MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Sociology of Education

Code: 131153
ECTS: 5.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Learning outcomes:
Literature:
  1. , 1. Cifrić, I. (1990). Ogledi iz sociologije obrazovanja. Zagreb: Školske novine.
    2. Haralambos, M. i Holbron, M. (2002). Sociologija: Teme i perspektive. (str. 773-882). Zagreb: Golden marketing.
    3. Pilić, Š. (2008.), /ur./, Obrazovanje u kontekstu tranzije. Split: HPKZ, str. 45-57; 59-66; 129-145; 149-162; 165-174; 239-244.
    4. Pilić, Š. (2008.), Knjiga o nastavnicima. Split, Filozofski fakultet www.ffst.hr, str. 4-13; 16-30; 67-69; 80-89.
    5. Vujević, M. (1991). Uvod u sociologiju obrazovanja. Zagreb: Informator. Str. 4-5; 21-48; 74-90., , , .
3. semester
Mandatory course - Regular studij - Sociology
Consultations schedule: