MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Sociologija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društvena dinamika (131140)
Bandalović, G.
60
30P+30S
1
5.0 Društvena struktura (201696)
Stanić, S.
60
30P+30S
1
5.0 Metodološki pristupi i orijentacije (131142)
Lončar, M.
65
20P+45S
1
4.0 Sociološka istraživačka radionica 1 (131171)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
20PK
1
3.0 Statistika u sociologiji 1 (67896)
Kardum, G.; Buljan, I.
45
15PK+15P+15S
1
5.0 Temeljni sociološki pojmovi (131141)
Relja, R.; Gutović, T.
60
30P+30S
1
3.0 Uvod u znanstvenoistraživački rad (201697)
Šuljug Vučica, Z.
45
15PK+15P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društvene promjene (131145)
Bandalović, G.
60
30P+30S
2
5.0 Društveni procesi (201698)
Stanić, S.
60
30P+30S
2
4.0 Sociološka istraživačka radionica 2 (131172)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
20PK
2
5.0 Sociološke metode (131146)
Šuljug Vučica, Z.
65
20P+45S
2
3.0 Statistika u sociologiji 2 (67902)
Kardum, G.; Buljan, I.
45
15PK+15P+15S
2
5.0 Uvod u logiku društvenih znanosti (131147)
Kokić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Internet usluge (204427)
Maleš, L.
45
15PK+15P+15S
3
5.0 Mikro perspektive u sociološkim teorijama (131151)
Relja, R.
60
30P+30S
3
5.0 Sociologija obrazovanja (131153)
Buzov, I.
60
30P+30S
3
5.0 Sociologija znanosti (131154)
Kovačević, V.
60
30P+30S
3
3.0 Sociološka istraživačka radionica 3 (131173)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
20PK
3
5.0 Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1 (131152)
Lončar, M.
65
20P+45S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Makro perspektive u sociološkim teorijama (131156)
Stanić, S.
60
30P+30S
4
3.0 Računalni praktikum (67914)
Maleš, L.
45
15PK+15P+15S
4
5.0 Sociologija rada (131164)
Relja, R.; Gutović, T.
60
30P+30S
4
3.0 Sociološka istraživačka radionica 4 (131174)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.; Gutović, T.
20
20PK
4
5.0 Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 2 (131157)
Lončar, M.
65
20P+45S
4
5.0 Suvremene perspektive u sociologiji obrazovanja (204431)
Buzov, I.
60
30P+30S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživački rad 1 (160075)
Relja, R.; Stanić, S.; Bandalović, G.; Lončar, M.; Buzov, I.; Kovačević, V.; Šuljug Vučica, Z.
0
5
5.0 Kvalitativna metodologija (204475)
60
15P+45S
5
5.0 Sociologija prostora (131166)
Stanić, S.
60
30P+30S
5
4.0 Sociološka istraživačka radionica 5 (131184)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
20PK
5
3.0 Suvremene sociološke teorije (67918)
Kovačević, V.
45
30P+15S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživački rad 2 (160079)
Relja, R.; Stanić, S.; Bandalović, G.; Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.; Buzov, I.; Kovačević, V.; Gutović, T.
0
6
3.0 Postmodernizam kao sociološka teorija (67922)
Lončar, M.
45
30P+15S
6
5.0 Sociologija potrošnje (131169)
Stanić, S.
60
30P+30S
6
5.0 Sociološka istraživačka radionica 6 (131187)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.; Gutović, T.
20
20PK
6
1.0 Završni ispit (88239)
0
6
3.0 Završni rad (88238)
0
6
3. semestar, 2. godina
ECTS Sociologija zimski semestar prijediplomski izborni
=> Izborni predmeti za studij sociologije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilno društvo (176563)
Buzov, I.
45
30P+15S
3, 5
4.0 Sociologija pučke religije (131460)
Kovačević, V.
45
30P+15S
3, 5
4.0 Sociologija zabave (131466)
Relja, R.
45
30P+15S
3, 5
4. semestar, 2. godina
ECTS Sociologija ljetni semestar prijediplomski izborni
=> Izborni predmeti za studij sociologije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Multikulturalizam u suvremenom društvu (204452)
Brčić Kuljiš, M.
45
30P+15S
4, 6
4.0 Sociologija mladih (175369)
Bandalović, G.
45
30P+15S
4, 6
4.0 Sociologija okoliša (218326)
Buzov, I.
45
30P+15S
4, 6
4.0 Sociologija žena (131444)
Buzov, I.
45
30P+15S
4, 6
5. semestar, 3. godina
ECTS Sociologija zimski semestar prijediplomski izborni
=> Izborni predmeti za studij sociologije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilno društvo (176563)
Buzov, I.
45
30P+15S
3, 5
4.0 Sociologija pučke religije (131460)
Kovačević, V.
45
30P+15S
3, 5
4.0 Sociologija zabave (131466)
Relja, R.
45
30P+15S
3, 5
6. semestar, 3. godina
ECTS Sociologija ljetni semestar prijediplomski izborni
=> Izborni predmeti za studij sociologije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Multikulturalizam u suvremenom društvu (204452)
Brčić Kuljiš, M.
45
30P+15S
4, 6
4.0 Sociologija mladih (175369)
Bandalović, G.
45
30P+15S
4, 6
4.0 Sociologija okoliša (218326)
Buzov, I.
45
30P+15S
4, 6
4.0 Sociologija žena (131444)
Buzov, I.
45
30P+15S
4, 6
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društvena dinamika (131140)
Bandalović, G.
60
30P+30S
1
5.0 Društvena struktura (201696)
Stanić, S.
60
30P+30S
1
5.0 Metodološki pristupi i orijentacije (131142)
Lončar, M.
65
20P+45S
1
4.0 Sociološka istraživačka radionica 1 (131171)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
20PK
1
3.0 Statistika u sociologiji 1 (67896)
Kardum, G.; Buljan, I.
45
15PK+15P+15S
1
5.0 Temeljni sociološki pojmovi (131141)
Relja, R.; Gutović, T.
60
30P+30S
1
3.0 Uvod u znanstvenoistraživački rad (201697)
Šuljug Vučica, Z.
45
15PK+15P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društvene promjene (131145)
Bandalović, G.
60
30P+30S
2
5.0 Društveni procesi (201698)
Stanić, S.
60
30P+30S
2
4.0 Sociološka istraživačka radionica 2 (131172)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
20PK
2
5.0 Sociološke metode (131146)
Šuljug Vučica, Z.
65
20P+45S
2
3.0 Statistika u sociologiji 2 (67902)
Kardum, G.; Buljan, I.
45
15PK+15P+15S
2
5.0 Uvod u logiku društvenih znanosti (131147)
Kokić, T.
60
30P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Internet usluge (204427)
Maleš, L.
45
15PK+15P+15S
3
5.0 Mikro perspektive u sociološkim teorijama (131151)
Relja, R.
60
30P+30S
3
5.0 Sociologija obrazovanja (131153)
Buzov, I.
60
30P+30S
3
5.0 Sociologija znanosti (131154)
Kovačević, V.
60
30P+30S
3
3.0 Sociološka istraživačka radionica 3 (131173)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
20PK
3
5.0 Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1 (131152)
Lončar, M.
65
20P+45S
3
ECTS Sociologija zimski semestar prijediplomski izborni
=> Izborni predmeti za studij sociologije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilno društvo (176563)
Buzov, I.
45
30P+15S
3, 5
4.0 Sociologija pučke religije (131460)
Kovačević, V.
45
30P+15S
3, 5
4.0 Sociologija zabave (131466)
Relja, R.
45
30P+15S
3, 5
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Makro perspektive u sociološkim teorijama (131156)
Stanić, S.
60
30P+30S
4
3.0 Računalni praktikum (67914)
Maleš, L.
45
15PK+15P+15S
4
5.0 Sociologija rada (131164)
Relja, R.; Gutović, T.
60
30P+30S
4
3.0 Sociološka istraživačka radionica 4 (131174)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.; Gutović, T.
20
20PK
4
5.0 Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 2 (131157)
Lončar, M.
65
20P+45S
4
5.0 Suvremene perspektive u sociologiji obrazovanja (204431)
Buzov, I.
60
30P+30S
4
ECTS Sociologija ljetni semestar prijediplomski izborni
=> Izborni predmeti za studij sociologije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Multikulturalizam u suvremenom društvu (204452)
Brčić Kuljiš, M.
45
30P+15S
4, 6
4.0 Sociologija mladih (175369)
Bandalović, G.
45
30P+15S
4, 6
4.0 Sociologija okoliša (218326)
Buzov, I.
45
30P+15S
4, 6
4.0 Sociologija žena (131444)
Buzov, I.
45
30P+15S
4, 6
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživački rad 1 (160075)
Relja, R.; Stanić, S.; Bandalović, G.; Lončar, M.; Buzov, I.; Kovačević, V.; Šuljug Vučica, Z.
0
5
5.0 Kvalitativna metodologija (204475)
60
15P+45S
5
5.0 Sociologija prostora (131166)
Stanić, S.
60
30P+30S
5
4.0 Sociološka istraživačka radionica 5 (131184)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.
20
20PK
5
3.0 Suvremene sociološke teorije (67918)
Kovačević, V.
45
30P+15S
5
ECTS Sociologija zimski semestar prijediplomski izborni
=> Izborni predmeti za studij sociologije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilno društvo (176563)
Buzov, I.
45
30P+15S
3, 5
4.0 Sociologija pučke religije (131460)
Kovačević, V.
45
30P+15S
3, 5
4.0 Sociologija zabave (131466)
Relja, R.
45
30P+15S
3, 5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživački rad 2 (160079)
Relja, R.; Stanić, S.; Bandalović, G.; Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.; Buzov, I.; Kovačević, V.; Gutović, T.
0
6
3.0 Postmodernizam kao sociološka teorija (67922)
Lončar, M.
45
30P+15S
6
5.0 Sociologija potrošnje (131169)
Stanić, S.
60
30P+30S
6
5.0 Sociološka istraživačka radionica 6 (131187)
Lončar, M.; Šuljug Vučica, Z.; Gutović, T.
20
20PK
6
1.0 Završni ispit (88239)
0
6
3.0 Završni rad (88238)
0
6
ECTS Sociologija ljetni semestar prijediplomski izborni
=> Izborni predmeti za studij sociologije
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Multikulturalizam u suvremenom društvu (204452)
Brčić Kuljiš, M.
45
30P+15S
4, 6
4.0 Sociologija mladih (175369)
Bandalović, G.
45
30P+15S
4, 6
4.0 Sociologija okoliša (218326)
Buzov, I.
45
30P+15S
4, 6
4.0 Sociologija žena (131444)
Buzov, I.
45
30P+15S
4, 6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj