Studentska mobilnost

Jeste li znali da kao student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu imate mogućnost dobivanja stipendije za

- studijski boravak u inozemstvu?
- stjecanje radnog iskustva u državama članicama EU prije ili neposredno nakon završetka studija?

U sklopu programa Europske unije ERASMUS+, studenti Filozofskog fakulteta imaju mogućnost provesti jedan semestar studija na bilo kojem od partnerskih sveučilišta u inozemstvu, s kojim je sklopljen bilateralni ugovor za razmjenu studenata za određeno područje studija. Popis sveučilišta i broj dostupnih mjesta objavljuje se u sklopu Natječaja kojeg raspisuje Sveučilište. 

Osim što imaju pravo pohađati nastavu  pod jednakim uvjetima kao i matični studenti inozemnog sveučilišta, te polagati ispite koji im se po povratku na matični studij, zajedno sa stečenim ECTS bodovima,  priznaju sukladno Ugovoru o učenju,  studenti imaju pravo i na stipendiju za (djelomično) pokrivanje životnih troškova za vrijeme mobilnosti.

Osim studijskog boravka, u sklopu programa Erasmus+ raspisuju se i natječaji za stipendije kojima se financira stjecanje radnog iskustva - stručno osposobljavanje u državama članicama EU. Natječaji za dodjelu stipendija kao i ponude stručne prakse objavljuju se više puta godišnje na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu. Ponude stručne prakse mogu se naći na mrežnim stranicama velikih tvrki koje rado primaju studente na tzv. Traineeship, te na mrežnim stranicama specijaliziranih posredničkh organizacija poput npr. www.trainingexperience.org. Studenti također mogu samoinicijativno kontaktirati tvrtke i ustanove kod kojih bi željeli steći radno iskustvo u sklopu stručne prakse.

Sa studentima koji odlaze na stručnu praksu, sklapa se Ugovor o stručnoj praksi kojim se definira opis poslova i ciljane kompetencije.

Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, članak 14. i 15.,  rezultati studijskog boravka u inzemstvu (položeni ispiti, ocjene, ECTS bodovi), kao i rezultati stručne prakse upisuju se u Dodatnu ispravu o studiju /Diploma Supplement koja se dodjeljuje na kraju studija, a studenti se oslobađaju obveze polaganja ispita na matičnom studiju sukladno Ugovoru o učenju. 

O kompatibilnosti studijskih programa kao i o načinu priznavanja rezultata studija u inozemstvu odlučuju odsječki ECTS povjerenici

Više o programu ERASMUS+ za studente Sveučilišta u Splitu pročitajte ovdje.

Studenti Filozofskog fakulteta također se mogu kandidirati za  Freemover stipendije u sklopu Srednjeeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije CEEPUS Rok za prijavu  je 30. studeni svake godine. Više o načinu prijave pročitajte ovdje

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na

Ured dekana, Odjeljak za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

voditeljica Odjeljka : Tamara Ljubičić, mag. Europskih studija

Sinjska 2

21000 Split

tel 021 329 290

fax 021 329 288

e-mail: ljubicic@ffst.hr


ESN Split u suradnji s IRO UNIST organizira predavanje o Erasmus+ stručnoj praksi, kako i zašto se prijaviti. Više na poveznici: https://www.facebook.com/events/125843678110291/

 

Objavljeno: 13. 11. 2017. u 14:05
Tamara Ljubičić
Popis obavijesti
Broj posjeta:
3864