MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kršćanstvo i Crkva u Dalmaciji u ranom srednjem vijeku

Šifra: 130987
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Basić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta jest upoznavanje s genezom, profilom i transformacijama Crkve na istočnom Jadranu u ranom srednjem vijeku.
Ishodi učenja:
 1. Protumačiti začetke i razvoj ranosrednjovjekovne crkvene organizacije na istočnom Jadranu
 2. Kritički prikazati odnos između kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog stanja crkve u Dalmaciji te izvore o njemu
 3. Poznavati i primjenjivati terminologiju crkvene hijerarhije i crkvenih ustrojbenih jedinica (svećenik, biskup, nadbiskup, metropolit itd.; župa, biskupija, nadbiskupija, metropolija itd.)
 4. Kontekstualizirati razvoj crkvenih središta na Jadranu u odnosu spram ostalih euromediteranskih crkvenih zajednica ranog srednjovjekovlja
Literatura:
 1. Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti, , Josip Dukić, Slavko Kovačić, Ema Višić-Ljubić (ur.), Crkva u svijetu, Split, 2008.
 2. Toma Arhiđakon i njegovo djelo: rano doba hrvatske povijesti, , Mirjana Matijević Sokol, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2002.
 3. Počeci hrvatskog kršćanskog i društvenog života od VII. do kraja IX. stoljeća. Zbornik radova II. međunarodnog simpozija o hrvatskoj crkvenoj i društvenoj povijesti, Split, 30. rujna-5. listopada 1985, , Drago Šimundža (ur.), Crkva u svijetu, Split, 1990.
 4. Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. st., , Rajko Bratož, Zbirka Zgodovinskog časopisa, Ljubljana, 1990.
 5. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7.-20. st.), , Franjo Šanjek, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1996.
 6. Starohrvatska spomenička baština. Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža, Članak Nevena Budaka: Pokrštenje Hrvata i neki problemi crkvene organizacije, Miljenko Jurković, Tugomir Lukšić (ur.), Muzejsko-galerijski centar, Zagreb, 1996.
Preporučena literatura:
 1. Kršćanstvo i Crkva u staromu i srednjemu vijeku, , Slavko Kovačić, Verbum, Split, 2004.
 2. Razvoj organizacije zgodnjekrščanske cerkve na ozemlju Jugoslavije od 3. do 6. stoletja, , Rajko Bratož, Zgodovinski časopis, 40/4, 1986.
 3. Crkvene prilike u Hrvatskoj za kneza Branimira (879-892), , Josip Lučić, Croatica Christiana Periodica, X/17, 1986.
 4. Tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije. Zbornik radova znanstvenoga skupa u povodu tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije / metropolije (998.-1998.), , Želimir Puljić, Nediljko A. Ančić (prir.), Crkva u svijetu, Dubrovnik, 2001.
 5. Sedamnaest stoljeća zadarske crkve. Zbornik radova znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije) 16.-18. studenog 2004., sv. I, Članak Mladena Ančića: Zadarska biskupija u okviru splitske metropolije do 1154., Livio Marijan (ur.), Zadarska nadbiskupija, 2009.
2. semestar
Povijest 2 - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: