Odsjek za sociologiju

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Put iza nove bolnice 10c (Klerikat), 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
izv.prof. dr.sc. Sanja Stanić
Sanja.Stanic@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur.

e-mail: mrvesna@ffst.hr

telefon: 021/541-915

 

Studentska služba:

adresa: Teslina 12

e-mail: referada.teslina@ffst.hr

telefon: 021/384-068

 


Djelatnici i predmeti
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Anči Leburić 021 541922 e-mail 211
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Renata Relja 541-920 e-mail 210
izv. prof. dr. sc. Sanja Stanić 541-926 e-mail 213
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Gorana Bandalović 541-925 e-mail 213
doc. dr. sc. Ivanka Buzov 021541918 e-mail 209
doc. dr. sc. Vlaho Kovačević 021 541821 e-mail 210
doc. dr. sc. Marija Lončar 021 541 923 e-mail 212
doc. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica 541-924 e-mail 212
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Toni Popović e-mail  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Diplomski ispit 4 sveučilišni diplomski   INFO
Društvena dinamika 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Društvena struktura 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Društvena struktura 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Društvene promjene 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Etički problemi u sociološkim istraživanjima 1 sveučilišni diplomski   INFO
Etnografski pristupi u sociologiji 2 sveučilišni diplomski   INFO
Individualni rad studenta/ice 4 sveučilišni diplomski   INFO
Individualni rad studenta/ice 3 sveučilišni diplomski   INFO
Internet servisi 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživački rad 1 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživački rad 2 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Istraživački rad 3 1 sveučilišni diplomski   INFO
Istraživački rad 4 2 sveučilišni diplomski   INFO
Istraživački rad 5 3 sveučilišni diplomski   INFO
Izrada završnog rada 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kulturološka istraživanja i metode 2 sveučilišni diplomski   INFO
Kvalitativna metodologija 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Kvalitativne analize u društvenim znanostima 1 sveučilišni diplomski   INFO
Kvantitativne analize u društvenim znanostima 2 sveučilišni diplomski   INFO
Makro perspektive u sociološkim teorijama 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
METODOLOGIJA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metodološki pristupi i orijentacije 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Mikro perspektive u sociološkim teorijama 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Obrazovne perspektive u novim integracijama 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Postmodernizam kao sociološka teorija 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Računalni praktikum 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
SOCIOLOGIJA 1 stručni preddiplomski   INFO
SOCIOLOGIJA 2 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Sociologija književnosti 1 sveučilišni diplomski   INFO
Sociologija obrazovanja 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sociologija odgoja 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
SOCIOLOGIJA ODGOJA 6 stručni preddiplomski   INFO
SOCIOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Sociologija potrošnje 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sociologija prostora 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sociologija rada 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sociologija znanosti 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sociološka istraživačka radionica 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sociološka istraživačka radionica 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sociološka istraživačka radionica 3 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sociološka istraživačka radionica 4 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sociološka istraživačka radionica 5 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sociološka istraživačka radionica 6 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Sociološka istraživačka radionica 7 1 sveučilišni diplomski   INFO
Sociološka istraživačka radionica 8 2 sveučilišni diplomski   INFO
Sociološka istraživačka radionica 9 3 sveučilišni diplomski   INFO
Sociološke metode 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Statistika u sociologiji 1 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Statistika u sociologiji 2 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1 3 sveučilišni preddiplomski   INFO
Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 2 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
Suvremene sociološke teorije 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Temeljni sociološki pojmovi 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u logiku društvenih znanosti 2 sveučilišni preddiplomski   INFO
Uvod u računarstvo 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
Završni ispit 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Djetinjstvo i društvo 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Ekosustavi i društvo 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Elektroničke komunikacije i društvo 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Knjiga, knjižnice i društvo 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Konverzacijska i diskurzivna analiza 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Management organizacijskog ponašanja 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Metode istraživanja interneta 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
Potrošačko društvo 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Socijalna demografija 10, 2, 4, 8 sveučilišni diplomski   INFO
Socijalna psihologija 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Sociologija obitelji 1, 3 sveučilišni diplomski   INFO
Sociologija odgoja i obrazovanja 1 sveučilišni diplomski   INFO
Sociologija politike 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Sociologija pučke religije 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Sociologija religije 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Sociologija zabave 1, 3, 7, 9 sveučilišni diplomski   INFO
Sociologija žena 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Suvremeni izazovi sociologiji religije 2, 4, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Teorije društvene prakse 1, 3, 5 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski   INFO
Tijelo i tjelesnost kao predmet sociološkog istraživanja 1, 3 sveučilišni diplomski   INFO
Vanjski suradnici

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić e-mail  
prof. dr. sc. Nikša Alfirević e-mail  
Ivan Buljan e-mail  
prof. dr. sc. Branka Galić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Mario Jadrić e-mail  
prof. dr. sc. Dražen Lalić e-mail  
prof. dr. sc. Ankica Marinović e-mail  
prof. Zoran Roca e-mail  

Dokumenti
ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD
Studijski programi
Korisne poveznice
Obavijesti

Prof. Dražen Lalić održati će termine ispitnih rokova ( U5)

ljetni rok: 21.7. 9h

jesenski rok 1. 9.  9h   i  15. 9. 17h

Objavljeno: 4. 7. 2017. u 09:52
Vesna Matijaš Rakonjac

Odluke o iznosu upisnina, školarina i ostalih naknada, o terminima i uvjetima upisa u više godine studija te su utvrđeni ispitni rokovi i rokovi za prijavu i obranu završnih, odnosno diplomskih radova i/ili ispita u akad. god. 2016./2017.
Odluke te njihove izmjene i dopune objavljuju se na mrežnim stranicama Fakulteta pod naslovom STUDENTI/ Obavijesti.

Objavljeno: 19. 9. 2016. u 11:31
Uređeno: 26. 1. 2017. u 14:38
Vesna Matijaš Rakonjac

Za izborne kolegije koje nude drugi odsjeci pratiti web stranice odsjeka koji organizira izborni kolegij. 

Raspored ISPITA nalazi se na www.ffst.hr / Ispiti

 

Objavljeno: 7. 4. 2014. u 11:54
Uređeno: 8. 12. 2014. u 09:10
Vesna Matijaš Rakonjac