Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Radovanova 13, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova

arunjic@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

Ivana Pisac Šumić, mag. philol. angl. et ital.

e-mail: ipsumic@ffst.hr

telefon: 021/488-486

 

Studentska služba:

adresa: Radovanova 13

e-mail: referada.radovanova@ffst.hr

telefon: 021/490-150

 


Djelatnici i predmeti
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Bošković 490-280 (104) e-mail 19 (1. kat)
prof. dr. sc. Marko Dragić 490-280 (104) e-mail 19 (1. kat)
prof. dr. sc. Boris Škvorc 490-280 (120) e-mail 23 (1. kat)
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen 490-280 (105) e-mail 15 (1. kat)
izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić 386-122 (210) e-mail 1
izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova 490-280 (105) e-mail 15 (1. kat)
izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin 490-280 (105) e-mail 15 (1. kat)
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić 490-280 (123) e-mail 22 (1. kat)
doc. dr. sc. Jagoda Granić 490-280 (123) e-mail 22 (1. kat)
doc. dr. sc. Katarina Lozić Knezović 490-280 (105) e-mail 15 (1. kat)
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. Helena Burić e-mail  
viši lektor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. lekt. dr. sc. Josipa Korljan Bešlić 341-096 e-mail Kabinet, Hrvojeva 8
v. lekt. Josip Lasić e-mail Peristil, 4. kat
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Nikola Sunara 490-280 (120) e-mail 23 (1. kat)
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Lucijana Armanda Šundov 490-280 (104) e-mail 19 (1. kat)
dr. sc. Eni Buljubašić 490-280 (119) e-mail 24 (1. kat)
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Dijalektologija 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
DJEČJA KNJIŽEVNOST 1 stručni preddiplomski   INFO
Fonetika i fonologija 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
HRVATSKA DJEČJA KNJIŽEVNOST 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Hrvatska književnost 20. stoljeća 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska usmena književnost 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatski jezik 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
HRVATSKI JEZIK 2 stručni preddiplomski   INFO
Hrvatski jezik 2 1 stručni preddiplomski   INFO
IZRADA I SEMINAR IZ DIPLOMSKOG RADA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Jezična kultura 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Latinski jezik za povjesničare, I. 1 sveučilišni diplomski   INFO
Latinski jezik za povjesničare, II. 2 sveučilišni diplomski   INFO
Leksikologija i onomastika 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Metode istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima 4 sveučilišni diplomski   INFO
Metodika nastave hrvatskog jezika 3 sveučilišni diplomski   INFO
Metodika nastave književnosti 3 sveučilišni diplomski   INFO
Metodološki pristupi književnom tekstu 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Morfologija i tvorba riječi 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Nastavna praksa 4 sveučilišni diplomski   INFO
Povijest hrvatskog jezika 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Romantizam, realizam i moderna u hrvatskoj književnosti 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sintaksa hrvatskog jezika 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Starocrkvenoslavenski jezik 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Stilistika 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Svjetska književnost 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Teorija jezika 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Teorija književnosti 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u metodiku jezično-umjetničkog područja 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Akademsko pisanje 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Čitanje književnog teksta (postkolonijalno i feminističko čitanje) 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski) 4 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad (kombinacija s pedagogijom) 4 sveučilišni diplomski   INFO
Engleski jezik za potrebe studiranja 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Govor i masovni mediji 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Govorništvo 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatska glagoljska i ćirilična paleografija 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
HRVATSKA KNJIŽEVNA BAŠTINA 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatski jezik 1 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatsko srednjovjekovlje: jezik i književnost 2 sveučilišni diplomski   INFO
Jezik u funkciji umjetnosti 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Književnost i film 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Književnost i Mediteran 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Književnost i zbilja 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Krleža i Andrić 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Latinski jezik, I. 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Latinski jezik, II. 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Lektura i korektura 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Osnove latinskog jezika 2, 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Poredbene slavenske književnosti 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Povijesne predaje 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Pravopisna i gramatička norma 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
PROCESNO PISANJE 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Slavenski jezik (Ruski jezik) 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Sociolingvistika 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
TEORIJA I PRAKSA GOVORENJA I GOVORNE INTERPRETACIJE 1, 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Uvod u hrvatski film 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u književnost 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Uvod u komparativnu književnost 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Vlast i hrvatski književnici 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Završni rad - hrvatski jezik i književnost 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Vanjski suradnici

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Inoslav Bešker e-mail  
doc. dr. sc. Nebojša Lujanović e-mail  
prof. dr. sc. Miroslav Palameta e-mail  
doc. dr. sc. Jurica Pavičić e-mail  

Dokumenti
Korisne poveznice
Obavijesti

U četvrtak 26. 4. 2018. u 16.30 u VD održat će se predavanje Antonine Kurtok pod naslovom Prijevodi hrvatske književnosti u Poljskoj u 21. stoljeću. Na predavanje su pozvani svi studenti Odsjeka za hrvatski jezik i književnost, a obavezno je studentima koji pohađaju predmet Stilistika.

Objavljeno: jučer u 20:06
Uređeno: jučer u 20:07
Anita Runjić-Stoilova

Obavještavaju se studenti da se danas, 18.4.2018., neće održati kolokviji iz predmeta Stilistika (I. grupa u 8 sati, II.grupa u 9:45) zbog bolesti dr. sc. Eni Buljubašić. Mole se studenti da prate obavijesti jer će kolokvij možda biti prebačen za sutra, 19.4.2018., za vrijeme predavanja iz predmeta Stilistika.

Objavljeno: 18. 4. 2018. u 08:10
Ivana Pisac Šumić

Izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova ovaj tjedan neće održati konzultacije zbog službene spriječenosti. Za sva pitanja javiti se na mail arunjic@ffst.hr.

Objavljeno: 15. 4. 2018. u 17:21
Anita Runjić-Stoilova