Sveučilište u Splitu objavilo je Odluku o odabiru kandidata za Erasmus+ studijski boravak u ak. god. 2017/18 - prvi rezultati.

Objavljeno: 25. 5. 2017. u 15:50
Tamara Ljubičić
Popis obavijesti