Odsjek za pedagogiju

Adresa nastavnica Odsjeka Poljička 35 i lokacija održavanja nastave: Teslina 12, Split

 

Pročelnica Odsjeka:
doc.dr.sc. Tonća Jukić
tonca.jukic@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur.

e-mail: mrvesna@ffst.hr  

 

 

Studentska služba dvopredmetnih studija:

adresa: Radovanova 13

e-mail:referada.radovanova@ffst.hr

091 222-6085

 

 


Djelatnici i predmeti
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić e-mail 20b (Teslina) 225 (Poljička)
prof. dr. sc. Maja Ljubetić 021 541 911 e-mail 23c (Teslina)
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Ines Blažević - - e-mail 225 - Poljičanka
doc. dr. sc. Tonća Jukić 541909 e-mail kabinet 1 (Teslina 12); kabinet 225 (Poljička 35)
doc. dr. sc. Morana Koludrović 021 541 940 e-mail 226
predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
pred. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić 021 541 912 e-mail 235
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mr. sc. Joško Barbir e-mail 228
mag. paed. Sani Kunac e-mail 226
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju 2 sveučilišni diplomski   INFO
Andragogija 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Didaktika 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
DIDAKTIKA 3 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Filozofija odgoja 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Inkluzivna pedagogija 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
IZRADA I SEMINAR IZ DIPLOMSKOG RADA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Jezična kultura 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kritičke teorije u pedagogiji 4 sveučilišni diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE II 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE III 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA I 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA II 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA III 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metodologija pedagoškog istraživanja 1 sveučilišni diplomski   INFO
Metodologija znanstvenog rada 3 sveučilišni diplomski   INFO
METODOLOGIJA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Multimedijska didaktika 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Obiteljska pedagogija 1 sveučilišni diplomski   INFO
Obiteljska pedagogija 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
OBITELJSKA PEDAGOGIJA 6 stručni preddiplomski   INFO
Obrazovanje na daljinu 4 sveučilišni diplomski   INFO
Obrazovne politike 3 sveučilišni diplomski   INFO
Opća pedagogija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Osnove metodologije pedagoških istraživanja 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
OSNOVE METODOLOGIJE PEDAGOŠKIH ISTRAŽIVANJA 6 stručni preddiplomski   INFO
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 2 sveučilišni diplomski   INFO
Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Pedagog u odgojno-obrazovnoj ustanovi 3 sveučilišni diplomski   INFO
Pedagoška statistika 2 sveučilišni diplomski   INFO
Povijest pedagogije 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Predškolska pedagogija 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Psihologija odgoja i obrazovanja 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Razvojna psihologija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Socijalna pedagogija 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Školska pedagogija 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u građanski odgoj 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u metodiku društvenog i humanističkog područja 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u metodiku prirodoslovno-matematičkog područja 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u metodiku radno-tehničkog područja 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u znanstvenu pismenost 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Vrjednovanje i samovrjednovanje u suvremenoj školi 3 sveučilišni diplomski   INFO
Akcijska istraživanja u praksi pedagoga 2 sveučilišni diplomski   INFO
Alternativne koncepcije obrazovanja 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Darovita djeca 1 sveučilišni diplomski   INFO
Didaktika 2 sveučilišni diplomski   INFO
Dijete i mediji 1 sveučilišni diplomski   INFO
Edukacijska neuroznanost 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Feministička pedagogija 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Istraživačka nastava prirodoslovlja 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Istraživanja ranog odgoja 1 sveučilišni diplomski   INFO
Komparativna pedagogija 2 sveučilišni diplomski   INFO
MEDIJI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metodologija izrade kurikuluma 2 sveučilišni diplomski   INFO
Osnove pedagogije 2 sveučilišni diplomski   INFO
PARTNERSTVO OBITELJI I ŠKOLE 5, 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Pedagogija darovitih 1, 3, 5, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Pedagogija i djetinjstvo 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Pedagogija sporta i rekreacije 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Pedagoška komunikacija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Prevencija poremećaja u ponašanju 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Prijava projekta i izrada diplomskog rada 4 sveučilišni diplomski   INFO
Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu 1 sveučilišni diplomski   INFO
Psihologija prosuđivanja i odlučivanja 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Psihologija religioznosti 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Psihologija stanja svijesti 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u građanski odgoj 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Uvod u socijalnu psihologiju 3 sveučilišni diplomski   INFO
Završni rad (pedagogija) 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Vanjski suradnici

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Stjepan Kovačević e-mail  
prof. dr. sc. Josip Milat 021 384 144 e-mail  
prof. dr. sc. Igor Radeka e-mail  

Dokumenti
ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD
Studijski programi
Korisne poveznice
Obavijesti

Kolegica Josipa Grubišić odmah treba dostaviti index u tajništvo odsjeka pedagogije, kabinet 13 a.

Objavljeno: danas u 08:47
Vesna Matijaš Rakonjac
Objavljeno: 21. 2. 2018. u 08:20
Uređeno: 6. 3. 2018. u 12:04
Vesna Matijaš Rakonjac

Nastava izbornih kolegija

- preddiplomski studij ne izvode se "Pedagoška komunikacija"  i "Obrazovanje za održivi razvoj"

- diplomski studij ne izvode se "Psihologija stanja svijesti"  i "Uvod u kvalitativna istraživanja u obrazovaju".

 

Objavljeno: 9. 2. 2018. u 10:45
Uređeno: 14. 3. 2018. u 09:39
Vesna Matijaš Rakonjac

Odluke i utvrđeni ispitni rokovi i rokovi za prijavu i obranu završnih, odnosno diplomskih radova i/ili ispita objavljene su na mrežnim stranicama Fakulteta pod naslovom STUDENTI.

Informacije, obavijesti i obrasci relevantni za studentice / studente dvopredmetnih studija nalaze se na web stranici STUDENTI.

 

 

Objavljeno: 19. 9. 2016. u 11:40
Uređeno: 19. 9. 2017. u 13:20
Vesna Matijaš Rakonjac

Za izborne kolegije koje nude drugi odsjeci pratiti web stranice odsjeka koji organizira izborni kolegij. 

Raspored ISPITA nalazi se na www.ffst.hr / Studenti/ Raspored ispita

 

Objavljeno: 5. 3. 2015. u 09:53
Uređeno: 13. 12. 2017. u 15:27
Vesna Matijaš Rakonjac