MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Na Filozofskom fakultetu u Splitu se provodi niz diplomskih studija:

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

Diplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti strukturiran je dvojako; studenti mogu birati nastavničko ili kulturološko usmjerenje. Završetkom ovog diplomskog studija stječe se akademski naziv: magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.) za nastavničko usmjerenje ili magistar hrvatskog jezika i književnosti (mag. philol. croat.) za kulturološko usmjerenje.

Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za hrvatski jezik i književnost možete pročitati ovdje.

Studijski program možete vidjeti ovdje.


Anglistika (dvopredmetni)

Završetkom diplomskog studija Anglistike, u trajanju od 4 semestra, ostvaruje se najmanje 120 ECTS bodova (60 na ovom studijskom programu) te stječe naziv magistar/magistra edukacije engleskog jezika i književnosti.

Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za engleski jezik i književnost možete pročitati ovdje.

Studijski program možete vidjeti ovdje.


Talijanistika (dvopredmetni)

Diplomski studij moguće je upisati po završetku akreditiranog sveučilišnog preddiplomskog studija Talijanskog jezika i književnost. Pri upisu student treba imati položeno minimalno 90, odnosno 180 ECTS bodova. Diplomski studij talijanskog jezika i književnosti traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Studij ima dva usmjerenja: nastavnički i prevoditeljski. Oba su dvopredmetna studija te se slobodno kombiniraju s drugim dvopredmetnim diplomskim studijima. Završetkom diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se titula magistra/e edukacije talijanskog jezika i književnosti (mag.educ.philol.ital.) ili magistra/e talijanskog jezika i književnosti (mag.philol.ital.).

Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za talijanski jezik i književnost možete pročitati ovdje.

Studijski program možete vidjeti ovdje.


Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)

Diplomski studij moguće je upisati po završetku akreditiranog sveučilišnog preddiplomskog studija Njemačkog jezika i književnosti. Pri upisu student treba imati položeno minimalno 90, odnosno 180 ECTS bodova. Diplomski studij Njemački jezik i književnost traje 2 godine, odnosno 4 semestra. Studij je nastavničkog usmjerenja te se kombinira s drugim dvopredmetnim diplomskim studijima.

Završetkom diplomskog studija Njemački jezik i književnost stječe se titula magistra/e edukacije njemačkog jezika i književnosti (mag. educ. philol. germ.).

Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za njemački jezik i književnost možete pročitati ovdje.

Studijski program možete vidjeti ovdje.


Povijest umjetnosti (dvopredmetni)

Završetkom diplomskog studija stječe se titula magistra/magistre edukacije povijesti umjetnosti.

Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za povijest umjetnosti možete pročitati ovdje.

Studijski program možete vidjeti ovdje.


Povijest (dvopredmetni)

Diplomski studij povijesti ima dva usmjerenja – nastavnički smjer te istraživački smjer. Na koncu studija ostvaruje 120 ECTS-a i titulu magistra edukacije povijesti (mag. edu. hist.).

Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za povijest možete pročitati ovdje.

Studijski program možete vidjeti ovdje.


Filozofija (dvopredmetni)

Diplomski studij filozofije mogu upisati  i pohađati studenti koji su završili neki od akreditiranih dvopredmetnih preddiplomskih studija filozofije na jednom od visokih učilišta u Hrvatskoj. Diplomski studij filozofije traje 2 godine ili 4 semestara, a za dovršetak studija potrebno je ostvariti najmanje 60 ECTS bodova, sveukupno na oba studijska smjera 120 bodova. Studenti koji završe studij stječu akademsko zvanje magistar/magistra edukacije filozofije (mag. educ. phil.) i uz stručne kompetencije stječu i nastavničke kompetencije za rad u nastavi predmeta filozofije, logike i etike.

Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za filozofiju možete pročitati ovdje.

Studijski program možete vidjeti ovdje.


Pedagogija (dvopredmetni)

Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za pedagogiju možete pročitati ovdje.

Studijski program možete vidjeti ovdje.

 

Sociologija (jednopredmetni)

Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za sociologiju možete pročitati ovdje.

Studijski program možete vidjeti ovdje.


Rani i predškolski odgoj (jednopredmetni) – izvanredni studij

Izvanredni diplomski studij traje dvije (2) godine i četiri (4) semestra i ostvaruje se 120 ECTS bodova. Naziv koji se stječe po završetku diplomskog sveučilišnog studija je: magistra/magistar ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag.praesc.educ.).

Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje možete pročitati ovdje.

Studijski program možete vidjeti ovdje.