MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

MONOGRAFIJE

Ana Torlak
U POTRAZI ZA IZGUBLJENIM

Marita Brčić Kuljiš, Toni Popović, Renata Relja, Anita Lunić
BORDERS

Gabriela Bašić Hanžek
TEORIJA ARGUMENTACIJE: IZMEĐU PRAGMADIJALEKTIKE I EPISTEMOLOŠKIH PRISTUPA

Magdalena Nigoević i Anastazija Vlastelić
ODJECI SCIMETH-a (IZAZOVI LINGVISTIČKIH ISTRAŽIVANJA)

Ivana Batarelo i sur.
ČITANJE U RANOJ ADOLESCENCIJI

Anči Leburić, Renata Relja, Tina Božić
DISKO GENERACIJA: SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NOĆNE ZABAVE MLADIH

Anči Leburić, Maja Maroević, Ognjen Čaldarović
SOCIJALNA PROSUDBA ELEMENTARNIH SUSTAVA ŽIVOTA