Erasmus+ studijski boravak 2017/18:...

Konačna odluka o odabiru studenata za studijski boravak u inozemstvu u ak. god. 2017/18 u sklopu programa Erasmus+ objavljena je na sljedećoj poveznici. Molimo sve studente da slijede upute Sveučilišta u Splitu, kao i prihvatne ustanove u inozemstvu. Interna procedura Filozofskog fakulteta odnosi se isključivo na osiguravanje priznavanja rezultata studija u inozemstvu radi nastavka matičnog studija po povratku. 

Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, o kompatibilnosti studijskih programa i načinu priznavanja rezultata studija u inozemstvu odlučuju odsječki ECTS povjerenici, koji zajedno sa studentom i odgovornom osobom na prihvatnoj ustanovi potpisuju Ugovor o učenju /Learning Agreement.

Radi lakšeg razlikovanja predmeta koji se odnose na jednu ili drugu studijsku grupu, studenti dvopredmetnih studija osim Erasmus+ obrasca, koriste i interne obrasce Filozofskog fakulteta, koje također potpisuju odsječki ECTS povjerenici i koji se dostavljaju referadi (Antonija Šošić) prije odlaska na mobilnost. U njima treba jasno naznačiti koje predmete student upisuje na inozemnom sveučilištu, te kojih će ispita biti oslobođen na matičnom studiju nakon što položi ispite u inozemstvu. Također u ovaj se obrazac upisuju i sve eventualne dodatne obveze studenta tijekom i poslije mobilnosti. Sadržaj obaju internih obrazaca objedinjuje se u Erasmus+ Ugovoru o učenju (Learning Agreement).

Sken potpisanog Ugovora o učenju studenti su dužni prije odlaska poslati e-mailom na: antonija@ffst.hr i ljubicic@ffst.hr 

Unutar mjesec dana po dolasku na inozemno Sveučilište, studenti mogu, u dogovoru s odsječkim ECTS povjerenicima, napraviti i promjene Learning Agreementa. Provjere se upisuju u odgovarajuće rubrike i komuniciraju elektronskom poštom isključivo s odsječkim ECTS povjerencima.

Po povratku s mobilnosti, studenti su dužni dostaviti na protokol (Sinjska 2) Prijepis ocjena s inozemnog sveučilišta.

Za sve dodatne informacije, te u slučaju bilo kakvih poteškoća, studenti se mogu obratiti i Erasmus koordinatorici Filozofskog fakulteta:

Tamara Ljubičić

voditeljica Odjeljak za međunarodnu suradnju i

odnose s javnošću

Sinjska 2

tel 021 329290

e-mail: ljubicic@ffst.hr 

 

 

Objavljeno: 31. 5. 2017. u 10:21
Uređeno: 31. 5. 2017. u 10:24
Tamara Ljubičić
Popis obavijesti