MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Na Filozofskom fakultetu u Splitu se provodi niz prijediplomskih sveučilišnih studija:

Hrvatski jezik i književnost
Prijediplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti obuhvaća sve temeljne sadržaje iz područja jezikoslovlja i književnosti. Studentima omogućuje razvoj postojećih i usvajanje novih kompetencija iz kroatističke struke.
Završetkom ovog prijediplomskog studija stječe se akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti.
Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za hrvatski jezik i književnost možete pročitati ovdje.
Studijski program možete vidjeti ovdje.

Engleski jezik i književnost
Završetkom prijediplomskog studija Engleskog jezika i književnosti, u trajanju od 6 semestara, ostvaruje se najmanje 180 ECTS bodova (90 na ovom studijskom programu) te stječe akademski naziv prvostupnik (Baccalaureus)/prvostupnica (Baccalaurea) engleskog jezika i književnosti.
Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za engleski jezik i književnost možete pročitati ovdje.
Studijski program možete vidjeti ovdje.

Talijanski jezik i književnost
Prijediplomski studij talijanskog jezika i književnosti ustrojava se i izvodi kao redoviti sveučilišni dvopredmetni studij te se slobodno kombinira s drugim dvopredmetnim preddiplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu. Studij traje tri godine s po dva semestra na godini (ukupno 6 semestara). Jednom godinom studija stječe se 30 ECTS-a, ili sveukupno tijekom studija 90 ECTS-a.
Završetkom prijediplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se titula sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice (baccalaureaus/baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti (univ.bacc.philol.ital.).
Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za talijanski jezik i književnost možete pročitati ovdje.
Studijski program možete vidjeti ovdje.

Njemački jezik i književnost
Studij traje tri godine s po dva semestra na godini (ukupno 6 semestara). Jednom godinom studija stječe se 30 ECTS-a, odnosno ukupno 90 ECTS-a tijekom studija. Obveze studenata tijekom studiranja određene su nastavnim programima pojedinih predmeta, dok su obveze sudjelovanja u nastavi, veličina grupa za različite oblike nastave, kao i ispitni rokovi, određeni propisima Filozofskog fakulteta u Splitu.
Završetkom prijediplomskog studija Njemački jezik i književnost stječe se titula sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice (baccalaureaus/baccalaurea) njemačkog jezika i književnosti (univ.bacc.philol. germ.).
Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za njemački jezik i književnost možete pročitati ovdje.
Studijski program možete vidjeti ovdje.

Povijest umjetnosti
Odsjek za povijest umjetnosti djeluje od ak.god. 2005/2006. U fokusu svojeg interesa ima bogatu umjetničku baštinu Splita i Dalmacije, gdje blizina i pristupačnost djela graditeljskog naslijeđa te brojnih institucija izraslih iz duge tradicije proučavanja, zaštite i obnove baštine predstavljaju osnovu djelovanja Odsjeka.
Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za povijest umjetnosti možete pročitati ovdje.
Studijski program možete vidjeti ovdje.

Povijest
Prijediplomski sveučilišni studij povijesti pretpostavlja 3-godišnje obrazovanje kroz 6 sveučilišnih semestara u području nacionalne i svjetske historije.
Završetkom prijediplomskog studija student ostvaruje ukupno 180 ECTS-a i stječe titulu prvostupnika (baccalaureus). Na tržištu rada kompetentan je za poslove u polju društveno-humanističkih znanosti, posebice za rad u kulturi i turizmu.
Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za povijest možete pročitati ovdje.
Studijski program možete vidjeti ovdje.

Filozofija
Prijediplomski studij filozofije traje 3 godine ili 6 semestara, a za dovršetak studija potrebno je ostvariti najmanje 90 ECTS bodova, sveukupno na oba studijska smjera 180 bodova.
Studenti koji završe dodiplomski studij stječu akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika/sveučilišne prvostupnice (baccalaureus)/(baccalaurea) filozofije i mogu nastaviti studij na višoj razini na Filozofskom fakultetu u Splitu ili nekom drugom sveučilištu u Hrvatskoj.
Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za filozofiju možete pročitati ovdje.
Studijski program možete vidjeti ovdje.

Sociologija
Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za sociologiju možete pročitati ovdje.
Studijski program možete vidjeti ovdje.

Pedagogija
Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za pedagogiju možete pročitati ovdje.
Studijski program možete vidjeti ovdje.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Preddiplomski studij traje tri (3) godine tj. šest (6 semestara) i ostvaruje se 180 ECTS bodova. Završnim studijem stječe se zvanje: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (univ.bacc.praesc.educ.).
Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje možete pročitati ovdje.
Studijski program možete vidjeti ovdje.


Psihologija
Više o studijima koji se provode pod Odsjekom za psihologiju možete pročitati ovdje.
Studijski program možete vidjeti ovdje.