MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnik Odsjeka:
doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek
ljuhan@ffst.hr
 
Viši stručni referent za administrativne i nastavne poslove:
Snježana Buble, oec.
e-mail: snjezana@ffst.hr
tel: 021/545-546
 
Studentska služba:
e-mail: referada@ffst.hr
telefon: 021/545-542

 

Studij filozofije u Splitu je dvopredmetni studij koji se izvodi od 2005. godine. Studijski program je kompatibilan sa studijskim programima koji se izvode na drugim akreditiranim studijima filozofije na hrvatskim sveučilištima, također je sukladan studijskim programima filozofije koji se izvode na sveučilištima u Europskoj Uniji.

Nastavnici na Odsjeku stalno prate i druge studijske programe filozofije u svijetu i prilagođavaju program. Studenti imaju mogućnost djelomičnog studiranja u inozemstvu, većinom preko programa Erasmus + i do sada je veliki broj studenta filozofije odlazio na semestralni ili godišnji studijski boravak na druga sveučilišta u Europskoj Uniji.

Cilj studija filozofije je upoznati studente s povijesnim razvojem filozofije kao izvorišta svih znanosti te ih osposobiti za kritičko mišljenje i analizu filozofskih problema putem proučavanja značajnih izvora.
U program su ugrađena dostignuća bogate filozofske baštine, isprepletena s najnovijim svjetskim dostignućima filozofskih istraživanja.

 

PRIJEDDIPLOMSKI STUDIJ FILOZOFIJE

Prijediplomski studij filozofije traje 3 godine ili 6 semestara, a za dovršetak studija potrebno je ostvariti najmanje 90 ECTS bodova, sveukupno na oba studijska smjera 180 bodova.

Studenti filozofije uz obavezne kolegije koji zahvaćaju temeljne filozofske discipline, uz izborne kolegije s filozofije, mogu birati i niz drugih izbornih kolegija s drugih studijskih programa Filozofskog fakulteta u Splitu, ali i drugih sastavnica Sveučilišta.

Studenti koji završe dodiplomski studij stječu akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika/sveučilišne prvostupnice (baccalaureus)/(baccalaurea) filozofije i mogu nastaviti studij na višoj razini na Filozofskom fakultetu u Splitu ili nekom drugom sveučilištu u Hrvatskoj.

Studij je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

DIPLOMSKI STUDIJ FILOZOFIJE

Diplomski studij filozofije mogu upisati  i pohađati studenti koji su završili neki od akreditiranih dvopredmetnih preddiplomskih studija filozofije na jednom od visokih učilišta u Hrvatskoj.

Diplomski studij filozofije traje 2 godine ili 4 semestara, a za dovršetak studija potrebno je ostvariti najmanje 60 ECTS bodova, sveukupno na oba studijska smjera 120 bodova.

Studenti koji završe studij stječu akademsko zvanje magistar/magistra edukacije filozofije (mag. educ. phil.) i uz stručne kompetencije stječu i nastavničke kompetencije za rad u nastavi predmeta filozofije, logike i etike.

Studenti također mogu nastaviti studiranjem filozofije na poslijediplomskoj razini na nekom od visokih učilišta u Hrvatskoj ili svijetu.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Tonći Kokić Email 304
prof. dr. sc. Hrvoje Relja Email 307
prof. dr. sc. Dario Škarica Email 216

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš Email 306

Docent

doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek Email 216
doc. dr. sc. Marko Jakić Email 305

Viši asistent

dr. sc. Gabriela Bašić Hanžek Email 305
dr. sc. Anita Lunić Email  

Asistent

Danica Radoš Email  

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Nenad Smokrović  

Naslovni predavač

nasl. pred. dr. sc. Dalibor Lovrić Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
ANTIČKA FILOZOFIJA I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
ANTIČKA FILOZOFIJA II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
EPISTEMOLOGIJA I 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
EPISTEMOLOGIJA II 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Estetika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Etika 1 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Etika II 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Filozofija odgoja 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Filozofija politike 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Filozofija prirode I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Filozofija prirode II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
FILOZOFIJA UMA 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Filozofija znanosti 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Filozofska metodologija 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Logika I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Logika II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
LOGIKA III 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
METAFIZIKA I 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
METAFIZIKA II 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Novovjekovna filozofija I 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Novovjekovna filozofija II 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Povijest hrvatske filozofije 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Priprema za pisanje završnog rada 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
SOCIJALNA FILOZOFIJA 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA I 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA II 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
SUVREMENA FILOZOFIJA I 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
SUVREMENA FILOZOFIJA II 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
UVOD U FILOZOFIJU 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Didaktika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Egzistencijalistička filozofija 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Filozofija biologije 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
FILOZOFIJA DEMOKRACIJE 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Filozofija povijesti 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Filozofija religije 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
FILOZOFIJSKA ANTROPOLOGIJA 2, 4, 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Intencionalnost 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Introspekcija 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Izrada diplomskog rada (Filozofija) 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Psihologija odgoja i obrazovanja 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Sloboda govora 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Sociologija odgoja i obrazovanja 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Svijest 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Završni rad - Filozofija 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

