MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Humanistički i društveni studiji u Splitu postoje i prije osnivanja samog Sveučilišta u Splitu 1974. godine. Naime, Viša pedagoška škola u Splitu, najstarija visokoškolska ustanova koja je osnovana Odlukom Povjerenstva prosvjete Predsjedništva ZAVNOH-a od 24. ožujka 1945. godine, u svojoj je šezdesetogodišnjoj povijesti doživjela nekoliko programskih, ustrojbenih i statusnih promjena. Kao samostalna institucija s pravnom osobnošću djelovala je od osnutka do 1974. godine (pod nazivom Viša pedagoška škola iPedagoška akademija), kada je udruživanjem nekoliko visokoškolskih institucija osnovano Sveučilište u Splitu. Od 1978. do 1990. godine humanistički i društveni studiji izvode se u posebnoj ustrojbenoj jedinici Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu, a od 1990. godine do 1998. na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu.

Krajem 1998. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske Učiteljski studij i Studij predškolskog odgoja izdvajaju se iz sastava Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. Tom Uredbom osnovana je Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Splitu kao samostalna ustrojbena sastavnica Sveučilišta u Splitu.

Odjel za humanističke znanosti osnovan je kao podružnica Sveučilišta u Splitu 2001. godine s tri matična studija (kao dvopredmetni studiji) - Hrvatski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Talijanski jezik i književnost te dislocirani studij Povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2003./2004., na osnovi ugovora Sveučilišta u Splitu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 6. listopada 2005. Visoka učiteljska škola i Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu čine novu instituciju - Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu koji obilježava i početak novih studijskih programa i odsjeka: SociologijeFilozofije i Povijesti umjetnosti.