POZIV ZA PREDAJU RADOVA ZA...

Pozivaju se svi zainteresirani za predaju radova za konferenciju pod nazivom Modernist Sculpture and Culture: Historiographical Approaches and Critical Analyses koja će se održati od 26. do 27. listopada 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Splitu. Prijave se vrše ispunjavanjem Google Forms prijavnice na sljedećoj adresi: https://goo.gl/forms/A0H6bQFCJxTAdKIi1. Potrebno je ispuniti sva polja prema uputama te priložiti sažetak (ne više od 300 riječi) i kratki CV (koji treba uključivati stručne i znanstvene interese, afilijaciju i kratku biografiju), ne kasnije od 20. svibnja 2017. Kako je službeni jezik konferencije engleski, sažetak, životopis kao i sve ostale informacije u prijavnom obrascu također trebaju biti na engleskom. Konferencija je dio istraživačkog projekta CROSCULPTURE (IP-2016-06-2112) kojeg podupire Hrvatska zaklada za znanost. https://crosculpture.wixsite.com/crosculpture-hrzz, www.facebook.com/crosculpture.

Za sva pitanja kontaktirati organizatora na sljedećoj e-mail adresi: cro.sculpture@gmail.com .

Detaljan poziv s uputama nalazi se na sljedećim poveznicama: HR, ENG

Objavljeno: 11. 4. 2017. u 09:51
Uređeno: 11. 4. 2017. u 12:16
Jelena Novaković
Popis obavijesti