MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

UVOD U FILOZOFIJU

Šifra: 67469
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s nastankom i razvojem filozofije te različitim oblicima filozofiranja.
Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje o osnovnim pitanjima i problemima filozofije.
1. Pojam i značenje riječi filozofija.
2. Vrela i oblici filozofije.
3. Filozofija kao oblik života, opća mudrost i znanost.
4. Stožerno doba svjetske povijesti i početak filozofije u Grka.
5. Prvi mudraci, sofisti i filozofi.
6. Platonovo poimanje filozofije i dijalektike.
7. Znanje i theoria u Aristotela.
8. Filozofija kao znanost o istini.
9. Descartesovo utemeljenje moderne filozofije uma i subjekta.
10. Kantova kritička obnova filozofije.
11. Fichteov nauk o znanosti.
12. Hegelov enciklopedijski sustav filozofije.
13. Prevladavanje metafizike i svršetak filozofije u Heideggera.
14. Filozofija u Gadamerovu hermeneutičkom ključu.
15. Kritički racionalizam i Popperova filozofija svijeta.
Literatura:
 1. Platon: Fedon
 2. Platon: Protagora
 3. Aristotel: Metafizika (I, II, VI, XII)
 4. Aristotel: Nagovor na filozofiju
 5. Descartes, R.: Meditacije o prvoj filozofiji
 6. Descartes, R,: Rasprava o metodi
 7. Kant, I.: Kritika čistoga uma
 8. Kant, I.: Metafizika ćudoređa
 9. Kant,I.: Logika
 10. Fichte, J. G.: Osnova cjelokupne nauke o znanosti
 11. Hegel, G. W. F.: Fenomenologija duha
 12. Gadamer, H.- G.: Istina i metoda
 13. Popper, K.: U potrazi za boljim svijetom
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: