MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

MISIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU


Usmjereni smo na obrazovanje i znanstvenu profilaciju stručnjaka u području društvenih, humanističkih te interdisciplinarnih znanosti. Izgrađen na bogatoj kulturnoj, umjetničkoj i humanističkoj tradiciji mediteranskog i dalmatinskog okruženja, Fakultet je danas stožerno mjesto razvoja humanističkih i društvenih znanosti na ovim prostorima. 
Kao sastavnica Sveučilišta koja obrazuje najveći broj studenata za odgojiteljska, učiteljska i nastavnička zanimanja, Fakultet ima veliku odgovornost u dugoročnom razvoju i napredovanju cijelog društva. Stoga Fakultet u svojem djelovanju promiče društvene, humanističke, moralne i etičke vrijednosti težeći doprinositi društvu obrazovanjem i znanstvenom djelatnosti visokih standarda. Svojim razvojem i unaprjeđenjem djelatnosti uspješno se integrira u europski obrazovni i znanstveni prostor kontinuirano stremeći znanstvenoj i nastavnoj izvrsnosti. 


Misiju Fakulteta moguće je izraziti sljedećim odrednicama: 

  • obrazovanje prvostupnika i magistara struke u području društvenih i humanističkih znanosti koji će se kompetentno snalaziti na tržištu rada, profilirati u stručnjake u svojim područjima i kontinuirano u svojem profesionalnom radu promicati temeljne društvene i humanističke vrijednosti 
  • obrazovanje doktora znanosti iz humanističkog područja koji će svojim kompetencijama doprinijeti njegovanju i unaprjeđenju humanističkih znanosti u nacionalnom i međunarodnom kontekstu 
  • razvijanje suradničkog, fleksibilnog i pluralističkog intelektualnog okruženja za sve svoje djelatnike koji će studente poticati na kritičnost, kreativnost i slobodu mišljenja 
  • razvijanje identiteta i promidžba studijskih programa i znanstvenih projekata Fakulteta u europskom i međunarodnom kontekstu - njegovanje prepoznatljivosti i jedinstvenosti Fakulteta koje proizlaze iz specifičnih povijesnih i sociokulturnih vrijednosti mediteranskog okruženja
  •  poticanje nastavne i znanstvene izvrsnosti u području društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti 
  • pozicioniranje Fakulteta unutar Republike Hrvatske, šireg regionalnog i europskog konteksta kao relevantne institucije u planiranju i donošenju strategija od šire društveno-političke i gospodarske važnosti. 


VIZIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU


Filozofski fakultet u Splitu teži jačanju i promoviranju humanističkih i društvenih znanosti u lokalnom, nacionalnom i europskom kontekstu te privlačenju izvrsnih znanstvenika i studenata iz regije temeljem izvrsnosti i uvođenja inovacija u nastavi, učenju, istraživanju i razmjeni znanja. Doprinos unaprjeđenju znanja, promicanju etičnosti, tolerancije, suradnje, uključivosti i odgovornosti te sveopćeg boljitka društva neke su od najvažnijih zadaća Fakulteta.

Obrazovanje studenata i doktorskih kandidata prema visokim standardima kvalitete, kao i izvrsnost u znanstvenom djelovanju, osigurat će bolje pozicioniranje Fakulteta u europskom visokoobrazovnom i znanstvenom prostoru i omogućiti intenzivniju suradnju s međunarodnim sudionicima.

Kontinuirani rad na razvoju i usavršavanju programa cjeloživotnog učenja osigurat će Fakultetu još bolju prepoznatljivost u krugu stručnjaka društvenog, humanističkog i interdisciplinarnog područja, kao i odgojno-obrazovnom sustavu RH na svim razinama. Vizija Fakulteta kao važnog regionalnog čimbenika u internacionaliziranju studijskih programa pomoći će otvaranju stranim studentima, kao i suradnji sa stranim znanstvenicima i nastavnicima.

Kontinuiranim i sustavnim poboljšanjem uvjeta studiranja Fakultet se pozicionira kao važan čimbenik u osiguravanju i promoviranju visokokvalitetnih nastavnih procesa i, općenito, studiranja koje počiva na suvremenim tekovinama visokoobrazovnih europskih institucija.

Misija i vizija Fakulteta, kao i dosadašnje djelovanje u svim područjima, usmjereno je na zauzimanje još važnijeg mjesta u obrazovanju stručnjaka iz područja društvenih i humanističkih znanosti te u razvoju znanstvenih disciplina unutar društvenog, humanističkog te interdisciplinarnog područja znanosti, kako na Sveučilištu u Splitu, tako i na državnoj, regionalnoj te europskoj razini. Filozofski fakultet u Splitu ima nezaobilaznu ulogu u izgradnji društva znanja te promicanju nastavne i znanstvene izvrsnosti raznovrsnim studijskim programima u humanističkim i društvenim znanostima na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, kao i znanstvenim centrima izvrsnosti te drugim oblicima znanstvene djelatnosti.