MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Philosophy of Biology

Code: 67872
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: prof. dr. sc. Tonći Kokić
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
The main goal of the course is for students to understand main concepts of philosophy of science, science structure and changes in scientific theories and knowledge of the area and the basic concepts of the philosophy of biology, knowledge of the structure of biological theory and the theory of biological evolution, introduction to contemporary texts and the problems of philosophy of biology.
Upon the completion of the course, students will be able to: distinguish philosophical assumptions in scientific theories, know the structure of the theory of evolution, to know the principles of the life science and critical approach to contemporary theories of the life science.
Learning outcomes:
 1. Distinguish philosophical assumptions in scientific theories
 2. Demonstrate knowledge of the structure of the theory of evolution
 3. Understand and explain specific principle in Life sciences
 4. Demonstrate knowledge of the critical approach to contemporary theories of the life science
Literature:
 1. Postanak vrsta putem prirodnog odabira ili očuvanje povlaštenih rasa u borbi za život, , Darwin, C., Zagreb, Naklada Ljevak, 2000.
 2. Evolucija, , Ridley, M. (ur), Zagreb, Naklada jesenksi i Turk, 2004.
 3. To je biologija: Znanost o živom svijetu., , Mayr, E., Zagreb, Hrvatski prirodoslovni muzej, Dom i svijet., 1998.
 4. Nauka o živom, , Medawar, P. B. i J. S., Beograd, Nolit, 1986.
 5. Teorija evolucije. Razvoj ideje, osnovna načela i recepcija, Ova knjiga razmatra pojam biološke evolucije. Povijest teorije prati se od autora prije Darwina do danas, preko osnovnih načela, razvoja teorije do kritike standardne teorije evolucije i alternativnih teorija evolucije., Tonći Kokić, Naklada BREZA, 2010.
Optional literature:
 1. Slučajnost i nužnost: Ogled o prirodnoj filozofiji moderne biologije., , Monod, J., Beograd, Rad, 1983.
 2. The Oxford handbook of Philosophy of Biology., , Ruse. M. (ed), Oxford, Oxford University Press, 2008.
 3. The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution and Inheritance., , Mayr, E., Cambridge, Massachucetts and London, England, The Belknap Press of Harvard University Press., 1982.
 4. Teorija evolucije: razvoj ideje, osnovna načela i recepcija., , Kokić, Tonći, Naklada Breza, 2010.
 5. Philosophy of Biology., , Sober, E., Boulder, Colorado, Westview Press., 2000.
 6. Šta je život? Um i materija., , Schrödinger, E., Bilo koji izdavač., .
1. semester
Filozofija zimski semestar(prediplomski studij) - Regular studij - Philosophy
Elective course - Regular studij - Philosophy

3. semester
Filozofija zimski semestar(prediplomski studij) - Regular studij - Philosophy
Elective course - Regular studij - Philosophy

5. semester
Filozofija 5. semestar izborni - Regular studij - Philosophy
Elective course - Regular studij - Philosophy
Consultations schedule: