Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Radovanova 13, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova

arunjic@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

Ivana Pisac Šumić, mag. philol. angl. et ital.

e-mail: ipsumic@ffst.hr

telefon: 021/488-486

 

Studentska služba:

adresa: Radovanova 13

e-mail: referada.radovanova@ffst.hr

telefon: 021/490-150

 


Djelatnici i predmeti
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Bošković 490-280 (104) e-mail 19 (1. kat)
prof. dr. sc. Marko Dragić 490-280 (104) e-mail 19 (1. kat)
prof. dr. sc. Boris Škvorc 490-280 (120) e-mail 23 (1. kat)
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen 490-280 (105) e-mail 15 (1. kat)
izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova 490-280 (105) e-mail 15 (1. kat)
izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin 490-280 (105) e-mail 15 (1. kat)
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić 490-280 (123) e-mail 22 (1. kat)
doc. dr. sc. Jagoda Granić 490-280 (123) e-mail 22 (1. kat)
doc. dr. sc. Katarina Lozić Knezović 490-280 (105) e-mail 15 (1. kat)
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. Helena Burić e-mail  
viši lektor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. lekt. dr. sc. Josipa Korljan Bešlić 341-096 e-mail Kabinet, Hrvojeva 8
v. lekt. Josip Lasić e-mail Peristil, 4. kat
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Nikola Sunara 490-280 (120) e-mail 23 (1. kat)
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Lucijana Armanda Šundov 490-280 (104) e-mail 19 (1. kat)
prof. Eni Buljubašić 490-280 (119) e-mail 24 (1. kat)
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Dijalektologija 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Dječja književnost 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
DJEČJA KNJIŽEVNOST 1 stručni preddiplomski   INFO
Fonetika i fonologija 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
HRVATSKA DJEČJA KNJIŽEVNOST 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Hrvatska književnost 20. stoljeća 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatska usmena književnost 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Hrvatski jezik 2 1 stručni preddiplomski   INFO
IZRADA I SEMINAR IZ DIPLOMSKOG RADA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Jezična kultura 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Latinski jezik za povjesničare, I. 1 sveučilišni diplomski   INFO
Latinski jezik za povjesničare, II. 2 sveučilišni diplomski   INFO
Leksikologija i onomastika 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Metode istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima 4 sveučilišni diplomski   INFO
Metodika nastave hrvatskog jezika 3 sveučilišni diplomski   INFO
Metodika nastave književnosti 3 sveučilišni diplomski   INFO
Metodološki pristupi književnom tekstu 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Morfologija i tvorba riječi 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Nastavna praksa 4 sveučilišni diplomski   INFO
Povijest hrvatskog jezika 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Romantizam, realizam i moderna u hrvatskoj književnosti 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sintaksa hrvatskog jezika 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Starocrkvenoslavenski jezik 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Stilistika 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Svjetska književnost 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Teorija jezika 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Teorija književnosti 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Čitanje književnog teksta (postkolonijalno i feminističko čitanje) 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski) 4 sveučilišni diplomski   INFO
Diplomski rad (kombinacija s pedagogijom) 4 sveučilišni diplomski   INFO
Engleski jezik za potrebe studiranja 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Govor i masovni mediji 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Govorništvo 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatska glagoljska i ćirilična paleografija 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
HRVATSKA KNJIŽEVNA BAŠTINA 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatski jezik 1 sveučilišni diplomski   INFO
Hrvatsko srednjovjekovlje: jezik i književnost 2 sveučilišni diplomski   INFO
Jezik u funkciji umjetnosti 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Književnost i film 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Književnost i Mediteran 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Književnost i zbilja 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Krleža i Andrić 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Latinski jezik, I. 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Latinski jezik, II. 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Lektura i korektura 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Osnove latinskog jezika 2, 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Poredbene slavenske književnosti 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Povijesne predaje 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Pravopisna i gramatička norma 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Slavenski jezik (Ruski jezik) 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Sociolingvistika 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u hrvatski film 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u književnost 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Uvod u komparativnu književnost 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Vlast i hrvatski književnici 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Završni rad - hrvatski jezik i književnost 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Vanjski suradnici

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Inoslav Bešker e-mail  
doc. dr. sc. Nebojša Lujanović e-mail  
doc. dr. sc. Jurica Pavičić e-mail  

Dokumenti
Korisne poveznice
Obavijesti

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2018./2019. Rok za prijavu: 28. veljače 2018. Info dan  za sve zainteresirane studente održati će se u srijedu, 17. siječnja 2018. u 11 sati u Multifunkcionalnoj dvorani sjevernog tornja Sveučilišne knjižnice, R. Boškovića 31.

