Projekti

Projekti prihvaćeni od MZOŠ-a

 

 

Naziv projekta na kojima je FFST nositelj

Iznos dobivenih sredstava

Izvor financiranja

Datum trajanja

Opis projekta i link

Boys Reading (Dječaci čitaju)

1.800.000 kn

Erasmus+

01.09.2014. - 31.08.2016.

Projekt 'Boys reading' usmjeren je na potrebe unaprjeđenja pismenosti kod dječaka. Projekt se tiče izobrazbe nastavnika s ciljem razumijevanja potrebe šireg sagledavanja čitalačke kompe¬tencije koja, uz kognitivne vještine, uključuje i motivaciju, samopoimanje i samoefikasnost pojedinca.

http://boysreading.org/index.php/hr/?view=default

Voditeljica projekta: Izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić

Comparison of Croatian and Slovenian conservators Ljubo Karaman and France Stele in the context of Vienna School of Art history - CCScVienna

763,167,45 kn

NEWFELPRO /Marie Curie FP7-PEOPLE

1.06.2014.-31.05.2016.

Istraživački projekt na temu usporedbe hrvatskih i slovenskih konzervatora Ljube Karamana i France Stelea u kontekstu Bečke škole povijesti umjetnosti.

Voditeljica projekta - mag. Ivana Nina Unković

http://www.ffst.hr/images/50011778/NEWFELPRO_Grant%20Agreement_CScVienna_CORRECTED-2.pdf

Connecting Adriatic with thr Mediterranean: Tracing Ancient Ceramic Workshops and Netrworks in the Last Centuries BC - CAMTAWN

973.286,81 kn

NEWFELPRO /Marie Curie FP7-PEOPLE

15.12.2014. -

14.12.2017

Istraživački projekt na temu radionica keramike u srednjoj Dalmaciji u razdoblju antike.

Voditeljica projekta - dr. sc. Maja Miše

 

 

Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija stručnjaka u obrazovanju odraslih

896.900,00 kn

ESF

01. 03. 2015-31. 08.2016.

Projektni je cilj jačanje kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih kroz razvoj njihova standarda zanimanja i standarda kvalifikacije te osmišljavanje visokoškolskog kurikuluma za njihovu izobrazbu.

http://www.standardi-obrazovanjeodraslih.eu/

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš

Jadranske geopolitike u modernosti, 1493.-1914.

130.900,00 kn

Hrvatska zaklada za znanost

01.07.2014 - 30.06.2018

Projekt teži istražiti i objaviti neke aspekte diplomatske, vojne i gospodarske jadranske politike koje su tijekom ranog novog vijeka i 19. stoljeća provodile velike sile i ostale države smještene na njegovoj istočnoj obali.

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=8469&rok=2013-11

Voditelj: prof. dr. sc. Josip Vrandečić

Jadranska priča - Interdisciplinarno istraživanje jadranskih narativa

574.830,00 kn

Hrvatska zaklada za znanost

01.10.2015 - 30.09.2019

Polazeći od teze da je kvalifikativ „jadranski“ bitna odrednica jednog od hrvatskih kulturnih identiteta, ovaj projekt želi doprinijeti istraživanju fenomena maritimnosti hrvatske kulture na području narativa oralne pripovjedne književnosti, kako fikcionalne tako i nefikcionalne, i njena refleksa u narativima umjetničke književnosti u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi.

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=9300&rok=2014-09

Voditelj: prof. dr. sc. Joško Božanić

Pojavnosti moderne skulpture u Hrvatskoj: skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije (CROSCULPTURE, IP-2016-06-2112)

399.027,00 kn

Hrvatska zaklada za znanost

01.03.2017 -

29.02.2020

Cilj ovog istraživačkog projekta je da definira suvremenu skulpturu u Hrvatskoj (kao i njezine stilske promjene), terminološki, prostorno i vremenski. Predmet istraživanja je utjecaj raznih, društvenih, političkih, ekonomskih i estetskih čimbenika na suvremenu skulpturu u Hrvatskoj, ali i u širem kontekstu. 

https://crosculpture.wixsite.com/crosculpture-hrzz

Voditelj: doc. dr. sc. Dalibor Prančević

The Role of Media and New Technologies in Teacher Education in the Digital Era -Selected Challenges in the Context of an Innovative Future (MaNTinEdu)

NEWFELPRO /Marie Curie FP7-PEOPLE

15.10.2015 - 14.10.2016.

NEWFELPRO is a fellowship project of the Governemnt of the Republic of Croatia and the Ministry of Science, Education and Sport (MSES). The project is co-financed through the EU Marie Curie FP7 - PEOPLE . 2011 . COFUND program.

http://www.newfelpro.hr/UserDocsImages/MaNTinEdu_Project%20proposal%20info.pdf

Voditeljica projekta / Project manager: dr. sc. Monika Frania (University of Silesia in Katowice, Poland)

Project mentor: izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti

Southeast European Centre for Entrepreneural Learning, odnosno Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (u daljnjem tekstu: SEECEL) započeo je s radom u siječnju 2009. godine sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a s ciljem poticanja

osnaživanja i osiguravanja utjecaja obrazovanja na jačanje konkurentnosti zemalja jugoistočne Europe.

 

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska u okviru ovog projekta surađuju na programima unapređivanja i poticanja razvoja gospodarstva temeljenog na znanju. Pritom Europska povelja za malo gospodarstvo i EU zakon o malom gospodarstvu promatraju cjeloživotno učenje o poduzetništvu kao posebno samostalno područje koje doprinosi razvoju regionalno konkuretnog gospodarstva, ali i intenziviranju svijesti o nužnosti razvijanja cjeloživotnog obrazovanja i u ne-poduzetničkim disciplinama sukladno uvjetima suvremene ekonomije.

Više informacija na: http://www.seecel.hr/


Filozofski fakultet u Splitu je jedna od uključenih visokoškolskih pilot-institucija za strateško regionalno razvijanje poduzetništva kao ključne kompetencije. Projekt se provodi  u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i traje od 01. rujna 2014. do 31. prosinca 2015., a uključuje sadržaje dostupne na sljedećem linku:

/_news/36598/Plan 20142015.pdf

 

Objavljeno: 27. 2. 2015. u 21:15
Marita Brčić Kuljiš