MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Family Pedagogy

Code: 67576
ECTS: 4.0
Lecturers in charge: prof. dr. sc. Maja Ljubetić
Lecturers: doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić - Seminar

prof. dr. sc. Maja Ljubetić - Practicum
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Practicum 15
Lectures 30
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
- Acquire basic - general knowledge in the field of study
- Identify, understand and respect the peculiarities of family community
- To enable students to adequately and timely respond to the specific needs of family members
- Successfully communicate orally and in writing and present their own creations
- Develop skills in the use of information from various sources and use them for practical purposes
- To enable students to work in teams.
Learning outcomes:
Literature:
 1. , Čudina-Obradović, M. Obradović, J. (2006) Psihologija braka i obitelji.Zagreb, Golden Marketing - Tehnička knjiga (odabrana poglavlja).
  Ljubetić, M. (2007) Biti kompetentan roditelj. Zagreb, Mali profesor.
  Ljubetić, M. (2011) Stabilna obitelj i poželjno roditeljstvo u kaotičnom svijetu (moguća) stvarnost ili iluzija? (Imaju li perspektivu i/ili alternativu?) U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju.
  Ljubetić, M. (2012) Nosi li dobre roditelje roda?! Odgovorno roditeljstvo za kompetentno dijete. Zagreb, Profil International
  Maleš, D., Kušević, B. (2011) Nova paradigma obiteljskog odgoja. U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju.
  Pašalić-Kreso, A. (2004) Koordinate obiteljskog odgoja. Sarajevo, Jež (odabrana poglavlja)
  Pećnik, N., Radočaj, T., Tokić, A. (2011.) Uvjerenja javnosti o ispravnim roditeljskim postupcima prema djeci najmlađe dobi. Društvena istraživanja, Časopis za opća društvena pitanja 113, Vol. 20 (3) str. 626 ? 646.
  Stričević, I. (2011) Jačanje roditeljskih kompetencija kroz programe obrazovanja roditelja. U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju., , , .
Optional literature:
 1. , Benett, J., Grimley, L. K. (2001) Parenting in the Global Community: A Cross- Cultural International
  Perspective. In: Fine, M. J. & Lee, S. W. (Eds.) Handbook of Diversity in Parent Education. Accademic
  Press. (odabrana poglavlja)
  Covey, R.S. (1998) Sedam navika uspješnih obitelji ? Kako izgraditi izvrsnu obiteljsku kulturu u uzburkanom svijetu? Zagreb, Mozaik knjiga.
  Longo, I. (2000) Roditeljstvo se može učiti. Zagreb, Alinea.
  Maleš, D. (1984) Psihosocijalni elementi pedagoške atmosfere u obitelji.Split, Školski vjesnik, br. 3-4; (str. 187-197).
  Maleš, D. (1999) Uloga majke i oca u odgoju djeteta. U: Obitelj u suvremenom društvu. Zagreb, Državni zavod za zaštitu materinstva i mladeži.
  Milanović, M., Stričević, I., Maleš, D., Sekulić-Majurec, A. (2000) Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj. Zagreb, UNICEF-Ured za Hrvatsku i Ministarstvo prosvjete i športa RH, Targa.
  Collins, W. A., Russell, G. (1991) Mother-child and father-child relationships in middle childhood and adolescence: A developmental analysis. Developmental Review, 11, 99-136
  Žižak, A. (1997) Kompetentnost roditelja za odgoj djece. Pomozimo im rasti - priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja. Zagreb, Ministarstvo prosvjete i športa RH, UNICEF, Kustoš.
  Widmer, E.D. (2010). Family Configurations: a Structural Approach to Family Diversity, England, Ashgate Publishing Limited.
  Ljubetić, Maja (2012). The Kindergarten I want to grow up in: Self-evaluation and Quality Control in Kindergartens. Saarbrucken, Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG(monografija)., , , .
1. semester
Mandatory course - Regular studij - Pedagogy
Consultations schedule: