MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE

Misija sustava osiguranja kvalitete je ugrađivanje kvalitete u sve vidove djelovanja Fakulteta uz puno sudjelovanje svih dionika procesa visokog obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada.

Vizija sustava osiguranja kvalitete je omogućavanje stalnog praćenja i unaprjeđenja kvalitete svih vidova djelovanja Fakulteta.

Cilj sustava osiguranja kvalitete je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja svih čimbenika u područjima djelovanja Fakulteta.

 

Tijela sustava osiguranja kvalitete na Fakultetu su: Odbor za unaprjeđenje kvalitete Povjerenstvo za nastavu.

Postupak unutarnje prosudbe sustava osiguranja kvalitete provodi Povjerenstvo za unutamju prosudbu sustava osiguranja kvalitete.