Objavljeno: 18. 1. 2018. u 10:33
Ivana Pisac Šumić

- Rea Jurić - pad

- Jure Mihael Slavić - dovoljan 2

- Josipa Šalinović - dovoljan 2

- Roberta Skočić - dobar 3

- Mirna Tadić - dobar 3

- Ivan Lacić - dobar 3

- Katrin Krešić - dobar 3/vrlo dobar 4

- Ana Mandarić - dobar 3/vrlo dobar 4

- Ema Stančić - vrlo dobar 4

- Lorena Grabovac - dobar 3

- Valentina Petričević - dobar 3/vrlo dobar 4

- Valentina Celić - dobar 3/vrlo dobar 4

- Jelena Miše - vrlo dobar 4

- Zorana Vučković - vrlo dobar 4

- Antonela Čelan - vrlo dobar 4

Objavljeno: 28. 11. 2017. u 21:12
Nebojša Lujanović

Matea  Carev - odličan 5                             

Antonia Čatipović - dobar 3                       

Nikolina Didak - dobar 3/vrlo dobar 4

Bože Elać - dobar 3

Josipa Galić - vrlo dobar 4

Mia Gavran  -vrlo dobar 4                          

Magdalena Ivakić - vrlo dobar 4

Marija Jakić - odličan 5

Klara Jurčević - dobar 3

Mia Krivić - dobar 3/vrlo dobar 4                             

Nikolina Maras - vrlo dobar 4

Josipa Verena Marinović - vrlo dobar 4

Leona Mišić - vrlo dobar 4

Tina Mladina - vrlo dobar 4

Marin Pažanin - odličan 5                           

Kristijan Zvonimir Podrug - vrlo dobar 4

Ana Marija Poljak - dobar 3/vrlo dobar 4                            

Dora Šunjić - vrlo dobar 4                           

Sandra Tolić - vrlo dobar 4

Stipe Lucijan Tomičić - dobar 3

Željko Viskić - vrlo dobar 4                         

Ivana Županović - dobar 3

Antonela Župić - dobar 3

Objavljeno: 27. 11. 2017. u 16:34
Nebojša Lujanović

Moli se studentica Petra Bašić da se javi pročelnici Odsjeka u vrijeme konzultacija ili mailom radi dogovora o izboru drugog predmeta. Naime, Jezik u funkciji umjetnosti ove se godine ne izvodi.

Objavljeno: 3. 10. 2017. u 22:04
Anita Runjić-Stoilova

Konzultacije će se održati u srijedu 4. 10. u 12 sati.

Objavljeno: 3. 10. 2017. u 22:01
Anita Runjić-Stoilova

Moli se student JURE MIHEL SLAVIĆ (upisan na odsjeku za hrvatski i talijanski jezik i književnost) da se javi u studentsku referadu kako bi odabrao drugi izborni kolegij jer se u ak. god. 2017./2018. izborni kolegij Prosuđivanje i donošenje odluka izv. prof. dr. sc. Andreje Bubić ne izvodi.
 

 

Objavljeno: 3. 10. 2017. u 15:12
Ivana Pisac Šumić

Zbog malog broja prijavljenih i vanjske suradnje doc. dr. sc. Nebojše Lujanovića, predmet Vlast i hrvatski književnici neće se nažalost održavati u ovoj akademskoj godini. Mole se studentice koje su prijavile taj predmet da izaberu jedan od preostala tri izborna predmeta: Čitanje književnog teksta, Lektura i korektura te Uvod u hrvatski film.

Objavljeno: 2. 10. 2017. u 13:45
Ivana Pisac Šumić

Poštovane studentice i studenti, s nastavom (predavanjima i seminarima) počet ćemo od drugog tjedna predavanja, od 9.10.2017.g.  

Objavljeno: 29. 9. 2017. u 21:19
Nebojša Lujanović