Odsjek za pedagogiju

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Put iza nove bolnice 10c (Klerikat),  21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
doc.dr.sc. Tonća Jukić
tonca.jukic@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur.

e-mail: mrvesna@ffst.hr  

telefon: 021/541-915

 

Studentska služba:

adresa: Radovanova 13

e-mail:referada.radovanova@ffst.hr

telefon: 021/490-150

 


Djelatnici i predmeti
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Maja Ljubetić 021 541 911 e-mail 205
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić 541-910 e-mail 204
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Tonća Jukić 541909 e-mail 204
doc. dr. sc. Morana Koludrović 021 541 940 e-mail 217
predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
pred. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić 021 541 912 e-mail 205
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. paed. Sani Kunac 541-928 e-mail 214
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Andragogija 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Didaktika 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Djelotvorna komunikacija pedagoga 4 sveučilišni diplomski   INFO
Filozofija odgoja 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Inkluzivna pedagogija 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
IZRADA I SEMINAR IZ DIPLOMSKOG RADA 10 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Jezična kultura 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kritičke teorije u pedagogiji 3 sveučilišni diplomski   INFO
Metodologija pedagoškog istraživanja 1 sveučilišni diplomski   INFO
Metodologija znanstvenog rada 3 sveučilišni diplomski   INFO
METODOLOGIJA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Multimedijska didaktika 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Obiteljska pedagogija 1 sveučilišni diplomski   INFO
Obiteljska pedagogija 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
OBITELJSKA PEDAGOGIJA 6 stručni preddiplomski   INFO
OBITELJSKA PEDAGOGIJA 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Obrazovanje na daljinu 4 sveučilišni diplomski   INFO
Obrazovne politike 3 sveučilišni diplomski   INFO
Opća pedagogija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Opća pedagogija 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Osnove metodologije pedagoških istraživanja 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
OSNOVE METODOLOGIJE PEDAGOŠKIH ISTRAŽIVANJA 6 stručni preddiplomski   INFO
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 2 sveučilišni diplomski   INFO
Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Pedagog u odgojno-obrazovnoj ustanovi 3 sveučilišni diplomski   INFO
Pedagoška statistika 2 sveučilišni diplomski   INFO
PEDAGOŠKA STATISTIKA 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Povijest pedagogije 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Predškolska pedagogija 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Psihologija odgoja i obrazovanja 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Razvojna psihologija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Socijalna pedagogija 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Specijalna pedagogija 4 sveučilišni diplomski   INFO
Školska pedagogija 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u građanski odgoj 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u metodiku društvenog i humanističkog područja 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u metodiku prirodoslovno-matematičkog područja 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u metodiku radno-tehničkog područja 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u znanstvenu pismenost 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Vrjednovanje i samovrjednovanje u suvremenoj školi 3 sveučilišni diplomski   INFO
Alternativne koncepcije obrazovanja 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Didaktika 2 sveučilišni diplomski   INFO
Dijete i društvo 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Edukacijska neuroznanost 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Feministička pedagogija 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Istraživačka nastava prirodoslovlja 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Komparativna pedagogija 2 sveučilišni diplomski   INFO
Kreativnost kao pedagoški izazov 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
MEDIJI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 4 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metodologija izrade kurikuluma 2 sveučilišni diplomski   INFO
Osnove pedagogije 2 sveučilišni diplomski   INFO
PARTNERSTVO OBITELJI I ŠKOLE 5, 7 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Pedagogija darovitih 1, 3, 5, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Pedagogija i djetinjstvo 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Pedagoška komunikacija 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Prevencija poremećaja u ponašanju 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Prijava projekta i izrada diplomskog rada 4 sveučilišni diplomski   INFO
Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu 1 sveučilišni diplomski   INFO
Psihologija prosuđivanja i odlučivanja 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Psihologija religioznosti 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Psihologija stanja svijesti 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Uvod u socijalnu psihologiju 3 sveučilišni diplomski   INFO
Završni rad (pedagogija) 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Zlostavljanje i zanemarivanje djece 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Vanjski suradnici

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Nikola Erceg e-mail  
Kristina Klišanin e-mail  
doc. dr. sc. Stjepan Kovačević e-mail  
pred. Toni Maglica e-mail  
prof. dr. sc. Milan Matijević e-mail  
prof. dr. sc. Josip Milat 021 384 144 e-mail  
prof. dr. sc. Igor Radeka e-mail  
izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić e-mail  

Dokumenti
ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD
Studijski programi
Korisne poveznice
Obavijesti

Prof. Ljubetić neće održati konzultacije dana 18. i 25. travnja zbog odlaska sa studenticama u dječji vrtić.

