MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

KONFERENCIJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U SPLITU

Posljednjih je godina grad Split postao prepoznata i poželjna konferencijska destinacija, te je u tom smislu konferencijska produkcija Filozofskog fakulteta u Splitu u stalnom porastu. Svake godine Fakultet priprema Plan konferencijskih aktivnosti, u kojem je u ulozi organizatora ili suorganizatora velikog broja znanstvenih ili stručnih konferencija s brojnim sudionicima i međunarodno relevantnim temama. Diseminacija istraživačkih rezultata realiziranih u sklopu projekata ili istraživačkih centara Fakulteta putem konferencija doprinosi i većoj međunarodnoj vidljivosti naše institucije. 


POPIS REALIZIRANIH KONFERENCIJA

KONFERENCIJE U 2023. GODINI

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

Stručni skup „Dani karijera i otvorenih vrata Filozofskog fakulteta u Splitu“

28. veljače 2023.,

Split

Filozofski fakultet u Splitu – Centar za planiranje i razvoj karijera

Nastavni proces u visokom obrazovanju: kompetencijama nastavnika prema kompetencijama studenata

2. ožujka 2023.,

Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za psihologiju, Odsjek za pedagogiju, Centar za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja, Centar za planiranje i razvoj karijera

XVII. Mediteranski korijeni filozofije

13. – 15. travnja 2023., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za filozofiju

Logika i prirodni jezik

28. travnja/ 5. svibnja 2023., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za filozofiju i Centar Berislav Žarnić

13. Dani osnovnih škola – Krug od znanosti do učionice

16. – 17. svibnja 2023., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za učiteljski studij

IX. Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva. Hrvatska: podvojeno društvo? Sociološki prilozi raspravi

19. – 20. svibnja 2023., Split

Filozofski fakultet u Splitu  - Odsjek za sociologiju; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Hrvatskog sociološkog društva

MIGRACIJE - Međužupanijski stručni skup učitelja i nastavnika povijesti Zadarske Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

29. lipnja 2023., Split

Filozofski fakultet u Splitu  - Odsjek za povijest Agencija za odgoj i obrazovanje

Spaces for Change in Literature, Hi/story and the Cultural Imagination: Korea, the Mediterranean, and Other Europes

5. – 7. srpnja 2023., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Centar za komparativne i korejske studije; Second East European Consortium for Korean Studies (EECKS); KSPS Korean Studies Promotion Services

A Cross-Cultural Mediterranean: The 2023 Studia Mediterranea Conference

15. – 16. rujna 2023., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Centar za komparativne i korejske studije; Filozofski fakultet u Splitu – Centar Studia Mediterranea

Antun Vrančić – život, djelo, suvremenici – znanstveni skup o 450. obljetnici rođenja

25. – 26. rujna 2023., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest; Književni krug Split

KONFERENCIJE U 2022. GODINI

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

Izložbene kartografije – kritički instumentarijm izložbeni i kustoski narativi

9. – 11. ožujka 2022., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti; Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja hrvatskih kritičara AICA

Krizno upravljanje i subjektivna dobrobit dionika odgojno-obrazovnog procesa (u kontekstu pandemije)

Ožujak 2022.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za sociologiju; Znanstveni centar izvrsnosti za škoslku efektivnost i menadžment

XVI. Mediteranski korijeni filozofije

proljeće/ljeto 2022., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju; Hrvatsko filozofsko društvo

Obrazovne reforme: uloga obrazovnih politika i istraživanja obrazovanja (14. međunarodna konferencija na temu obrazovanja ICFE)

2. – 3. lipnja 2022., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju; Pdsjek za učiteljski studij; Odsjek za rani i predškolski odgoj

Od antičkih tiranija do suvremenih totalitarizama

24. lipnja 2022. g.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest; Agencija za odgoj i obrazovanje

Međunarodni znanstveni skup povodom stote godišnjice rođenja Krune Prijatelja

28. – 29. rujna 2022., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti; Književni krug u Splitu; Galerija umjetnina u Splitu; Institut za povijest umjetnosti; Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

4. Dani kulturne animaliSTike

listopad 2022., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Centar za integrativnu bioetiku; Hrvatsko bioetičko društvo; Institut za etnologiju i folkloristiku; Udruga "Mala filozofija"; Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku

Migracijska i demografska politika EU i mogućnost upravljanja migracijama

1.lipnja 2022., Zagreb

Filozofski fakultet u Splitu; Institut za migracije i narodnosti; Hanns Seidel Stiftung

More than Human Words

6. srpnja 2022., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Centar za komparativne i korejske studije, Centar Studia Mediterranea; Second East European Consortium for Korean Studies (Yonsei University); Korean Studies Promotion Services; Multimedijalni centar Split

Postkrizno obrazovanje odraslih

2.-3.prosinca 2022., Zagreb

Filozofski fakultet u Splitu - Centar za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja (CIRCO); Filozofski fakultet u Rijeci; Učiteljski fakultet u Zagrebu; Hrvatsko andragoško društvo; Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Od baštine za baštinu - dani otočnih dječjih vrtića

20. – 22. listopada 2022, Stari Grad i Hvar

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za rani i predškolski odgoj; DV Vanđela Božitković, hvar; DV Sardelice, Stari Grad; Grad Hvar; Stari Grad

KONFERENCIJE U 2021. GODINI

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

Krizno upravljanje i subjektivna dobrobit dionika odgojno-obrazovnog procesa (u kontekstu pandemije)

ožujak 2021., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Znanstveni centar za školsku učinkovitost i menadžment

12. Dani osnovnih škola „Krug od znanosti do učionice“

27. – 28. svibnja 2021., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za učiteljski studij

15th International Conference of Iconographic Studies (IKON)

11. – 13. lipnja 2021., Rijeka

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest umjetnosti; Sveučilište u Rijeci – Centar za ikonografske studije

The Recognition of the Other and Cultural Translation in East Asia

15. -16. srpnja 2021., online

Filozofski fakultet u Splitu - Centar za komparativne i korejske studije; Sveučilište Adam Mickiewicz (Poljska); Hankuk University of Foreign Studies; Korean National Open University; Yonsei University i Ihna University (Južna Koreja)

XV. Mediteranski korijeni filozofije

26. – 28. kolovoza 2021., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za filozofiju

Hrvatsko filozofsko društvo

8th International Scientific Conference: Contemporary Education – Conditions, Challenges and Perspectives

rujan 2021., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za pedagogiju

Faculty of Pedagogy (Blagoevgrad, Bugarska)

Od Dantea pa do danas: pojave bolesti, epidemija i pandemija u jeziku, književnosti i kulturi

23. - 24. rujna 2021.,

Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za talijanski jezik i književnost

Protagonists of Urban Order from the Antiquity to the Present

20. – 22. rujna 2021.,

Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest; Hrvatski institut za povijest; International Commission for the History of Towns; Književni krug Split

Šesta međunarodna konferencija za doktorande i poslijedoktorande u humanističkim i društvenim znanostima

8. listopada 2021., Split

Filozofski fakultet u Rijeci - Centar za ikonografske studije; Filozofski fakultet u Ljubljani - Odsjek za povijest umjetnosti; Filozofski fakultet u Splitu  - Odsjek za povijest umjetnosti; Filozofski fakultet u Beogradu - Odsjek za povijest umjetnosti

3. Dani kulturne animaliSTike

22. - 29. listopada 2021.,

Bol i Split

Filozofski fakultet u Splitu – Centar za integrativu bioetiku; Hrvatsko bioetičko društvo; Institut za etnologiju i folkloristiku; Udruga Mala filozofija; Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku

Levant u doba Lepanta

20. - 22. . rujna 2021., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Centar za lokalnu povijest i rodoslovlje i Odsjek za povijest; Književni krug Split

Mediteran kao identitetska odrednica: književnost, novi mediji, jezik i kultura – (obilježavanje dvadesete godišnjice rada Odsjeka za kroatistiku)

22. - 23. listopada 2021., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Rizici socijalne isključenosti djece u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

15. listopada 2021., Split

Učiteljski fakultet u Zagrebu

Filozofski fakultet u Splitu

KONFERENCIJE U 2020. GODINI
Napomena: zbog epidemiološke situacije održane tek tri konferencije od planiranih 14

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

34. skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL)

24. – 26. rujna 2020., održana virtualnim putem

Filozofski fakultet u Splitu
Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku

XIV. Mediteranski korijeni filozofije

2.  – 3. rujna 2020., održana u Splitu (prostorije na Peristilu)

Filozofski fakultet u Splitu
Hrvatsko filozofsko društvo

mages and Borderlands. Early Modern Mediterranean between Christendom and Ottoman Empire (projekt COST CA18129)

16. – 17. rujna 2020., održana virtualnim putem

Filozofski fakultet u Splitu
COST projekt CA18129

KONFERENCIJE U 2019. GODINI

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

Stručni skup pedagoške tematike

Veljača 2019.

Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za pegagogiju
Agencija za odgoj i obrazovanje

Znanstveni skup povodom 80. rođendana prof. emeritusa dr. sc. Josipa Milata: Pedagog - vizionar

Veljača 2019.

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za pedagogiju & CIRCO

Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu

4. – 6. travnja 2019.

Filozofski fakultet u Splitu
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID

XIII. Mediteranski korijeni filozofije

4. – 6. travnja 2019.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
Hrvatsko filozofsko društvo

Stručno-znanstveni skup pedagoške tematike

Proljeće 2019.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju
HPKZ Ogranak Split

Regionalni susreti pedagoga Hrvatske

Proljeće 2019., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek ua pedagogiju
Hrvatsko pedagoško društvo Zagreb

Mediteran i izbjegličke krize kao kulturni problem (konferencija u sklopu 6. Festivala svjetske književnosti)

8. – 14. rujna 2019., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost
Gradska knjižnica Marka Marulića
Izdavačka kuća Fraktura

Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike (konferencija u sklopu Knjige Mediterana)

23. – 25. rujna 2019., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Književni krug Split

Mediterranean Editors and Translators i projekt Mirror (u sklopu projekta H2020 MSCA ITN pri Sveučilištu u Splitu)

26. – 28. rujna 2019.,

Filozofski fakultet u Splitu
Medicinski fakultet u Splitu

Dalmatia and the Candian War. On the 350 th anniversary of the end of the Candian War (1669 – 2019)

23. – 29. rujna 2019.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest & Centar za lokalnu povijest i rodoslovlje
Književni krug Split

2. Dani kulturne animalistike

studeni 2019., Split

Filozofski fakultet u Splitu
Hrvatsko bioetičko društvo
Institut za etnologiju i folkloristiku
Udruga Mala filozofija
Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku

KONFERENCIJE U 2018. GODINI

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

(Samo)vrednovanjem do unaprjeđenja pedagogijske teorije i pedagoške prakse


12. 2.2018., Split,

Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za pegagogiju
Agencija za odgoj i obrazovanje

Nikola Visković: pravo – politika - bioetika

22.- 23. veljače 2018.

Filozofski fakultet u Splitu – Centar za integrativnu bioetiku
Pravni fakultet u Splitu

Izazovi rada s darovitom djecom

1. – 3. ožujka 2018.

Filozofski fakultet u Splitu
Agencija za odgoj i obrazovanje
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Splitsko-dalmatinska županija
IV. Gimnazija
III. Gimnazija
O.Š. Strožanac

XII. Mediteranski korijeni filozofije

5.-7. travnja 2018.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
Hrvatsko filozofsko društvo

Znanstveni skup "25 godina studija kroatistike na Šleskome sveučilištu u Katowicama"

10. - 13. svibnja 2018.

Filozofski fakultet u Splitu 
Šlesko sveučilište u Katowicama

Grand Tour IV, ciklus javnih predavanja s ciljem popularizacije znanosti

svibanj 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Institut za pvijest umjetnosti - Cvito Fisković

Developing Teacher Competences ( diseminacijska konferencija Erasmus + projekta 2015-1-NO01-KA201-013283)

2. lipnja 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 
OMEP Hrvatska

Kulturna baština u funkciji nastave povijesti

lipanj 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Agencija za odgoj i obrazovanje

Poticanje poželjnih oblika ponašanja u školama

8. lipnja 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - projekt TaSDi-PBS (Erasmus +)

Physics and Philosophy 2018

16. – 17. srpnja 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Znanstveni centar za logiku, epistemologiju i filozofiju
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
FESB

Tragovima onomastičkih istraživanja Petra Šimunovića

srpanj 2018., Dračevica, Brač

Filozofski fakultet u Splitu - Centar Studia Mediterranea & Odsjek za talijanski jezik i književnost

Oslobođenje Klisa 1648. godine

srpanj 2018., Dračevica, Brač

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest

Međunarodni znanstveni skup Bizantska civilizacija jadranskog bazena od VI. do XII. stoljeća

28.-30. rujna 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Hrvatsko društvo za bizantske studije

Znanstveni kolokvij "Hrvatske manjinske zajednice u svijetu"

2. rujan 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Centar za hrvatske studije u svijetu

Speculative Change: Literature, Film, Art

14. – 15. rujna 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za engleski jezik i književnost

7th European Conference on Mental Health

19. – 21. rujna 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Katedra za psihologiju

Znanstveno-stručni skup posvećen prof. dr. sc. Anatoliju Kudrjacevu (1930. – 2008.)

26.listopada 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Književni krug Split

Humor i Mediteran

18. – 19. listopada 2018

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik & Centar Studia Mediterranea

Skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije

listopada 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti
Hrvatska zaklada za znanost

Strategije poučavanja darovitih (Radni naziv)

18. - 20. listopada 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju & CIRCO
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatsko pedagogijsko društvo
Splitsko-dalmatinska županija
IV. Gimnazija
III. Gimnazija
O.Š. Strožanac

Znanstveni skup povodom 80. rođendana prof. emeritusa dr. sc. Josipa Milata: Pedagog - vizionar

studeni 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju & CIRCO
Hrvatsko pedagogijsko društvo

Sea Change: Wavescapes in the Anthropocene

4.– 7. prosinca 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za hrvatski jezik i književnost & Odsjek za engleski jezik i književnost

Kongres pedagoga Hrvatske

13. rujna 2018.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za pedagogiju
Hrvatsko pedagogijsko društvo
odsjeci za pedagogiju u Hrvatskoj

KONFERENCIJE U 2017. GODINI

   

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

Novecento … e Pirandello,

10. - 13. rujna 2017., Split,

Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za talijanski jezik i književnost
Università degli studi "G. d'Annunzio" - Chieti - Pescara

Unapređivanje rada stručnog suradnika pedagoga

24. veljače 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za pedagogiju
Agencija za odgoj i obrazovanje

XI. Mediteranski korijeni filozofije

6. -8. travnja 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
Hrvatsko filozofsko društvo

Nova kultura djetinjstva - znanstveni kolokvij s međunarodnom suradnjom

4. svibnja 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu

Jews in the Balkans: History, Religion, Culture

8. - 10. svibnja 2017., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Moses Mendelssohn Centre for European-Jewish Studies (Potsdam)
Moses Mendelssohn Institute (Zagreb

Hrvatski jezik u iseljeničkim zajednicama -  Okrugli stol povodom deset godina rada splitskoga Centra za hrvatske studije u svijetu

12. svibnja 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Centar za hrvatske studije u svijetu

Kiparstvo i kultura modernizma: historiografski pristupi i kritičke analize

26. - 27. listopada 2017., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti
Hrvatska zaklada za znanost

IAFPA's 2017 Annual Conference (26. međunarodna konferencija Udruženja za forenzičku fonetiku i akustiku)

9. - 12. srpnja 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Filozofski fakultet u Zagrebu - Odsjek za fonetiku
IAFPA

Prospects of Korean Studies in South Eastern Europe

13. - 14. srpnja 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu

Bogdan Radica i njegovo vrijeme

25. rujna 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Književni krug Split

Radionica Adriatic Connections II

28. - 29. rujna 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti

Knjiga i društvo:  socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige

26. - 27. rujna 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Književni krug Splitu
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Splitu

11. Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije - Prema kvalitetnoj školi

5. - 6. listopada 2017.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu

4. Međunarodni znanstveni skup anglista - Words and Images

24. - 25. studenog 2017., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Zagrebu 
Hrvatsko društvo za anglističke studije

4th international Conference for PhD Students and Recent PhD Graduates

28. - 30. rujna 2017.,
Tbilisi, Gruzija

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Ljubljani
Filozofski fakultet u Rijeci - Centar za ikonografske studije & Odsjek za povijest umjetnosti
Apollon Kutateladze Tbilisi State Academy of Art
Komeli Kekelidze National Centre of Manuscripts

KONFERENCIJE U 2016. GODINI

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

Regionalni susret pedagoga Hrvatske – pedagog/inja u predškolskoj ustanovi i školi: aktualno stanje i perspektive

15. travnja 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za pedagogiju

Treća međunarodna konferencija o retorici - Dani Ive Škarića

20. - 23. travnja 2016.,
Postira

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za hrvatski jezik i književnost

The 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication - INPRA 2016

10. - 12. lipnja 2016., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Intercultural Pragmatics Journal

X. Mediteranski korijeni filozofije

6. -8. travnja 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
Hrvatsko filozofsko društvo

Konferencija u sklopu projekta Boys Reading

3. lipnja 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu (Projekt Boys Reading)

Peta međunarodna konferencija Fizika i filozofija

7. - 8. srpnja 2016., Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
FESB
Institut za filozofiju, Zagreb

Animals and animality in Italian modernism

8. - 9. srpnja 2016., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost

11. Dani otočkih dječjih vrtića Od baštine za baštinu

23. - 24. rujna 2016., Hvar

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za predškolski odgoj

Knjiga i društvo: dijalog o intelektualnoj povijesti Hrvatske

29. - 30. rujna 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za hrvatski jezik i književnost & Odsjek za sociologiju
Književni krug Split
Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Staroslavenski institut u Zagrebu

Dijete, knjiga i novi mediji - znanstveno-stručni skup

24. - 25. rujna 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za učiteljski studij & Odsjek za predškolski odgoj

Međunarodna konferencija o iseljeništvu

2. rujna 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu  - Odsjek za povijest
Matica Hrvatska

Comparing Communisms, Perspectives from Southeast Europe

26. - 28. rujna 2016.,

Beč, Austrija

Universität Wien - Institut für Osteuropäische Geschichte

Austrian Academy of Sciences, University of Vienna

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest

Institutul de istorie “A.D.Xenopol” Iaşi (Romanian Academy)

Institut za isledvane na blizkoto minalo (Sofia)

Znanstveni skup povodom 2400 godina utemeljenja antičkoga grada Farosa

rujan 2016.,

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest umjetnosti

Minor Shakespeares: the politics and aesthetics of the margins - međunarodna konferencija povodom 400. obljetnice smrti W. Shakespearea

23. - 24. rujna 2016.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za engleski jezik i književnost

Constitutions of Shakespeare, međunarodni znanstveni skup

16. prosinca 2016., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za engleski jezik i književnost

KONFERENCIJE U 2015. GODINI

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

Comparing Communisms: Perspective from Southeast Europe

4. veljače 2015.,

Beč, Austrija

Austrian Academy of Sciences

Institut de istrie “A.D. Xenopol” Iasi (Rumunjska)

Institut za isledvane na blikoto minalo Sofia (Bugarska)

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest

10. Međunarodna konferencija interdisciplinarnih društvenih znanosti (10th International Social Sciences Conference, ISS)

11. - 14. lipnja 2015.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu -Odsjek za sociologiju
Izdavačka kuća Common Ground (Chicago, SAD)

Hrvatska – put prema teritorijalnoj cjelovitosti – skup povodom 20. obljetnice redarstvenih akcija Bljeska i Oluje

26. lipnja 2015.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
Sveučilište u Zadru
Filozofski fakultet u Mostaru
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb
Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini

Crossroads: East and West. Cultural contacts, transfers and interchanges between East and West in the Mediterranean. konferencija za doktorande i mlade doktore znanosti

17. - 19. rujna 2015., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Ljubljani
Filozofski fakultet u Rijeci - Centar za ikonografske studije

Desničini susreti – Split i Vladan Dsnica (1918. – 1945.): Umjetničko stvaralaštvo uzmeđu kulture i politike

18. - 20. rujna 2015., Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
Filozofski fakultet u Zagrebu - Centar za komparativno historijske i interkulturne studije
Hrvatsko društvo pisaca
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta - Zagreb
Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića - Mostovi, Zagreb

IX. Mediteranski korijeni filozofije

6. -8. travnja 2015.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
Hrvatsko filozofsko društvo

The Great Beauty in Italian Literature / La grande bellezza nella letteratura italiana

21. - 22. rujna 2015., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost
Sveučilište Chieti-Pescara, Italija

Dijete, igra, stvaralaštvo

24. - 25. rujna 2015., Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Savez društava "Naša djeca Hrvatske"

2. regionalni studentski simpozij: Humanizam u doba neoliberalnog kapitalizma

7. - 10. listopada 2015., Split

Filozofski fakultet u Splitu
Hrvatsko filozofsko društvo

Europa: regija i Meditera. Kamo ide Hrvatska?

23. listopada 2015.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Pravni fakultet u Splitu
Institut za europske i globalizacijse studije Zagreb
Jean Monnet katedra za političke studije EU
Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Institut za migracije i narodnosti u Zagrebu

Misao na vječnost - 15. obljetnica smrti Vlade Gotovca

11. prosinca 2015.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Institut Mediteran

KONFERENCIJE OD 2009. - 2014. GODINE

Naziv skupa

Datum i mjesto održavanja

Organizatori

Physics and Philosophy Seminar

7. - 8. srpnja 2014.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu 
Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
Institut za filozofiju, Zagreb

10. međunarodna konferencija o kulturnoj, ekonomskoj, društvenoj i održivosti okoliša (Environenmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, ECESS)

22. - 24. siječnja 2014.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Centar Studia Mediterranea
Izdavačka kuća Common Ground (Chicago, SAD)

Societas Linguistics Europea SLE 2013 - 46th annual meeting

18.  -21. rujna 2013., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost & Centar Studia Mediterranea
Societas Linguistica Europea

Baština i razvoj - socioekonomski, socioekološki i sociokulturni aspekti

27. - 28. rujna 2013.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za sociologiju

Međunarodni znanstveni skup: Ivo Tartaglia i sociokulturni aspekti

23. - 24. rujna 2013., Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Književni krug Split

Dani Ive Škarića

2013.
2012.

Filozofski fakultet u Splitu
Filozofski fakultet u Zagrebu
University of Windsor, Kanada
University of Bergen, Norveška
Faculty of Humanities and Theology, Lund University, Švedska

Mediteranski korijeni filozofije

3. - 5. travnja, 2014. (VIII.)
4. - 6. travnja 2013. (VII.)
29.-31. ožujka, 2012. (VI.)
24.-26. ožujka, 2011. (V.)
25.-28. ožujka, 2010. (IV.)
26.-28. ožujka 2009. (III.)
27.-29. ožujka 2008. (II.)
22.-24. ožujka 2007. (I.)
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za filozofiju
Hrvatsko filozofsko društvo

Relation between clergy and nation in SE Europe from the 19th to the 21st century/ Odnos klera i nacije u jugoistočnoj Europi od 19. do 21. stoljeća

3. - 6. svibnja 2012.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Commission for History of SE Europe of the Foundation „Pro Oriente”

Workshop "Europe and the Balkans"

8. - 12. svibnja 2012.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Cultural science network for SE European Studies

The Statute of Split from 1312, History and Law / Splitski statut iz 1312. godine, povijest i pravo. O 700. obljetnici

24. - 25. rujna 2012.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest
Pravni fakultet u Splitu
Književni krug Split

The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe. International Symposium Commemorating 1200-year Anniversary of the Treaty of Aachen

27. - 29. rujna 2012.,
Zadar

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
Filozofski fakultet u Zagrebu – Odsjek za povijest
Sveučilište u Zadru

Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Međunarodni znanstveni skup

26.  - 27. rujna 2011.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest
Književni krug Split

V. međunarodni skup Jadranske kulture

16. - 18. lipnja 2010.,
Split

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za talijanski jezik i književnost
Sveučilište Chieti Pescara

Nazor - književnost, jezik, povijest

21.- 22. lipnja 2010.,
Postira

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Digitalne tehnologije i novi oblici učenja/Digital Technologies and New Forms of Education/ Technologie Digitale e Nuove Forme di Appredimento

2010.

Filozofski fakultet u Splitu

Dani predškolskog odgoja - Od baštine za baštinu otočkih dječjih vrtića

2014.
2013.
2012.
2011.
2010
2009.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za rani i predškolski odgoj & Centar Studia Mediterranea
Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split
Dječji vrtić „Vanđela Božitković“, Hvar

Dani osnovnih škola - Prema kvalitetnoj školi

2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za rani i predškolski odgoj
Hrvatski pedagoško-književni zbor – Ogranak Split
Osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije
AZOO

Dani predškolskog odgoja Mirisi djetinjstva


2013.
2012.
2011.
2010.
2009.

Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za rani i predškolski odgoj
Dječji vrtić „Cvit Mediterana“, Split
Dječji vrtić „Grigor Vitez“, Split
Dječji vrtić „Marjan“, Split
Dječji vrtić „Radost“, Split


DOKUMENTI