Sveučilišni odjel za forenzične znanosti u Splitu, u suradnji sa Sveučilištem Penn State, nudi novi izborni kolegij "Forenzično-povijesna identifikacija".

Drage studentice i studenti!

Od prošle se akademske godine na Sveučilištu u Splitu održava kolegij Forenzično-povijesna identifikacija u suradnji sa Sveučilištem Penn State. Studenti se upoznaju s načinima na koje forenzična arheologija, forenzična antropologija i molekularna biologija mogu pomoći u rasvjetljavanju neriješenih povijesnih pitanja. Stručnjaci koji sudjeluju u nastavi na kolegiju na primjerima stvarnih slučajeva forenzično-povijesne identifikacije, na kojima su i sami sudjelovali, uče studente kako interdisciplinarnim znanstvenim pristupom možemo promijeniti način na koji smo do sada sagledavali prošlost.

Kolegij se izvodi putem e-učenja i može se odabrati opcija 1 ECTS boda (15 sati predavanja) ili 3 ECTS boda (15 sati predavanja i po 10 sadi seminara i vježbi- seminari i vježbe održavaju se u Laboratoriju za forenzičnu i biološku antropologiju na Forenzici u Splitu).

Prošle su akademske godine studenti s našega Sveučilišta koji su sudjelovali na kolegiju imali priliku upoznati se i raditi s američkim kolegama te vidjeti da u međunarodnom okruženju svojim znanjima i sposobnostima izvrsno funkcioniraju, što im je dalo dodatan poticaj, omogućilo suradnju, a sve se vidjelo i na njihovim ocjenama!

Više o samome kolegiju možete saznati u letku, a za sva pitanja možete me kontaktirati putem e-pošte.

doc. dr. sc. Željana Bašić

Objavljeno: 1. 6. 2017. u 10:35
Gloria Vickov
Popis obavijesti