MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 1/Modul 1 (217577)
Bakašun, A.
60
60G
1
5.0 Uvod u lingvistiku (215953)
Semren, M.
45
30P+15S
1
5.0 Uvod u studij književnosti: temeljni pojmovi (175191)
Willems, B.
45
15P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik - komunikacijske vještine 1/Modul 2 (175200)
Bakašun, A.
60
60LK
2
5.0 Fonetika i fonologija (250471)
Petrović, I.
45
15P+30S
2
5.0 Uvod u studij književnosti: analiza teksta (175195)
Matas, G.
45
15P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleska književnost od renesanse do neoklasicizma (175208)
Ryle, S.
45
15P+30S
3
5.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 2/Modul 3 (217592)
Bojčić, I.
60
60LK
3
5.0 Morfologija i morfosintaksa (204076)
Stojan, N.
45
15P+30S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleska književnost romantizma i viktorijanskog doba (69456)
Peršić, I.
45
15P+30S
4
5.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 2/Modul 4 (175227)
Bojčić, I.
60
60LK
4
5.0 Sintaksa engleskog jezika (233493)
Stojan, N.
60
30P+30S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Britanska i irska književnost 20. st. (117695)
Peršić, I.
45
15P+30S
5
3.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/ Modul 5a (204077)
Bakašun, A.
30
30SJ
5
2.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/Modul 5b (69461)
Bakašun, A.
30
30SJ
5
5.0 Uvod u semantiku (130835)
Petrović, I.
60
30P+30S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Američka književnost (87898)
Matas, G.
45
15P+30S
6
3.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/Modul 6 (69464)
Bakašun, A.
30
30SJ
6
ECTS Engleski jezik 6
=> Izborni kolegij za studij engleskog jezika (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Aspekti britanske kulture (96681)
Šegedin Borovina, D.
30
15P+15S
6
2.0 Društvo i kultura SAD-a (96680)
Matas, G.
30
15P+15S
6
2.0 Poslovna komunikacija (67708)
Bakašun, A.
30
15P+15S
6
2.0 Uvod u kreativno pisanje (206641)
Matas, G.
30
30S
6
10.0 Završni rad - engleski jezik i književnost (229789)
Ryle, S.; Šegedin Borovina, D.; Willems, B.; Matas, G.
0
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 1/Modul 1 (217577)
Bakašun, A.
60
60G
1
5.0 Uvod u lingvistiku (215953)
Semren, M.
45
30P+15S
1
5.0 Uvod u studij književnosti: temeljni pojmovi (175191)
Willems, B.
45
15P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik - komunikacijske vještine 1/Modul 2 (175200)
Bakašun, A.
60
60LK
2
5.0 Fonetika i fonologija (250471)
Petrović, I.
45
15P+30S
2
5.0 Uvod u studij književnosti: analiza teksta (175195)
Matas, G.
45
15P+30S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleska književnost od renesanse do neoklasicizma (175208)
Ryle, S.
45
15P+30S
3
5.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 2/Modul 3 (217592)
Bojčić, I.
60
60LK
3
5.0 Morfologija i morfosintaksa (204076)
Stojan, N.
45
15P+30S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleska književnost romantizma i viktorijanskog doba (69456)
Peršić, I.
45
15P+30S
4
5.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 2/Modul 4 (175227)
Bojčić, I.
60
60LK
4
5.0 Sintaksa engleskog jezika (233493)
Stojan, N.
60
30P+30S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Britanska i irska književnost 20. st. (117695)
Peršić, I.
45
15P+30S
5
3.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/ Modul 5a (204077)
Bakašun, A.
30
30SJ
5
2.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/Modul 5b (69461)
Bakašun, A.
30
30SJ
5
5.0 Uvod u semantiku (130835)
Petrović, I.
60
30P+30S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Američka književnost (87898)
Matas, G.
45
15P+30S
6
3.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/Modul 6 (69464)
Bakašun, A.
30
30SJ
6
ECTS Engleski jezik 6
=> Izborni kolegij za studij engleskog jezika (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Aspekti britanske kulture (96681)
Šegedin Borovina, D.
30
15P+15S
6
2.0 Društvo i kultura SAD-a (96680)
Matas, G.
30
15P+15S
6
2.0 Poslovna komunikacija (67708)
Bakašun, A.
30
15P+15S
6
2.0 Uvod u kreativno pisanje (206641)
Matas, G.
30
30S
6
10.0 Završni rad - engleski jezik i književnost (229789)
Ryle, S.; Šegedin Borovina, D.; Willems, B.; Matas, G.
0
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj