MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Christianity and Church in Dalmatia in the Early Middle Ages

Code: 130987
ECTS: 2.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Ivan Basić
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Course objective is to acquaint the students with the genesis, profile and transformations of the Christianity and Church in Dalmatia in the Early Middle Ages.
Learning outcomes:
Literature:
 1. Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti, , Josip Dukić, Slavko Kovačić, Ema Višić-Ljubić (ur.), Crkva u svijetu, Split, 2008.
 2. Toma Arhiđakon i njegovo djelo: rano doba hrvatske povijesti, , Mirjana Matijević Sokol, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2002.
 3. Počeci hrvatskog kršćanskog i društvenog života od VII. do kraja IX. stoljeća. Zbornik radova II. međunarodnog simpozija o hrvatskoj crkvenoj i društvenoj povijesti, Split, 30. rujna-5. listopada 1985, , Drago Šimundža (ur.), Crkva u svijetu, Split, 1990.
 4. Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. st., , Rajko Bratož, Zbirka Zgodovinskog časopisa, Ljubljana, 1990.
 5. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7.-20. st.), , Franjo Šanjek, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1996.
 6. Starohrvatska spomenička baština. Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža, Članak Nevena Budaka: Pokrštenje Hrvata i neki problemi crkvene organizacije, Miljenko Jurković, Tugomir Lukšić (ur.), Muzejsko-galerijski centar, Zagreb, 1996.
Optional literature:
 1. Kršćanstvo i Crkva u staromu i srednjemu vijeku, , Slavko Kovačić, Verbum, Split, 2004.
 2. Razvoj organizacije zgodnjekrščanske cerkve na ozemlju Jugoslavije od 3. do 6. stoletja, , Rajko Bratož, Zgodovinski časopis, 40/4, 1986.
 3. Crkvene prilike u Hrvatskoj za kneza Branimira (879-892), , Josip Lučić, Croatica Christiana Periodica, X/17, 1986.
 4. Tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije. Zbornik radova znanstvenoga skupa u povodu tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije / metropolije (998.-1998.), , Želimir Puljić, Nediljko A. Ančić (prir.), Crkva u svijetu, Dubrovnik, 2001.
 5. Sedamnaest stoljeća zadarske crkve. Zbornik radova znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije) 16.-18. studenog 2004., sv. I, Članak Mladena Ančića: Zadarska biskupija u okviru splitske metropolije do 1154., Livio Marijan (ur.), Zadarska nadbiskupija, 2009.
2. semester
Povijest 2 - Regular studij - History
Consultations schedule: