Sveučilište u Splitu objavilo je Odluku o odabiru studenata za studijski boravak na partnerskim sveučilištima u sklopu programa Erasmus+, ljetni semestar 2016/17.

Objavljeno: 22. 11. 2016. u 09:14
Tamara Ljubičić
Popis obavijesti