Objavljeno: 18.04.2017. u 08:44
Vesna Matijaš Rakonjac

Odsjek pedagogije, preddiplomski I. godina ispitni termini prof. Igora Radeke za kolegij POVIJEST PEDAGOGIJE akademska godina 2016./ 2017. za ljetni ispitni rok : 24. lipnja 2017. u 10:00 sati te jesenski ispitni rok: 2. rujna 2017. u 10:00 sati i 16. rujna 2017. u 10:00 sati U2.

 

Objavljeno: 22.02.2017. u 11:30
Uređeno: 24.02.2017. u 08:15
Vesna Matijaš Rakonjac

Nastava ljetni semestar 2016./2017. kolegija Specijalna pedagogija prof. dr. Smiljane Zrilić održavati će se po rasporedu sati četvrtkom 10h-18h sa pauzama, a temini dolaska vanjske suradnice su: OŽUJAK: 23. 3. i 30. 3. TRAVANJ: 13. 4. SVIBANJ: 4. 5. i 18. 5.

Za slučaj odgode dolaska prof. Zrilić, pratiti obavijest jer se onda održava nastava izv. prof. I. Batarelo Kokić prema rasporedu. Rezervni termin dolaska 11. svibanj.

Objavljeno: 22.02.2017. u 07:12
Uređeno: 18.04.2017. u 08:44
Vesna Matijaš Rakonjac

Izmjene Pravilnika o završnom i diplomskom radu primjenjuju se od 22.veljače 2017., a nalaze se www.ffst.hr /STUDENTI /OBAVIJESTI.

Objavljeno: 21.02.2017. u 14:13
Uređeno: 21.02.2017. u 14:14
Vesna Matijaš Rakonjac

U četvrtak, 23. veljače 2017. s početkom u 10,00 sati u Klerikatu (dvorana Karla Balića), Put iza nove bolnice 10c, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu, održat će se međužupanijski jednodnevni stručni skup namijenjen stručnim suradnicima pedagozima dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Tema skupa je Unapređivanje rada stručnog suradnika pedagoga. Program skupa nalazi se u prilogu.

Ulaz na skup je slobodan za studente pedagogije, a dobrodošli su i svi ostali studenti zainteresirani za temu skupa.

Objavljeno: 17.02.2017. u 22:19
Vesna Matijaš Rakonjac

Filozofski fakultet u Splitu i udruga MoSt provode partnerski projekt "Aktivizam je moj đir" koji ima za cilj potaknuti studente na aktivizam i  volonterski rad te preuzimanje uloge aktivnih građana u rješavanju aktualnih društvenih problema, posebno rizičnih ponašanja mladih.

Ako si studentice/student Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za sociologiju i želiš sudjelovati u projektu prijavi se na mreza.pup@gmail.com do 20.II. 2017.

 

 

Objavljeno: 20.01.2017. u 12:56
Uređeno: 24.02.2017. u 08:16
Vesna Matijaš Rakonjac

Odluke i utvrđeni ispitni rokovi i rokovi za prijavu i obranu završnih, odnosno diplomskih radova i/ili ispita u akad. god. 2016./2017. objavljene su na mrežnim stranicama Fakulteta pod naslovom STUDENTI.

Informacije, obavijesti i obrasci relevantni za studentice / studente dvopredmetnih studija nalaze se na web stranici STUDENTI.

 

 

Objavljeno: 19.09.2016. u 11:40
Uređeno: 11.10.2016. u 08:18
Vesna Matijaš Rakonjac

Studenti dvopredmetnog diplomskog studija pedagogije kao dio zajedničkih studijskih osnova upisuju sljedeće kolegije:

I semestar diplomskog studija

  • Psihologija motivacije i socijalizacija u razredu
  • Sociologija odgoja i obrazovanja

 

II semestar diplomskog studija

  • Komparativna pedagogija
  • Metodologija izrade kurikuluma

 

Navedeni kolegiji su zamjena za kolegije Psihologija odgoja i obrazovanja, Osnove pedagogije i Didaktika koje ste odslušali na preddiplomskom studiju pedagogije i koje ne upisujete na diplomskoj razini.

Objavljeno: 12.09.2016. u 11:58
Ivana Batarelo Kokić

Za izborne kolegije koje nude drugi odsjeci pratiti web stranice odsjeka koji organizira izborni kolegij. 

Raspored ISPITA nalazi se na www.ffst.hr / Ispiti

 

Objavljeno: 05.03.2015. u 09:53
Vesna Matijaš Rakonjac