MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Philosophy of History

Code: 68336
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: prof. dr. sc. Marko Trogrlić
Lecturers: Danica Radoš - Lectures
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Philosophy of History
Literature:
 1. Ispitna literatura (najmanje 3 djela)

  I. Obvezna literatura (najmanje 1 djelo):
  Karl Löwith, Svjetska povijest i događanje spasa: A. Cesarec, Zagreb, 1992.
  Predrag Vranicki, Filozofija historije, I-III., Golden marketing, Zagreb, 2001-2003.
Optional literature:
 1. II. Izborna literatura (najmanje jedno djelo)
  Aurelije Augustin, O državi Božjoj, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1982 - 1996.
  Danijel Bučan: Realistički racionalizam Ibn Halduna / Ibn Haldun: Iz Mukaddime, JAZU: Zavod za filozofiju znanosti i mir, Zagreb, 1976.
  Frane Petrić, 10 dijaloga o povijesti, Čakavski sabor i dr. Pula - Rijeka, 1980.
  Giambattista Vico, Načela nove znanosti, Naprijed, Zagreb, 1982.
  Thomas Hobbes: Levijatan (I. i II.), Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2004.
  John Locke: The Second Treatise of Government, Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1952. (Dve rasprave o vladi, II, Mladost, Beograd, 1978.)
  Jean-Jacques Rousseau: Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima. Društveni ugovor. Školska knjiga, Zagreb1978.
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Filozofija povijesti, Naprijed, Zagreb, 1970.
  Karl Marx, F. Engels, Rani radovi, Komunistički manifest; K. Marx: Prilog kritici političke ekonomije. Predgovor.
  John Stuart Mill, Izabrani politički spisi, I. svezak (Civilizacija, O slobodi), Informator - FPN, Zagreb, 1988.
  Auguste Comte, Kurs pozitivne filozofije¸, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1989.
  Friedreich Nietzsche, O koristi i šteti historije za život, Matica hrvatska, Zagreb, 2004.
  Nikolaj Berdjajev, Smisao povijesti, Verbum, Split, 2005.
  Oswald Spengler, Propast Zapada I, II., Demetra, Zagreb, 1998-2000.
  Karl R Popper: Bijeda historicizma, KruZak, Zagreb, 1996.
  Francis Fukuyama, Kraj povijesti i posljednji čovjek, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1994.
  Samuel P. Huntington, Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka. Zagreb, 1997.
 2. III. Dopunska literatura (3. djelo izabrati iz obvezne, izborne, ili dopunske literature)
  Ernst Bloch: Princip nada I - III, Naprijed, Zagreb, 1981.
  Bernard Cazes: Povijest budućnosti, August Cesarec, Zagreb, 1992.
  Mislav Kukoč, Enigma postkomunizma, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1997.
  Mislav Kukoč, Kritika eshatologijskog uma, KruZak, Zagreb, 1998.
  Georg Lukács, Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb, 1977.
  Julije Makanec, Uvod u filozofiju poviesti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993.
  Ludwig von Mises: Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution. Yale University Press, New Haven, 1957.
  Ante Pažanin, Um i povijest, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1992.
  Jacob Taubes: Zapadna eshatologija, Antibarbarus, Zagreb, 2009.
  Viktor Žmegač, Književnost i filozofija povijesti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1994.

  (3. djelo izabrati iz obvezne ili preporučene literature)
4. semester
Filozofija 4. semestar izborni - Regular studij - Philosophy
Elective course - Regular studij - Philosophy

6. semester
Filozofija 6. semestar izborni - Regular studij - Philosophy
Elective course - Regular studij - Philosophy
Consultations schedule: