MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Jezik i različiti diskursi (185095)
Runjić-Stoilova, A.
60
30P+30S
1
ECTS Hrvatski jezik-zimski semestar 1. god (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za izborni studij Hrvatski jezik
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski jezik za strance C1 (255598)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.
140
140LK
1
3.0 Književnost za mladež u nastavi (229725)
Armanda Šundov, L.
45
30P+15S
1
3.0 Lektura i korektura (206775)
Tomelić Ćurlin, M.
45
45S
1
3.0 Toponimija istočne obale Jadrana (185088)
Lozić Knezović, K.
45
30P+15S
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave hrvatskoga jezika (185113)
Nemeth-Jajić, J.
60
30P+30S
2
4.0 Sociolingvistika (185115)
Granić, J.
60
30P+30S
2
ECTS Hrvatski jezik-ljetni semestar 1. god (diplomski studij)
=> izborni predmeti ljetnog semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Govorničke vještine u nastavi (204032)
Runjić-Stoilova, A.
45
30P+15S
2
5.0 Hrvatski jezik za strance C2 (255599)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.; Bilonić, I.
140
140LK
2
3.0 Književnost i Mediteran (185093) *
45
30P+15S
2
3.0 Semantika i pragmatika (185140)
Granić, J.
45
30P+15S
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Književnost i zbilja (204026)
Dragić, M.
60
30P+30S
3
4.0 Metodika nastave književnosti (206774)
Nemeth-Jajić, J.
60
30P+30S
3
ECTS Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij)
=> izborni predmeti zimskog semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatska kultura i civilizacija 1 (167180)
Burić, H.
60
30P+30S
3
5.0 Hrvatska kultura i civilizacija 2 (167181)
Burić, H.
60
30P+30S
3
3.0 Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu (185091)
Dragić, M.
45
30P+15S
3
3.0 Interpretacija književnog teksta (217512)
Škvorc, B.
45
30P+15S
3
3.0 Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika u nastavi (185144)
Brešan Ančić, T.
45
30P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Nastavna praksa (67801)
Nemeth-Jajić, J.
75
75T
4
ECTS Hrvatski jezik-ljetni semestar 2. god(diplomski studij)
=> izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski) (229732)
0
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Jezik i različiti diskursi (185095)
Runjić-Stoilova, A.
60
30P+30S
1
ECTS Hrvatski jezik-zimski semestar 1. god (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za izborni studij Hrvatski jezik
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski jezik za strance C1 (255598)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.
140
140LK
1
3.0 Književnost za mladež u nastavi (229725)
Armanda Šundov, L.
45
30P+15S
1
3.0 Lektura i korektura (206775)
Tomelić Ćurlin, M.
45
45S
1
3.0 Toponimija istočne obale Jadrana (185088)
Lozić Knezović, K.
45
30P+15S
1
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
30P+30S
1
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
30P+30S
1
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave hrvatskoga jezika (185113)
Nemeth-Jajić, J.
60
30P+30S
2
4.0 Sociolingvistika (185115)
Granić, J.
60
30P+30S
2
ECTS Hrvatski jezik-ljetni semestar 1. god (diplomski studij)
=> izborni predmeti ljetnog semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Govorničke vještine u nastavi (204032)
Runjić-Stoilova, A.
45
30P+15S
2
5.0 Hrvatski jezik za strance C2 (255599)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.; Bilonić, I.
140
140LK
2
3.0 Književnost i Mediteran (185093) *
45
30P+15S
2
3.0 Semantika i pragmatika (185140)
Granić, J.
45
30P+15S
2
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
30P+30S
2
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
30P+30S
2
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Književnost i zbilja (204026)
Dragić, M.
60
30P+30S
3
4.0 Metodika nastave književnosti (206774)
Nemeth-Jajić, J.
60
30P+30S
3
ECTS Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij)
=> izborni predmeti zimskog semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatska kultura i civilizacija 1 (167180)
Burić, H.
60
30P+30S
3
5.0 Hrvatska kultura i civilizacija 2 (167181)
Burić, H.
60
30P+30S
3
3.0 Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu (185091)
Dragić, M.
45
30P+15S
3
3.0 Interpretacija književnog teksta (217512)
Škvorc, B.
45
30P+15S
3
3.0 Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika u nastavi (185144)
Brešan Ančić, T.
45
30P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Nastavna praksa (67801)
Nemeth-Jajić, J.
75
75T
4
ECTS Hrvatski jezik-ljetni semestar 2. god(diplomski studij)
=> izborni predmeti
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski) (229732)
0
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Jezik i različiti diskursi (185095)
Runjić-Stoilova, A.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Sociolingvistika (185115)
Granić, J.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Književnost i zbilja (204026)
Dragić, M.
60
30P+30S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode istraživanja u filologiji (209526)
Galić Kakkonen, G.
60
30PK+30P
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Hrvatski jezik-zimski semestar 1. god (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za izborni studij Hrvatski jezik
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski jezik za strance C1 (255598)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.
140
140LK
1
3.0 Književnost za mladež u nastavi (229725)
Armanda Šundov, L.
45
30P+15S
1
3.0 Lektura i korektura (206775)
Tomelić Ćurlin, M.
45
45S
1
3.0 Toponimija istočne obale Jadrana (185088)
Lozić Knezović, K.
45
30P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Hrvatski jezik-ljetni semestar 1. god (diplomski studij)
=> izborni predmeti ljetnog semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Govorničke vještine u nastavi (204032)
Runjić-Stoilova, A.
45
30P+15S
2
5.0 Hrvatski jezik za strance C2 (255599)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.; Bilonić, I.
140
140LK
2
3.0 Književnost i Mediteran (185093) *
45
30P+15S
2
3.0 Semantika i pragmatika (185140)
Granić, J.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij)
=> izborni predmeti zimskog semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatska kultura i civilizacija 1 (167180)
Burić, H.
60
30P+30S
3
5.0 Hrvatska kultura i civilizacija 2 (167181)
Burić, H.
60
30P+30S
3
3.0 Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu (185091)
Dragić, M.
45
30P+15S
3
3.0 Interpretacija književnog teksta (217512)
Škvorc, B.
45
30P+15S
3
3.0 Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika u nastavi (185144)
Brešan Ančić, T.
45
30P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Hrvatski jezik-4. semestar ljetni (diplomski studij)kulturološki smjer
=> izborni predmeti kulturološkog smjer
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski) (229732)
0
4
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Jezik i različiti diskursi (185095)
Runjić-Stoilova, A.
60
30P+30S
1
ECTS Hrvatski jezik-zimski semestar 1. god (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za izborni studij Hrvatski jezik
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski jezik za strance C1 (255598)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.
140
140LK
1
3.0 Književnost za mladež u nastavi (229725)
Armanda Šundov, L.
45
30P+15S
1
3.0 Lektura i korektura (206775)
Tomelić Ćurlin, M.
45
45S
1
3.0 Toponimija istočne obale Jadrana (185088)
Lozić Knezović, K.
45
30P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Sociolingvistika (185115)
Granić, J.
60
30P+30S
2
ECTS Hrvatski jezik-ljetni semestar 1. god (diplomski studij)
=> izborni predmeti ljetnog semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Govorničke vještine u nastavi (204032)
Runjić-Stoilova, A.
45
30P+15S
2
5.0 Hrvatski jezik za strance C2 (255599)
Korljan Bešlić, J.; Burić, H.; Bilonić, I.
140
140LK
2
3.0 Književnost i Mediteran (185093) *
45
30P+15S
2
3.0 Semantika i pragmatika (185140)
Granić, J.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Književnost i zbilja (204026)
Dragić, M.
60
30P+30S
3
ECTS Hrvatski jezik-3. zimski semestar(diplomski studij)
=> izborni predmeti zimskog semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatska kultura i civilizacija 1 (167180)
Burić, H.
60
30P+30S
3
5.0 Hrvatska kultura i civilizacija 2 (167181)
Burić, H.
60
30P+30S
3
3.0 Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu (185091)
Dragić, M.
45
30P+15S
3
3.0 Interpretacija književnog teksta (217512)
Škvorc, B.
45
30P+15S
3
3.0 Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika u nastavi (185144)
Brešan Ančić, T.
45
30P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metode istraživanja u filologiji (209526)
Galić Kakkonen, G.
60
30PK+30P
4
ECTS Hrvatski jezik-4. semestar ljetni (diplomski studij)kulturološki smjer
=> izborni predmeti kulturološkog smjer
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski) (229732)
0
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj