosti i sadašnjosti te izglede u budućnosti.
Bitne promjene koje se događaju u području proizvodnje i raspačavanja knjige, širenje i nadmoć medija, razumijevanje jedinstvenosti transmedijskoga čitanja te razvoj nove discipline koja otvara historijsku budućnost knjige, potaknule su u svijetu brojne rasprave o prošlosti i sadašnjosti knjige kao generičkoga medija.

Skup će se baviti sljedećim temama, kao što su Filološki pristup knjizi, Knjiga i društvo, Književnost i komunikacija knjigom, Knjiga i čitatelj, Globalizacijski procesi i knjiga i Problemi digitalne knjige.

 

Prijavnica za skup Knjiga i društvo

Pojedinosti o skupu Knjiga i društvo

Objavljeno: 1. 9. 2017. u 10:33
Ivana Pisac Šumić

Izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin neće održati konzultacije u utorak 5. rujna 2017., već  u srijedu 13. rujna 2017. i to u 11.00 sati.

 

Objavljeno: 31. 8. 2017. u 15:47
Marijana Tomelić Ćurlin

Nikola Sunara će umjesto u srijedu konzultacije održati  u četvrtak 31. 8. 2017. u terminu od 9:00 do 10:30.

Objavljeno: 29. 8. 2017. u 15:39
Uređeno: 29. 8. 2017. u 16:55
Nikola Sunara

Konzultacije kod dr. sc. Lucijane Armanda Šundov ovaj tjedan održat će se u srijedu (30. 08. 2017.) od 10: 30 do 11: 30. Možete se javiti i malom. 

Objavljeno: 28. 8. 2017. u 18:58
Lucijana Armanda Šundov

Konzultacije u jesenskom roku bit će oglašene za svaki tjedan. Ovaj tjedan bit će u utorak, 29. 8. u 16.30. Možete se javiti i mailom. 

Objavljeno: 28. 8. 2017. u 14:24
Anita Runjić-Stoilova

Umjesto u srijedu 30.8. u 13 sati ispit će biti održan u srijedu 30. 8. u 14,30 sati. Kandidati se trebaju javiti u kabinet profesora Škvorca.

 

Upis ocjena iz kolegija Metodologija proučavanja književnog teksta, Krleža i Andrić i Čitanje književnog teksta bit će u kabinetu prof. dr. Škvorca između 16 i 17 sati.

Objavljeno: 28. 8. 2017. u 11:48
Ivana Pisac Šumić

Konzultacije kod doc. dr. sc. Tanje Brešan Ančić održat će se u ponedjeljak (28. kolovoza) u 16:00.

Objavljeno: 25. 8. 2017. u 12:15
Tanja Brešan Ančić

Doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić održat će konzultacije u četvrtak (24. kolovoza) u 17:00.

Objavljeno: 22. 8. 2017. u 21:40
Uređeno: 22. 8. 2017. u 21:41
Tanja Brešan Ančić

Izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin održat će konzultacije 30. kolovoza 2017. u 11.00.

Mole se studenti koji su kod profesorice uzeli izradu zavrsnoga ili diplomskoga rada da dodu na konzultacije radi dogovora oko obrane.

Toga datuma profesorica će i upisivati i ocjene u indeks iz dvaju kolegija: Lekture i korekture i Pravopisne i gramatičke norme.

Objavljeno: 21. 8. 2017. u 16:31
Marijana Tomelić Ćurlin

Konzultacije kod doc. dr. sc. Tanje Brešan Ančić održat će se u četvrtak (20. srpnja) u 10:00.

Objavljeno: 17. 7. 2017. u 12:10
Uređeno: 17. 7. 2017. u 12:10
Tanja Brešan Ančić

Konzultacije će biti sutra, u ponedjeljak 17. 7. u 9.30 sati.

Objavljeno: 16. 7. 2017. u 19:56
Anita Runjić-Stoilova

Mole se studenti da se za konzultacije kod dr. sc. Lucijane Armanda Šundov u zadnjem tjednu ispitnog roka u srpnju jave na mail.

Objavljeno: 12. 7. 2017. u 10:55
Lucijana Armanda Šundov

Izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin održat će konzultacije u četvrtak 6. srpnja 2017. u 8.30 sati.

Objavljeno: 5. 7. 2017. u 16:10
Marijana Tomelić Ćurlin

U utorak 4. srpnja 2017. izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin neće održati konzultacije.

Konzultacije će biti u četvrtak 6. srpnja 2017. Mole se studenti koji misle doći na konzultacije,da se prethodno jave profesorici mailom.

 

 

Objavljeno: 4. 7. 2017. u 08:53
Marijana Tomelić Ćurlin

Konzultacije će biti u ponedjeljak 3. 7. od 14 do 15 sati.

Objavljeno: 1. 7. 2017. u 16:13
Anita Runjić-Stoilova

Konzultacije će biti sutra 27. 6. u 10.30 sati.

Objavljeno: 26. 6. 2017. u 21:54
Anita Runjić-Stoilova

Konzultacije kod doc. dr. sc. Tanje Brešan Ančić održat će se 23. lipnja (petak) u 14:00 umjesto u 28. lipnja (srijeda).

Objavljeno: 22. 6. 2017. u 12:08
Tanja Brešan Ančić

dr. sc. Lucijana Armanda Šundov 21. 6. 2017. neće održati konzultacije pa se studenti mole da se za sve dogovore jave na mail.

Objavljeno: 19. 6. 2017. u 21:55
Lucijana Armanda Šundov

Konzultacije će se u lipnju i srpnju održavati u različitim terminima. Molim vas da pratite obavijesti na webu. Također se možete javiti mailom radi dogovora. Sutra, 20. lipnja konzultacije će se održati od 11 do 12 sati.

Objavljeno: 19. 6. 2017. u 00:16
Anita Runjić-Stoilova

Predavanje prof. dr. sc. Ive Žanića zakazano za danas, 2. lipnja 2017. u 13 sati, neće se održati zbog bolesti profesora.

Objavljeno: 2. 6. 2017. u 08:39
Ivana Pisac Šumić

Prof. dr. sc. Miroslav Palameta u ponedjeljak, 5. lipnja 2017. neće održati predavanja. Nadoknada predavanja će se održati u četvrtak, 9. lipnja 2017. u 10 sati.

Objavljeno: 2. 6. 2017. u 08:08
Ivana Pisac Šumić

Konzultacije se neće održati danas 29. 5. Sutra sam cijelo jutro na fakultetu. Mozete se javiti i mailom za dogovor izvan termina.

Objavljeno: 29. 5. 2017. u 11:38
Anita Runjić-Stoilova

U petak 2. lipnja 2017. godine u 13.00 sati prof. dr. sc. Ivo Žanić s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu održat će predavanje Jezik pod nagibom: zašto hrvatski klizi prema moru i Zagrebu? Predavanje će se održati u Radovanovoj ulici (učionica D1). Pozivamo studente da prisustvuju u što većem broju.

Objavljeno: 25. 5. 2017. u 21:18
Anita Runjić-Stoilova

Konzultacije će danas, 24. 4. biti od 11 do 12 sati.

Objavljeno: 24. 4. 2017. u 09:31
Uređeno: 24. 4. 2017. u 09:32
Anita Runjić-Stoilova

Mole se svi studenti koji slušaju kolegij Hrvatska književnost 20. stoljeća da 20. 4. 2017. na predavanja dođu u 8:00 u D6 kada inače druga grupa ima seminare, a seminari za drugu grupu bit će u 15:00 kada su inače predavanja. Promjena vrijedi samo za navedeni datum.

Objavljeno: 19. 4. 2017. u 19:17
Lucijana Armanda Šundov

dr. sc. Lucijana Armanda Šundov 17. 4. 2017. zbog spriječenosti neće održati konzultacije. Mole se studenti da se za sve dogovore jave na mail.

Objavljeno: 17. 4. 2017. u 20:24
Lucijana Armanda Šundov

Seminar iz Leksikologije i onomastike neće se održati u utorak u 10:30. Nadoknada će se održati u srijedu od 13:00 do 14:30. Studenti povijesti i engleskog, ako imaju koliziju mogu doći u seminarsku grupu u četvrtak u 11:30.

Doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić

Objavljeno: 20. 3. 2017. u 23:23
Tanja Brešan Ančić

Nastava iz Starocrkvenoslavenskoga jezika ovaj će se tjedan održati u petak 24. ožujka 2017. s rasporedom:

13,30 – 15,00 Predavanja (VD)

15,15 – 16,45 Seminar (D1): studenti s prezimenima od A – L

17,00 – 18,30 Seminar (D1): studenti s prezimenima od M – Ž.

Mole se studenti i studentice da poštivaju raspored uspostavljen za seminarske grupe kako bi se nastava mogla primjereno i učinkovito odvijati.

 

Dr. sc. Ana Kovačević

Objavljeno: 20. 3. 2017. u 12:19
Ivana Pisac Šumić

Nastava iz Starocrkvenoslavenskoga jezika ovaj će se tjedan održati u petak 17. ožujka 2017. s rasporedom:

13,30 – 15,00 Predavanja (VD)

15,15 – 16,45 Seminar (D1): studenti s prezimenima od A – L

17,00 – 18,30 Seminar (D1): studenti s prezimenima od M – Ž.

Molim studente i studentice da poštivaju raspored uspostavljen za seminarske grupe kako bi se nastava mogla primjereno i učinkovito odvijati.

Ako imaju koliziju, studenti povijesti i povijesti umjetnosti mogu doći u seminarsku grupu koja im odgovara po rasporedu.

 

Dr. sc. Ana Kovačević

Objavljeno: 14. 3. 2017. u 12:40
Ivana Pisac Šumić

Mole se studentice Ela Jurić Duvnjak, Ana Kapural, Gabrijela Matić, Barbara Pehar, Sonja Tomelić da se jave pročelnici Odsjeka doc. dr. sc. Aniti Runjić-Stoilovoj u vrijeme konzultacija u ponedjeljak 13. ožujka. Ako možete, sve dođite u 14.30 sati. 

Objavljeno: 8. 3. 2017. u 15:36
Anita Runjić-Stoilova

Doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić neće održati konzultacije 8. ožujka 2017.

Objavljeno: 8. 3. 2017. u 11:34
Tanja Brešan Ančić

Do povratka s bolovanja doc. dr. sc. Katarine Lozić Knezović, nastava će se održavati petkom popodne, prema sljedećem rasporedu:

predavanje - 13.30 - 15 u VD

seminar 1 - 15.30 - 17 D1 (prva grupa studenata, bez povijesti)

seminar 2 - 17.15 - 18.45 D1 (druga grupa studenata, bez povijesti umjetnosti)

Ovo je podjela po skupinama za ovaj petak 10. 3. 2017., sve ostalo ćete se dogovoriti s prof. na zamjeni Anom Kovačević.

Objavljeno: 6. 3. 2017. u 20:10
Anita Runjić-Stoilova

Predavanja iz predmeta Leksikologija i onomastika počet će 12. 3. 2017. Seminari će se održavati prema rasporedu već ovaj tjedan, dakle u utorak 7. 3. u 10.30 te u četvrtak u 11.30. Do povratka doc. dr. sc. Lozić Knezović s bolovanja, predavanja će držati doc. dr. sc. Tomelić Ćurlin, a seminare doc. dr. sc. Brešan Ančić, tako da se možete obratiti njima ako imate pitanja.

Objavljeno: 5. 3. 2017. u 11:32
Anita Runjić-Stoilova

Nastava iz predmeta Hrvatsko srednjovjekovlje: jezik i književnost neće se održavati do daljnjega zbog bolesti profesorice.

Objavljeno: 5. 3. 2017. u 11:17
Anita Runjić-Stoilova

Predavanja i seminari iz Starocrkvenoslavenskog neće se održati prema rasporedu u prvom tjednu nastave. Pratite obavijesti, za koji dan bit ćete obaviješteni o novom terminu. 

Objavljeno: 5. 3. 2017. u 11:12
Uređeno: 5. 3. 2017. u 11:18
Anita Runjić-Stoilova

Idući tjedan termin konzultacija će biti utorak 7. 3. 2016. od 9:30 do 11:00.

Objavljeno: 2. 3. 2017. u 09:37
Nikola Sunara

Idući tjedan konzultacije će se održati od 16 sati u utorak 7. ožujka 2017.

Objavljeno: 1. 3. 2017. u 21:46
Uređeno: 5. 3. 2017. u 11:23
Anita Runjić-Stoilova

Konzultacije će biti sutra prema rasporedu od 14 do 15 sati. No, na fakultetu sam i ranije, možete me naći u VD od 12 do 14 sati.

Objavljeno: 26. 2. 2017. u 10:48
Anita Runjić-Stoilova

- Ivana Gadže - 5,5/8 bodova, ocjena dobar (3) - prijedlog konačne ocjene doba (3)

- Tamara Gašpar - 4/8 bodova, ocjena dovoljan (2) - odgovarati gradivo s ispita za 3

- Mirjam Mustapić - 4/8 bodova, ocjena dovoljan (2) - odgovarati ispit za 3 i obraniti usmeno kazneni seminar

- Blaž Ševo - 6/8 bodova, ocjena dobar 3 - prijedlog konačne dobar (3), ali obraniti usmeno seminar

- Branka Granić - 6/8 bodova, ocjena dobar (3) - prijedlog konačne ocjene dobar (3) 

Objavljeno: 23. 2. 2017. u 15:29
Nebojša Lujanović

Doc. dr. sc. Katarina Lozić Knezović zbog bolesti neće održati konzultacije u petak 24. veljače 2017.

Objavljeno: 23. 2. 2017. u 14:56
Uređeno: 24. 2. 2017. u 07:34
Ivana Pisac Šumić

Doc. dr. sc. Marijana Tomelic Curlin nece odrzati konzultacije u utorak 21. veljace 2017. vec u 23. veljace 2017. u 12.00.

Objavljeno: 19. 2. 2017. u 19:31
Marijana Tomelić Ćurlin

Doc. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova održat će konzultacije idući tjedan (umjesto u ponedjeljak u 14h) u srijedu 22. veljače u 11h.

Objavljeno: 16. 2. 2017. u 14:15
Anita Runjić-Stoilova

- Branimir Šilović - 6,5/7 bodova, ocjena odličan (5) - zaključna ocjena odličan (5)

- Josipa Begonja - 6/7 bodova, ocjena vrlo dobar 4 - zaključna ocjena odličan (5)

Objavljeno: 15. 2. 2017. u 21:53
Nebojša Lujanović

Doc. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova zbog bolesti neće održati konzultacije ovaj tjedan.

Objavljeno: 13. 2. 2017. u 11:29
Anita Runjić-Stoilova

Upis ocjena iz Pravopisne i gramatičke norme bit će sutra, 7. veljace, u 13:45. i 14. veljace u 14:30 u kabinetu prof. Tomelić Ćurlin.

Objavljeno: 6. 2. 2017. u 18:12
Eni Buljubašić

- Katarzina Zajac: ispit dobar 3 (zaključna vrlo dobar 4)

- Aleksandra Brzostowitz: ispit vrlo dobar 4 (zaključna odličan 5)

- Paulina Chrul: ispit vrlo dobar 4 (zaključna odličan 5)

Upisi ocjene u utorak u 16.30 (prvi kat, ured profesorice Galić Kakkonen)

Objavljeno: 2. 2. 2017. u 21:57
Nebojša Lujanović

Doc. dr. sc. Marijana Tomelic Curlin odrzat ce konzultacije sljedeci tjedan u ponedjeljak 6. veljace 2017. od 11.00 do 13.00 (umjesto u utorak 7. veljace 2017.).

Objavljeno: 1. 2. 2017. u 15:38
Marijana Tomelić Ćurlin

- Tihana Gaurina - odličan 5 (konačna ocjena odličan 5)

- Ines Karalić - odličan 5 (konačna ocjena odličan 5)

- Marija Emanuela Sunara - dobar 3 (konačna vrlo dobar 4)

- Laura Kujundžić - dobar 3 (konačna ocjena vrlo dobar 4)

- Ivana Bošnjak - vrlo dobar 4 (konačna ocjena vrlo dobar 4)

- Paula Tucanović - odličan 5 (konačna ocjena vrlo dobar 4)

- Marina Rea Vuletić - vrlo dobar 4 (konačna ocjena odličan 5)

- Viktorija Perajica - dobar 3 (konačna ocjena dobar 3)

- Anamarija Tomaš - vrlo dobar 4 (konačna ocjena vrlo dobar 4)

- Lucija Peša - dobar 3 (konačna ocjena vrlo dobar 4)

- Blanka Kovačević - dovoljan 2 (konačna ocjena dobar 3)

- Petra Bago - dobar 3 (konačna ocjena dobar 3)

- Mia Uzinić - vrlo dobar 4 (konačna ocjena vrlo dobar 4)

- Klara Ivanko - dobar 3 (konačna ocjena vrlo dobar 4)

- Antonela Matas - dobar 3 (konačna ocjena dobar 3)

- Veronika Prančević - dovoljan 2 (konačna ocjena dobar 3)

- Anđela Bandić - dovoljan 2 (konačna ocjena dobar 3)

- Anamarija Buljan - dobar 3 (konačna ocjena vrlo dobar 4)

- Nikolina Klein - Odličan 5 (konačna ocjena odličan 5)

- Dorotea Krivić - dovoljan 2/dobar 3 (konačna ocjena dobar 3)

- Andrea Kenzović - dobar 3 (konačna ocjena dobar 3)

- Ivana Gadže - nedovoljan 1 - izaći na veliki ispit! 

Objavljeno: 1. 2. 2017. u 11:59
Nebojša Lujanović

Navedenim studentima se dodjeljuje dodatni seminarski rad (pismena verzija 7 kartica, rad usmeno prezentirati prije upisa ocjene) zbog prekomjernog broja izostanaka:

- Petra Milun (Tjelesno i Rabelais)

- Mirjam Mustapić (Realistička motivacija likova u Sajmu taštine)

- Blaž Ševo (Velika očekivanja između romantizma i realizma)

- Marina Tomić (Pripovjedne tehnike u Kriku i bijesu)

- Mia Uzinić (Postmodernistički elementi u Borgesovim pripovijetkama)

Objavljeno: 30. 1. 2017. u 18:31
Nebojša Lujanović

- Aralica, R. - odličan 5 (konačna odličan 5)

- Balić, I. - dobar 3 (usmeno odgovarati ispit na upisu za vrlo dobar 4)

- Barun, J. - dovoljan 2/dobar 3 (konačna vrlo dobar 4)

- Bjedov, N. - dovoljan 2/dobar 3 (konačna vrlo dobar 4)

- Bojčić, D. - vrlo dobar 4 (konačna vrlo dobar 4)

- Ćapeta, FD. - vrlo dobar 4 (konačna vrlo dobar 4)

- Elek, A. - odličan 5 8konačna odličan 5)

- Jokić, M. - dobar 3/vrlo dobar 4 (usmeno odgovarati ispit na upisu za vrlo dobar 4)

- Kozina, K. - odličan 5 (konačna odličan 5)

- Miloš, M. - vrlo dobar 4 (konačna vrlo dobar 4)

- Milun, P. - dobar 3 (konačna vrlo dobar 4)

- Ninčević, N. - vrlo dobar 4 (konačna vrlo dobar 4)

- Petričević, A. - vrlo dobar 4 (konačna vrlo dobar 4)

- Pralija, D. - dobar 3 (konačna vrlo dobar 4)

- Radovan, J. - dobar 3 (vrlo dobar 4)

- Šošić, L. - odličan 5 (konačna odličan 5)

- Vranješ, N. - vrlo dobar 4 (konačna vrlo dobar 4)

Upis ocjene, usmeni i ostale obveze utorkom u 16.30, uključujući i ovaj utorak 31.1.

Objavljeno: 30. 1. 2017. u 18:25
Uređeno: 30. 1. 2017. u 18:33
Nebojša Lujanović

Ovog četvrtka, 12.1.2017.g., neće biti održana nastava iz izbornog predmeta Uvod u komparativnu književnost jer kolegica nije u mogućnosti održati svoj seminar. Dodatni termin ćemo dogovoriti čim se popravi njeno zdravstveno stanje. Idućeg tjedna nastavljamo prema dogovorenom rasporedu izlaganja.

Objavljeno: 10. 1. 2017. u 21:51
Nebojša Lujanović

Dana 10. 1. 2017. Nikola Sunara neće održati konzultacije. Konzultacije će biti održane u četvrtak 12. 1. 2017. od 11.30 do 13.00.

Objavljeno: 9. 1. 2017. u 14:55
Nikola Sunara

Doc.dr.sc. Tanja Brešan Ančić neće održati konzultacije 21. prosinca 2016. godine. Studenti kolokvije mogu pogledati prije nastave u 16:30.

Objavljeno: 20. 12. 2016. u 00:16
Tanja Brešan Ančić

Doc. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova održat će konzultacije u srijedu 21. 12. od 10.30 do 11.30.

Objavljeno: 18. 12. 2016. u 20:40
Anita Runjić-Stoilova

dr. sc. Lucijana Armanda Šundov 6. 12. 2016. neće održati konzultacije. Studenti se mogu javiti na mail ili doći na konzultacije u četvrtak 8. 12. 2016. u 9:30. 

Objavljeno: 5. 12. 2016. u 22:19
Lucijana Armanda Šundov

Na drugoj seminarskoj grupi, položili su svi kandidati sljedećim rezultatom:

 • Ivanko Klara: Vrlo dobar 4 (7/8)
 • Pralija Dea: Vrlo dobar 4 (7/8)
 • Bago Petra: Dobar 3 (5,5/8)
 • Gaurina Tihana: Odličan 5 (7,5/8)
 • Bošnjak Ivana: Vrlo dobar 4 (6,5/8)
 • Uzinić Mia: Odličan 5 (7,5/8)
 • Vuletić Marina Rea: Odličan 5 (7,5/8)
 • Kovačević Blanka: Dobar 3 (6/8)
 • Peša Lucija: Dobar 3 (6/8)
 • Sunara Marija Emanuela: Dobar 3 (5/8)
 • Gadže Ivana: Dobar 3 (5/8)
 • Tomić Marina: Dobar 3 (5,5/8)
 • Matas Antonela: Dobar 3 (5,5/8)
 • Krivić Dorotea: Dobar 3 (5,5/8)
 • Prančević Veronika: Dobar 3 (6/8)
 • Perajica Viktorija: Dobar 3 (5,5/8)
 • Knezović Andrea: Dobar 3 (6/8)
 • Bandić Anđela: Dobar 3 (5/8)
 • Klein Nikolina: Vrlo dobar 4 (6,5/8)
 • Buljan Anamarija: Vrlo dobar 4 (6,5/8)
 • Tucanović Paula: Dobar 3 (6/8)
 • Karalić Ines: Vrlo dobar 4 (7/8)
 • Kujundžić Laura: Dobar 3 (6/8)
Objavljeno: 30. 11. 2016. u 10:01
Nebojša Lujanović

Dragi studenti, uz čestitke na dobrim ocjenama, slijede rezultati:

Ninčević Nikolina: Odličan 5 (7,5/8)

Elek Anđela: Vrlo dobar 4 (7/8)

Petričević Antonia: Odličan 5 (7,5/8)

Vranješ Nela: Dobar 3 (5,5/8)

Jokić Maja: Dobar 3 (6/8)

Ćapeta Filipa Dora: Vrlo dobar 4 (6,5/8)

Kozina Karla: Odličan 5 (8/8)

Barun Josip: Odličan 5 (7,5/8)

Aralica Robert: Odličan 5 (7,5/8)

Balić Ivona: Dobar 3 (5,5/8)

Šošić Lucijan: Vrlo dobar 4 (6,5/8)

Miloš Marija: Vrlo dobar 4 (7/8)

Radovan Josip: Vrlo dobar 4 (7/8)

Gašpar Tamara: Dovoljan 2 (4/8)

Milun Petra: Vrlo dobar 4 (6,5/8)

Bjedov Nela: Vrlo dobar 4 (6,5/8)

Bajčić Dalia: Dobar 3 (5/8)

Tomaš Anamarija Dobar 3 (6/8)

Granić Branka: Nedovoljan 1 (1/8)

Objavljeno: 28. 11. 2016. u 21:12
Nebojša Lujanović