Centar za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja

 

Adresa: Put iza nove bolnice 10c (Klerikat), 21000 Split

 

Voditeljica centra:

doc. dr. sc. Ina Reić-Ercegovac

inareic@ffst.hr

 

Tajnica centra:

Maja Tudor, dipl. oec.

e-mail: mtudor@ffst.hr

telefon: 021/541-947

        021/490-280

 


NATJEČAJ I UPISI U PROGRAM ZA STJECANJE PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNE UČITELJE, SURADNIKE U NASTAVI I MENTORE
Natječaj i upisi u program PPDMO 2017.
Dokumenti
Nastava
Upisi

Upis u I. semstar programa PPDMO 2017./18. održat će se 7. srpnja 2017. na adresi Put iza nove bolnice 10C (Klerikat).

Popis pristupnika koji zadovoljavaju uvjete za upis nalazi se na ovoj poveznici.

Pristupnici na upis trebaju donijeti:

  1. Original diplome/svjedodžbe na uvid;
  2. Original domovnice na uvid;
  3. Original rodnog lista;
  4. Dvije iste fotografije (4,5 cm x 3,5 cm);
  5. Dokaz o uplati upisnine i prvog obroka (ili punog iznosa) školarine (na jednoj uplatnici!)

 

Podaci za uplatu upisnine / školarine:

Sveučilište u Splitu
FILOZOFSKI FAKULTET
Sinjska 2, 21000 Split

IBAN: HR5123300031100066764

Poziv na broj: 240-215

SWIFT: SOGEHR22

OIB: 98004523293
Matični broj: 01413236

 

Objavljeno: 3. 7. 2017. u 13:10
Maja Tudor
Obavijesti

Perkov, Razvojna psihologija dovoljan (2)

Šerić, Razvojna psihologija dobar (3)

Podrug, Samovrednovanje i vrednovanje odličan (5)

Objavljeno: 30. 6. 2017. u 09:51
Ina Reić-Ercegovac

Ispit iz predmeta Psihologija odgoja i obrazovanja održat će se u utorak, 4. srpnja 2017., u 11.00 sati na Klerikatu, Put iza nove bolnice 10C.

Objavljeno: 29. 6. 2017. u 10:14
Maja Tudor

Ispiti iz predmeta Razvojna psihologija i Samovrednovanje i vrednovanje u nastavi će se održati u utorak, 27.06. 2017. u 18.30 na Klerikatu

Objavljeno: 12. 6. 2017. u 16:25
Ina Reić-Ercegovac

Ispit iz Socijalne pedagogije za polaznike PPDMO održat će se - utorak: 20.06. 2017. u 18.30 na Klerikatu - utorak: 27.06. 2017. u 18.30 na Klerikatu

Objavljeno: 12. 6. 2017. u 16:24
Ina Reić-Ercegovac

Nastava iz kolegija Alternativne pedagoške koncepcije započinje 9.6. u 17 sati.

Objavljeno: 8. 6. 2017. u 10:51
Morana Koludrović

Drugi dio nastave kolegija Školska praksa održat će se u petak 2. lipnja 2017. s početkom u 16 sati. Pristupnici sa sobom trebaju donijeti Izviješće o obavljenoj praksi (u kojem je i priprema za održani sat u okviru Školske prakse) te potpisanu Uputnicu (za pristupnike koji je imaju - odnosi se na pristupnike koji nisu zaposleni u školi). Pristupnici koji imaju Izvješće (i Uputnicu) mogu donijeti Indeks i popunjenu Prijavnicu kako bi im se Školska praksa odmah mogla evidentirati u Indeks. (Pristupnici koji rade mogu i zakasniti na nastavu na Klerikat i doći nakon posla).

Objavljeno: 24. 5. 2017. u 10:07
Irena Mišurac

Mole se polaznici tehničkog područja koji ne rade u školi i kojima nije dodijeljen mentor da se jave voditeljici Centra na 0912226059 radi dogovora o realiziranju obveza za Školsku praksu.

Objavljeno: 9. 5. 2017. u 07:14
Ina Reić-Ercegovac

Nastava iz predmeta Suvremene tehnologije u nastavi održava se na lokaciji Filozofskog fakulteta Teslina ul.,4. kat, informatička učionica.  

Objavljeno: 4. 5. 2017. u 08:44
Ina Reić-Ercegovac

Nastava izbornog predmeta Poslovna etika održat će se 9. i 10. lipnja 2017. u Klerikatu.

Početak nastave je 9. lipnja 2017. u 16.00 sati u učionici U2.

Objavljeno: 27. 4. 2017. u 13:34
Uređeno: 8. 6. 2017. u 10:24
Maja Tudor

Nastava izbornog predmeta Sociologija djetinjstva održat će se 26. i 27. svibnja 2017. u Klerikatu.

Početak nastave je 26. svibnja 2017. u 16.00 sati.

