Sveučilište u Splitu objavilo je Odluku o odabiru kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru ak. god. 2016./2017

Objavljeno: 20.12.2016. u 14:35
Tamara Ljubičić
Popis obavijesti