RASPORED NASTAVE

DOKUMENTI

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

STUDIJSKI PROGRAMI

Korisne poveznice

Obavijesti

25.03.2024
U organizaciji Centra za istraživanje i edukaciju u području ljudskih prava  
12.02.2024
Raspisuje se natječaj za upis kolegija „Stručna praksa u nastavnoj bazi“ u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. na svim sveučilišnim dvopredmetnim diplomskim studijima.
30.01.2023
Obavještavaju se studenti da će upis obveznih i izbornih predmeta preko Studomata za ljetni semestar ak. god. 2022./2023. biti omogućen od 7. do 13. veljače 2023. godine.
13.01.2023
Poštovani studenti i studentice,  studenti psihologije u sklopu predmeta Quantitative Research Designs provode istraživanje na temu motivacije za studijem. Molimo Vas da ispunite kratku anketu u priloženom linku. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYrvbAO_qhV-iP69MwCaoXCzeRkp3bDlWmM_IkEWK9pCMJoA/viewform
10.01.2023
Studenti završnih godina dužni su predati  potpisani  obrazac prijave teme završnog/diplomskog rada  od strane mentora (i komentora ako ga student ima)  u tajništvo odsjeka najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru (20. siječnja 2023.).
17.10.2022
U sklopu CEEPUS mreže "Filozofija i interdisciplinarnost" prof. Lenka Naldoniová sa Sveučilišta u Ostravi, Češka Republika održat će predavanja:  
31.08.2022
Godišnji međunarodni simpozij USF-a pod temom »Suvremeni pristupi ontologiji« koji će se održati od 10. do 12. studenog 2022. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
02.06.2022
Natječaj za CEEPUS stipendije u zimskom semestru akademske godine 2022./2023.   
08.12.2021
Mobilnost studenata u sklopu CEEPUS mreže Filozofija i interdisciplinarnost u akademskoj godini 2022/2023. Trajanje mobilnost – minimalno 1 mjesec, a maksimalno 5 mjeseci (jedan semestar). Mogućnost odlaska u: Poljsku, Češku, Mađarsku, Makedoniju, Austriju, Srbiju, Slovačku, Rumunjsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru. Zainteresirani studenti se trebaju javiti prof. Mariti Brčić Kuljiš na mail – mbrcic@ffst.hr najkasnije do 15.12. 2021. Više informacija na stranici https://www.ceepus.info/
06.09.2021
Pozivamo vas da sudjelujete na međunarodnoj konferenciji posvećenoj Wittgensteinu “International Ludwig Wittgenstein Symposium” koju Fakultet filozofije i religijskih znanosti organizira povodom stote obljetnice objave Tractatusa te sedamdesete obljetnice smrti Ludwiga Wittgensteina. Suroganizatori su Hrvatsko logičko udruženje i Znanstveni centar za logiku, epistemologiju i filozofiju znanosti ''Berislav Žarnić'' (FFST). Teme izlaganja mogu biti vezane za bilo koji aspekt Wittgensteinove filozofije, kao i njezine primjene i utjecaje. Rok za predaju sažetaka je 15. 10. 2021. Sažetci se zaprimaju putem web obrasca dostupnog na mrežnim stranicama konferencije  https://wittgenstein.world/ . Na konferenciji će se održati posebna studentska sesija, stoga pozivamo studente da prijave i svoje radove. U sklopu konferencije održat će se i promocija novog prijevoda  Tractatusa  na hrvatski jezik. Poziv na konferenciju dostupan je ovdje
24.08.2021
U organizaciji CEEPUS mreže „Filozofija i interdisciplinarnost“ održana je ljetna škola pod naslovom „The Role of Philosophy in Interdisciplinary Research and the Encounter of European Societies“ na Sveučilištu u Grazu (12.-18.srpnja 2021.) Sudjelovali su studenti i profesori sa Sveučiliša u Grazu, Sveučilišta u Novom Sadu, Sveučilišta u Nišu, Sveučilišta u Pragu, Sveučilišta u Varšavi, Pontifical University Ivana Pavla II iz Krakova, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Trnava, Sveučilišta u Timosaru, Sveučilišta u Splitu itd. Dinamici i kvaliteti Ljetne škole doprinijeli su i naši studenti Marin Bogoje i Toma Gruica, a izv. prof. Marita Brčić Kuljiš održala je predavanje i seminar na temu Filozofija migracija . Foto galerija