Objavljeno: 27. 4. 2017. u 10:17
Maja Tudor

Nastava izbornog predmeta Alternativne pedagoške koncepcije održat će se 9. i 10. lipnja 2017. u Klerikatu.

Početak nastave je 9. lipnja 2017. u 17.00 sati.

Objavljeno: 27. 4. 2017. u 10:14
Uređeno: 27. 4. 2017. u 10:17
Maja Tudor

Nastava izbornog predmeta Socijalna pedagogija održat će se 26. i 27. svibnja 2017. u Klerikatu.

Početak nastave je 26. svibnja 2017. u 16.00 sati.

Objavljeno: 27. 4. 2017. u 09:18
Maja Tudor

Poštovani polaznici, 

zbog službenih obaveza nastavnika, praznika rada i vremena potrebnog da izvršite sve obveze u sklopu metodika i prakse, raspored je izmijenjen do kraja semestra na slijedeći način:

1. Završni dio nastave iz predmeta Školska praksa održat će se 2. i 3. lipnja 2017 (umjesto krajem trvnja kako je predviđeno početnim rasporedom)

2. Nastava iz obveznog predmeta Suvremene tehnologije u nastavi održat će se 5. i 6. svibnja te 19. i 20. svibnja (satnica prema uobičajenom raporedu)

3. Nastava izbornih predmeta će se održati 26. i 27. svibnja ili 9. i 10. lipnja o čemu će predmetni nastavnici pojedinih izbornih predmeta staviti zasebne obavijesti pa vas molimo da pratite obavijesti na web stranici Centra. 

 

Objavljeno: 19. 4. 2017. u 11:55
Ina Reić-Ercegovac

Rezultati Razvojne psihologije:

Dragana Kurtić  vrlodobar (4)

 

Rezultati Samovrednovanja i vrednovanja u nastavi:

Ivona Šerić  vrlodobar (4)

Matea Vlašić  odličan (5)

Filip Glibota  vrlodobar (4)

Kristina Zuanić  vrlodobar (4)

Objavljeno: 6. 4. 2017. u 08:35
Ina Reić-Ercegovac

Mole se polaznici PPDMO, Nikolina Dodig, Nikola Jelavić i Kristina Zuanić da se čim prije jave ravnateljici Zdravstvene škole radi dodjele mentora. Ravnateljica očekuje vaše javljanje, a dodjela mentora ovisi o području struke, odnosno zdravstvene njege.

Zahvaljujem, voditeljica Centra

 

Objavljeno: 21. 3. 2017. u 15:39
Ina Reić-Ercegovac

Ispitni rokovi u ljetnom semestru akad. god. 2016./2017.

Polaznici/e koji/e nisu izašli na ispit iz predmeta Sociologija odgoja i obrazovanja mogu to uraditi u slijedećim terminima:

- 17. ožujka 2017. godine u 15.00 sati;

- 21. travnja 2017. godine u 15.00 sati i

- 9. lipnja 2017. godine u 15.00 sati.

Polaznici/e koji/e nisu do sada napisali/e esej neka to urade što prije, kako bi im ocjena iz predmeta bila upisana u indeks.

Doc. dr. sc. Ivanka Buzov

Objavljeno: 16. 2. 2017. u 12:57
Maja Tudor

Polaznici izbornog predmeta Odabrana poglavlja iz logike i filozofije odgoja trebaju se putem e-maila obratiti predmetnim nastavnicima prof. dr. sc. Berislavu Žarniću i doc. dr. sc. Mariti Brčić Kuljiš.

Objavljeno: 8. 12. 2016. u 10:39
Maja Tudor

Nastava na PPDMO se održava na lokaciji Klerikat, Put iza nove bolnice 10c, 1. kat, učionica U1.

Objavljeno: 8. 9. 2016. u 10:45
Ina Reić-Ercegovac

Polaganje ispita i prijavnice:

Polaznici/-e su dužni prilikom polaganja ispita imati uredno ispunjenu prijavnicu uz evidencijsku knjižicu (index). Broj evidencijske knjižice (indexa) je matični broj polaznika PPDMO.  Bez upisanih ocjena i svih prijavnica neće se moći dobiti potvrda o završetku PPDMO.

Evidencijske knjižice nalaze se  u kabinetu broj 217 (2. kat) - CIRCO . Ukoliko je kabinet zaključan, zamolite spremačicu/portira da otključa kabinet. 

Izdavanje Potvrde o završetku PPDMO

Polaznici koji su položili sve ispite i završili praksu, trebaju imati ocjene svih kolegija (osim prakse) upisane u evidencijsku knjižicu (index).

Za izradu Potvrde o završetku PPDMO polaznici/-e trebaju osobno i sa evidencijskom knjižicom doći u tajništvo CIRCO,  sa svim upisanim ocjenema u evidencijskoj knjižici.

Tajnica CIRCO

 

Objavljeno: 21. 11. 2013. u 13:11
Uređeno: 21. 1. 2015. u 12:36
Tonća Jukić