MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Law in Everyday Life

Code: 68031
ECTS: 2.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Esmeralda Sunko
Lecturers: pred. Ana Babić - Laboratory exercises
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Laboratory exercises 15
Lectures 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Learning outcomes:
Literature:
 1. , 1. Curd-Larkin, M., Mchunu, M., McQuaid ? Mason, D., O Brien, E. (2001.). Demokracija
  za sve, obrazovanje za političku kulturu, Forum za slobodu odgoja, Zagreb.
  2. Greene E., O Brien, E., McQuaid ? Mason, D. (2002.). Obrazovanje za kulturu ljudskih
  prava, Forum za slobodu odgoja, Zagreb.
  3. Zimmer, J.A. (2001.). Možemo to riješiti. Priručnik za nastavnike, Forum za slobodu odgoja,
  Zagreb.
  4. Konvencija o pravima djeteta
  5. Opća konvencija o ljudskim pravima.
  Dopunska
  literatura
  1. Aftab, P. (2003.). Opasnosti interneta, Neretva. Zagreb.
  2. Olweus, D. (1996.). Nasilje menu djecom u školi, Školska knjiga, Zagreb.
  3. Zarevski,P. Mamula, M. (1998.). Pobijedite sramežljivost, Slap, Jastrebarsko,
  4. Novine, časopisi, , , .
Optional literature:
 1. , 1. Aftab, P. (2003.). Opasnosti interneta, Neretva. Zagreb.
  2. Olweus, D. (1996.). Nasilje menu djecom u školi, Školska knjiga, Zagreb.
  3. Zarevski,P. Mamula, M. (1998.). Pobijedite sramežljivost, Slap, Jastrebarsko,
  4. Novine, časopisi, , , .
1. semester Not active
Učiteljski studij 1 - Regular studij - Teacher Education
Elective course - Regular studij - Teacher Education

3. semester Not active
Učiteljski studij 3 - Regular studij - Teacher Education
Elective course - Regular studij - Teacher Education

5. semester Not active
Učiteljski studij 5 - Regular studij - Teacher Education
Elective course - Regular studij - Teacher Education

7. semester Not active
Učiteljski studij 7 - Regular studij - Teacher Education
Elective course - Regular studij - Teacher Education

9. semester Not active
Učiteljski studij 9 - Regular studij - Teacher Education
Elective course - Regular studij - Teacher Education
Consultations schedule: