MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Osnove muzeologije i muzejske pedagogije (177544)
Barbarić, V.
45
30P+15S
1
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika nastave likovne umjetnosti (185070)
Babić, K.
45
15P+30S
3
3.0 Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća (177553)
Prančević, D.
45
30P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praktikum i školska praksa (229720)
Babić, K.
60
30PK+30S
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest umjetnosti
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti (177543)
Babić, K.
45
15P+30S
1
4.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (71168)
Torlak, A.
60
30P+30S
1
2.0 Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture (71173)
Peković, Ž.
30
30P
1
2.0 Odabrane teme iz srednjovjekovnog slikarstva i kiparstva (256994)
Staničić Demori, Z.
30
30P
1
3.0 Povijesno-umjetnička radionica 1 (71163)
Prančević, D.; Peković, Ž.; Prijatelj Pavičić, I.; Barbarić, V.; Čapeta Rakić, I.; Torlak, A.; Kalčić, S.
45
15P+30S
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti (181299)
Čapeta Rakić, I.
45
15P+30S
2
4.0 Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara (131106)
Čapeta Rakić, I.
45
30P+15S
2
3.0 Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti (71171)
Bužančić, R.
45
30P+15S
2
3.0 Povijesno-umjetnička radionica 2 (71166)
Peković, Ž.; Prijatelj Pavičić, I.; Prančević, D.; Čapeta Rakić, I.; Barbarić, V.; Kalčić, S.; Torlak, A.
45
15P+30S
2
2.0 Urbanističke teme (71167)
Peković, Ž.
30
30P
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Povijest umjetnosti 3. zimski sem (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antička mitologija i ikonografija (131117)
Torlak, A.
45
30P+15S
3
2.0 Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) (71165)
Prijatelj Pavičić, I.
30
15P+15S
3
3.0 Povijesno-umjetnička radionica III. (117669)
Čapeta Rakić, I.; Torlak, A.; Prančević, D.; Prijatelj Pavičić, I.; Barbarić, V.; Kalčić, S.; Peković, Ž.
45
15P+30S
3
3.0 Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti (177558)
Barbarić, V.
45
15P+30S
3
2.0 Sveci zaštitnici i lokalni sveci u umjetnosti Dalmacije od Tridentskog koncila do 1815. godine (242148) *
30
30P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest umjetnosti 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) (229721)
0
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Osnove muzeologije i muzejske pedagogije (177544)
Barbarić, V.
45
30P+15S
1
ECTS Povijest umjetnosti 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest umjetnosti
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti (177543)
Babić, K.
45
15P+30S
1
4.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (71168)
Torlak, A.
60
30P+30S
1
2.0 Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture (71173)
Peković, Ž.
30
30P
1
2.0 Odabrane teme iz srednjovjekovnog slikarstva i kiparstva (256994)
Staničić Demori, Z.
30
30P
1
3.0 Povijesno-umjetnička radionica 1 (71163)
Prančević, D.; Peković, Ž.; Prijatelj Pavičić, I.; Barbarić, V.; Čapeta Rakić, I.; Torlak, A.; Kalčić, S.
45
15P+30S
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti (181299)
Čapeta Rakić, I.
45
15P+30S
2
4.0 Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara (131106)
Čapeta Rakić, I.
45
30P+15S
2
3.0 Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti (71171)
Bužančić, R.
45
30P+15S
2
3.0 Povijesno-umjetnička radionica 2 (71166)
Peković, Ž.; Prijatelj Pavičić, I.; Prančević, D.; Čapeta Rakić, I.; Barbarić, V.; Kalčić, S.; Torlak, A.
45
15P+30S
2
2.0 Urbanističke teme (71167)
Peković, Ž.
30
30P
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika nastave likovne umjetnosti (185070)
Babić, K.
45
15P+30S
3
3.0 Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća (177553)
Prančević, D.
45
30P+15S
3
ECTS Povijest umjetnosti 3. zimski sem (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antička mitologija i ikonografija (131117)
Torlak, A.
45
30P+15S
3
2.0 Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) (71165)
Prijatelj Pavičić, I.
30
15P+15S
3
3.0 Povijesno-umjetnička radionica III. (117669)
Čapeta Rakić, I.; Torlak, A.; Prančević, D.; Prijatelj Pavičić, I.; Barbarić, V.; Kalčić, S.; Peković, Ž.
45
15P+30S
3
3.0 Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti (177558)
Barbarić, V.
45
15P+30S
3
2.0 Sveci zaštitnici i lokalni sveci u umjetnosti Dalmacije od Tridentskog koncila do 1815. godine (242148) *
30
30P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praktikum i školska praksa (229720)
Babić, K.
60
30PK+30S
4
ECTS Povijest umjetnosti 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) (229721)
0
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj