MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

UPIS STUDENATA U 1. GODINU PRIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA PSYCHOLOGY U AK. GOD. 2024/2025

Postupak prijave na prijediplomski studij Psihologija odvija se putem Nacionalnog informatičkog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se može pristupiti putem web stranice http://www.postani-student.hr. Više informacija o postupku prijave možete saznati na http://www.studij.hr. Za sve dodatne informacije obratite se na applications@azvo.hr.


Kandidati za upis na prijediplomski studij Psychology OBVEZNI SU izvršiti prijavu za dodatnu provjeru. Prijave se zaprimaju od 3.6. do 26.6.2024.g. na e-mail: additional.assesment@ffst.hr.    
Valjana prijava uključuje ispunjenu PRIJAVNICU i priloge (potvrda o položenom engleskom jeziku i potvrda uplate). Podaci za uplatu nalaze se u prijavnici. Samo kandidati koji su na vrijeme izvršili prijavu moći će pristupiti dodatnoj provjeri, i to online testiranju na dan 1.7.2024.g. u trajanju od 10:00 do 13:00 sati. Poziv za online testiranje kandidati će dobiti na mail adresu navedenu u Prijavnici. Kandidati koji su pristupili online testiranju, naknadno će dobiti poziv za online intervju koji će se održati individualno s kandidatima u periodu od 2.07. do 4.07.2024.g.

Prijavnica je dostupna ovdje.


Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević
E-mail: kkalebicjakupcevic@ffst.hr

Zamjenik pročelnice Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Darko Hren
E-mail: dhren@ffst.hr

ECTS koordinator
dr. sc. Bruno Barać, Viši asistent
E-mail: bbarac@ffst.hr

Tajništvo Odsjeka:
E-mail: tajnistvo_psy@ffst.hr
tel: 021/545-563


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Goran Kardum Email 206
prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Darko Hren Email  

Docent

doc. dr. sc. Ivan Buljan Email  
doc. dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević Email  
doc. dr. sc. Linda Lušić Kalcina Email  

Viši asistent

dr. sc. Bruno Barać Email  

Asistent

mag. Lana Pehar Email  

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Dean Ajduković Email  
prof. dr. sc. Zoran Đogaš  

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Marina Ajduković Email  
prof. dr. sc. Toni Babarović Email  
prof. dr. sc. Tihana Brkljačić  
prof. dr. sc. Josip Burušić Email  
prof. dr. sc. Renata Pecotić Email  
prof. Leila Selimbegović Email  
prof. dr. sc. Iva Šverko Email  
prof. dr. sc. Maja Valić  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Tomislav Franić Email  
izv. prof. dr. sc. Renata Glavak Tkalić Email  

Docent

doc. dr. sc. Ana Havelka Meštrović Email  
doc. dr. sc. Nikola Marangunić Email  
doc. dr. sc. Boris Milavić Email  
doc. dr. sc. Ivana Pavlinac Dodig  
doc. dr. sc. Bruna Profaca  
doc. Lynette Šikić-Mićanović Email  
doc. dr. sc. Ana Šimunić Email  

Viši asistent

dr. sc. Josip Razum  

Stručni suradnik

mag. Ana Kostović  
Ružica Vorgić Krvavica Email  

Viši znanstveni suradnik

dr. sc. Maja Rogić Vidaković  

Stručni suradnik

Ivana Dević Email  

Naslovni predavač

nasl. pred. Marijana Petrić Maršić  
nasl. pred. Nelija Rudolfi  
nasl. pred. Iva Žegura Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Academic skills 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Anatomy and physiology of the central nervous system 1 prijediplomski  
Anthropology 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Applied Research Methods I 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Applied Research Methods II 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Bachelor Thesis 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Basics of Psychometrics 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Biological foundations of psychological processes 2 prijediplomski  
Clinical Psychology 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Developmental Psychology of Adulthood and Aging 3 prijediplomski  
Developmental psychology of childhood and adolescence 2 prijediplomski  
DIPLOMSKI RAD 10 integrirani prijediplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Educational Psychology 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Emotion and motivation 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Ethics in Psychology 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Group Processes 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
History of psychology 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Intelligence, Thinking and Language 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Interpersonal and communication skills 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Introduction to psychology 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Introduction to research methods 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Neuropsychology 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove opće i razvojne psihologije 1 cjeloživotno učenje  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
OSNOVE RAZVOJNE PSIHOLOGIJE 1 integrirani prijediplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Pedagoška statistika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
PEDAGOŠKA STATISTIKA 7 integrirani prijediplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Perception, learning and memory 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Personality 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Professional Skills and Career Planning 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
PSIHOLOGIJA MOTIVACIJE I SOCIJALIZACIJA U RAZREDU 4 integrirani prijediplomski i diplomski  
Psihologija obrazovanja 1 cjeloživotno učenje  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Psihologija odgoja i obrazovanja 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Psihologija odgoja i obrazovanja 1 cjeloživotno učenje  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Psihologija ranog učenja 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Psihologija roditeljstva 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 3 integrirani prijediplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Psychology of Consciousness 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Psychopathology 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Qualitative Research Designs 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Quantitative Research Designs 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Razvojna psihologija 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Razvojna psihologija 1 cjeloživotno učenje  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Razvojna psihologija 1 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Razvojna psihologija 2 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA DJETINJSTVA I ADOLESCENCIJE 2 integrirani prijediplomski i diplomski  
Social Psychology 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Statistics I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Statistics II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Statistika u sociologiji 1 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Statistika u sociologiji 2 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Work and Organisational Psychology 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Adult Education 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Attachment across the Life-span 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Behavioral Addictions 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Child Abuse and Neglect 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Eating Disorders 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Health Psychology 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Inclusive Environments 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Judgment and Decision Making 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Komunikacijske vještine 1 cjeloživotno učenje  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Media Psychology 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Nasilje u bliskim vezama 2, 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
New Methodological Practices in Research in Psychology 5 prijediplomski  
Philosophical Counselling 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja 1 cjeloživotno učenje  
Prevention of Behavioral Problems 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Psihologija dječjeg crteža 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Psihologija komuniciranja 1 cjeloživotno učenje  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu 1 diplomski  
Psihologija odgoja i obrazovanja 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Psihologija religioznosti 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Psychology of Games and Play 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Psychology of Human-Animal Bond 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Psychology of Music 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Psychology of Religion 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Psychology of Sport and Exercise 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Psychology of the Self 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Psychology of the Sexuality 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Razvojna psihopatologija 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Razvojna psihopatologija 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Stress at Workplace 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Upravljanje stresom 1 cjeloživotno učenje  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Violence in Close Relationships 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad (pedagogija) 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Dokumenti/Documents

OBRASCI/FORMS

KORISNE POVEZNICE/USEFUL LINKS

OBAVIJESTI/NEWS

15.05.2024
Studenti treće godine prijediplomskog studija Psychology s Filozofskog fakulteta iz Splita, predvođeni voditeljicom studija doc. dr. sc. Katijom Kalebić Jakupčević, posjetili su Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba 10. svibnja 2024., prilikom čega je doc. dr. sc. Bruna Profaca, klinička psihologinja Poliklinike, održala predavanje studentima o multidisciplinarnom pristupu radu s zlostavljanom i traumatiziranom djecom i mladima.  Više o posjeti možete pročitati na poveznici.
03.05.2024
Marta Penava, studentica druge godine preddiplomskog studija Psychology, je dana 10.2.2024 . godine održala izlaganje pod nazivom "Development of academic psychology in Croatia: From Marko Marulić to undergraduate study program psychology in Split" na konferenciji Heritage and New Horizons: Croatia and Croatians in a Global Context Conference, na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu (Australija). 
03.05.2024
U sklopu Adventa na Filozofskom, dana 19. prosinca 2023. godine, od 12.00-14.00 sati, održano je Božićno savjetovanje - Tribina o mentalnom zdravlju. Riječ je o događaju kojeg su organizirali Centar za savjetovanje studenata u suradnji s Odsjekom za psihologiju.   
03.05.2024
Zadovoljstvo nam je informirati vas da su naše studentice Marta Penava i Tia Grgin osvojile 3. mjesto na 5. Milenijskom natjecanju iz kreativne industrije u Osijeku. Tim Dioklecijanovi psiholozi kreativno je predstavio svoje idejno rješenje i dostojno predstavio naš fakultet. Objava pobjednika nalazi se na Instagram profilu Milenijskog natjecanja, a više informacija o natjecanju možete pronaći na http://milenijsko.efos.hr/. Čestitke kolegicama!
24.04.2024
Naše studentice druge godine, Barbara Trlaja i Ana Ćukušić, sudjelovale su na Erasmus+ projektu “The Art of Support! Psychological first aid for youth workers” koji se održavao u Tsaghkadzoru (Armenija) od 5. do 13. travnja. Ovaj tip mobilnosti spada u kratkoročne razmjene, odnosno treninge.
05.04.2024
Naše studentice s Odsjeka za psihologiju aktivno sudjeluju u projektu te su tijekom ožujka držale subotnje radionice u Domu za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici. Radionice su bile interaktivnog tipa, tj. slikanje i ocrtavanje Uskršnjih dekoracija, ali i mnogih drugih. Radionice se nastavljaju svake subote, a bilo tko zainteresiran može se pridružiti! Link za prijave: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqBL59OoJVXnA8kS301p0mzAVKXVcu5CYo3EDgbc9BGaFfoQ/viewform
03.04.2024
U studenom 2023. Odsjek za psihologiju imao je priliku sudjelovati i predstaviti svoj program na sajmu Dubrovnik EXPO koji se održao u Dubrovniku. Dubrovnik EXPO je ključni događaj u regiji koji potiče edukaciju i spaja poslovne subjekte, visokoškolske ustanove, mlade i širu javnost. U ime Odsjeka, na skupu je sudjelovao dr. sc. Bruno Barać kao panelist u raspravi pod nazivom: "ANIMUS TRISTIS IN CORPORE SANO".
03.04.2024
Dana 19. prosinca 2023., u sklopu manifestacije Advent na Filozofskom 2023, na Filozofskom fakultetu u Splitu održana je tribina o mentalnom zdravlju. Ovu raspravu organizirali su Centar za savjetovalište studenata i Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta.
25.09.2023
Dragi studenti;    upis se odvija u Studentskoj službi od 20. do 29. 09. 2023.; 09:00 - 12:00 h te je potrebno donijeti sljedeće dokumente:    - ispunjeni obrazac     - dokaz o uplati naknade (6.000,00 €)       Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska       Primatelj: Filozofski fakultet, Poljička cesta 35, 21000 Split, Hrvatska       IBAN: HR5124070001100571320       BIC (SWIFT): OTPVHR2X        Poziv na broj: HR00  31004-0-OIB studenta       Svrha plaćanja: Školarina Psychology  Upis svih kolegija za studente viših godina obavljat će se, uz dostavu dokumentacije u Studentsku službu, i putem Studomata od 20. rujna do 29. rujna 2023.
21.09.2023
Dragi studenti;   nastava počinje 02. listopada 2023. god. (ponedjeljak) po rasporedu koji je dostupan na stranicama Odsjeka.
21.09.2023
Dragi brucoši; službeni prijem će se održati 02. listopada 2023. (ponedjeljak) u 09:00 h; učionica P3.
27.06.2023
Ovogodišnja konferencija hrvatskih psihologa (30GKHP) s međunarodnim sudjelovanjem će se održati u Zagrebu (Kongresni centar Hotela Antunović) od 8. do 11. studenoga 2023. godine. Središnja tema ove konferencije je „Uloga i doprinos psihologije u održivoj zajednici“. Svi detalji na  https://konferencija2023.psihologija.hr/hr/  
12.05.2023
Cjeloživotno učenje, osobna i profesionalna dobrobit tema je radionice u kojoj će sudionici više saznati o važnosti ove još uvijek nedovoljno prepoznate, ali iznimno važne teme! Sudionici radionice će više saznati o mogućnostima stjecanja novih kvalifikacija i prekvalifikacija u okviru cjeloživotnog obrazovanja, kao i o vaučerima i mikrokvalifikacijama. Radionica će se održati 17.05.2023. u 18h u učionici P3 na Filozofskom fakultetu Split (Poljička 35). Namijenjena je studentima i zaposlenicima Sveučilišta u Splitu te svim zainteresiranim građanima. Zbog ograničenog broja sudionika obavezne su prijave na:  https://forms.gle/7vXSd1o6DsiqKs737 Edukaciju će održati izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović, voditeljica Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja Filozofskog fakulteta u Splitu te voditeljica Centra za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Splitu. Organizatori radionice su Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta Split te Centar za cjeloživotno obrazovanje i Ured za upravljanje karijerama Sveučilišta u Splitu.
10.05.2023
Prošlog tjedna posjetili su nas kolege iz Helsinkija, sa studija socijalne psihologije na Fakultetu političkih znanosti. Poslijepodne su obje grupe studenata pohađale niz predavanja i radionica o društvenom utjecaju. Veliko hvala našim studentima: Mariii Shmatkovoj i Bruni Kačeru na pomoći u pripremi materijala i prezentaciji. Veselimo se još sličnih posjeta i razmjeni iskustava u budućnosti.
10.05.2023
Marta Penava , studentica prve godine preddiplomskog studija Psihologije sudjelovala je na 6. Regionalnom susretu studenata psihologije koji se održao u Rijeci, od 4. do 6. svibnja 2023. Naša studentica bila je najmlađa aktivna sudionica SPiRi-a, koja je po prvi put predstavila studij Psihologije u Splitu, izlaganjem preglednog rada „Utjecaj glazbe na raspoloženje“. Nakon održanog izlaganja, koje je bilo pozitivno prihvaćeno, uslijedila je rasprava. U budućnosti se nadamo imati još studentskih izlaganja.
05.05.2023
Uvjerenja su ono što smatramo istinitim o sebi, drugima i o svijetu. Imaju snažan utjecaj na kvalitetu našeg iskustva, a isto tako snažno utječu i na naše ponašanje. Zamislite ih kao zakone po kojima živite, ili kao da su boja na lećama vaših naočala. Ako je boja crna i vaš pogled na svijet i sebe je crn. Ako je boja ružičasta takav je i vaš pogled na okolinu, odnosno vaše iskustvo s okolinom. Kada vjerujemo da je nešto istina, to je kao da našem mozgu šaljemo naredbu kako će vidjeti, protumačiti ono što se dogodilo. To nam rade naša uvjerenja i tako upravljaju našim odlukama. Iz toga slijedi da naša uvjerenja mogu biti osnažujuća ili ograničavajuća. Ako je naše uvjerenje osnažujuće (npr. Uvijek sam do sada pronašla/pronašao rješenje za problem, pa ću i sada) bit ćemo motivirani da postignemo cilj. Ako je naše uvjerenje ograničavajuće (npr. Ja to ne mogu.) ono će nas voditi prema tome da doživimo neuspjeh. Kakva su tvoja uvjerenja i kako ona utječu na tvoj proces odlučivanja? Mogu li se uvjerenja mijenjati i kako? Na ta pitanja odgovor ćete dobiti na ovoj radionici. Radionica će se održati 11.05.2023. od 18,20 - 19,50 h u učionici P3 na Filozofskom fakultetu Split (Poljička 35). Namijenjena je studentima i zaposlenicima Sveučilišta u Splitu. Zbog ograničenog broja sudionika obavezne su prijave na obrazac: https://forms.gle/jff4LK4NQT77Tuhq5 Organizatori radionice su Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta Split te Ured za upravljanje karijerama Sveučilišta u Splitu. Voditeljica radionice je Marijana Petrić Maršić, diplomirana psihologinja s dugogodišnjim iskustvom rada u sustavu odgoja i obrazovanja. Nakon različitih edukacija (realitetna terapija, savjetodavne vještine, rad sa asocijativnim kartama, medijacija...) započela je sa edukacijom iz kognitivno-bihevioralne terapije koju privodi kraju. Primarni profesionalni interes je savjetodavni/psihoterapijski rad sa mladima i odraslima te radionički rad s mladima.
28.04.2023
Anksioznost tj. tjeskoba je stanje koje se očituje osjećajem tjeskobe, ustrašenosti, straha sve do panike, uz psihomotornu (tjelesna) napetost i unutrašnji nemir, te postojanje osjećaja kao da će osoba “eksplodirati”. Tijekom života svi iskusimo anksioznost. Ona se može javiti u različitim situacijama, ovisno o tome kako ih doživimo. Na radionici će biti riječ o određivanju pojma anksioznosti i tipovima anksioznih poremećaja (panika, socijalna fobija, GAD, OCD). Moći ćete saznati više o simptomima, rasprostranjenosti, genetskim i biološkim faktorima u podlozi. Za kraj  ćete se upoznati sa kognitivno-bihevioralnim tretmanom anksioznih poremećaja, ciljevima tretmana, tehnikama i evaluacijom. Radionica će se održati 04.05.2023. od 18-19,30h u učionici P3 na Filozofskom fakultetu Split (Poljička 35). Namijenjena je studentima i zaposlenicima Sveučilišta u Splitu. Zbog ograničenog broja sudionika obavezne su prijave na obrazac:  https://forms.gle/WXK8AvdsGx3w6E8s5 . Organizatori radionice su Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta Split te Ured za upravljanje karijerama Sveučilišta u Splitu. Voditeljica radionice je Dina Klarić, zaposlena u Osnovnoj školi Sućidar u Splitu kao stručni suradnik - psihologinja savjetnica. Završila trogodišnju edukaciju iz Realitetne terapije, Grupnu superviziju psihosocijalnog rada, 3"O" – Obrazovanje o Ovisnosti, edukaciju Kreativnim aktivnostima kreiramo odgoj "Kako" temeljenim na NLP tehnikama, edukacijsku radionica iz Art terapije za stručnjake, Praktikume iz bihevioralno-kognitivnih terapija I i II, trenutno na superviziji iz BKT-a. volontira u Studentskom savjetovalištu pri Filozofskom fakultetu u Splitu, a odnedavno član Tima za krizne psihološke intervencije.
21.04.2023
Često se nađemo u situacijama u kojima ne uspijevamo zadovoljiti vlastite potrebe. Ako to stanje potraje dugo vremena, ulazimo u dugotrajno stanje neugodnih emocija koje se isprepliću, pojavljuju bez najave i zbunjuju nas. Pojava neugodne emocije (straha, frustracije, dosade, tuge, srama, razočarenja, ljutnje…) prvi je znak da u okolini ne uspijevamo pronaći način kako dobiti ono što nam je potrebno. Prvi korak u kontroli emocija je trenutak kada prepoznamo da doživljavamo neugodnu emociju i da ona izlazi iz neusklađenosti onoga što mi želimo u odnosu na ono što nam okolina nudi. U osnovi svega je razumijevanje cjelokupnog ponašanja. Na radionici ćete saznati više o svemu tome kao i o nastavku strategije kontrole emocije.   Radionica će se održati 27.04.2023. od 18:00 -19:30h u učionici P3 na Filozofskom fakultetu Split (Poljička 35). Namijenjena je studentima i zaposlenicima Sveučilišta u Splitu. Zbog ograničenog broja sudionika obavezne su prijave na obrazac: https://forms.gle/RQB2WkigvVcQBJZZ9 Organizatori radionice su Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta Split te Ured za upravljanje karijerama Sveučilišta u Splitu. Voditeljica radionice je Marijana Petrić Maršić, diplomirana psihologinja s dugogodišnjim iskustvom rada u sustavu odgoja i obrazovanja. Nakon različitih edukacija (realitetna terapija, savjetodavne vještine, rad sa asocijativnim kartama, medijacija...) započela je sa edukacijom iz kognitivno-bihevioralne terapije koju privodi kraju. Primarni profesionalni interes je savjetodavni/psihoterapijski rad sa mladima i odraslima te radionički rad s mladima. 
14.04.2023
U radionici  Problem solving  upoznat ćete se sa najučinkovitijom strategijom rješavanja problema i donošenja odluka. Tehnika rješavanja problema jedna je od najučinkovitijih načina kako pronaći rješenje u situacijama kada osjećamo da smo zapeli, da se ne snalazimo ili imamo osjećaj da ništa ne možemo napraviti. Takve situacije mogu uzrokovati nesigurnost, teže suočavanje sa svakodnevnim situacijama, smanjiti samopouzdanje i samopoštovanje, ali i utjecati na razvoj depresije, anksioznosti i/ili drugih teškoća mentalnog zdravlja. Problem solving tehnika je jedan od načina kako dobiti novu perspektivu za određenu situaciju te iznjedriti neka rješenja koja nam do sada nisu padala na pamet. Organizatori radionice su Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta Split te Ured za upravljanje karijerama i Centar za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Splitu. Radionica će se održati 20.04.2023. od 18.00 -19.30h u učionici P3 na Filozofskom fakultetu Split (Poljička 35) te je besplatna i otvorena za javnost a održava se u sklopu 17. tjedna cjeloživotnog učenja. Zbog ograničenog broja sudionika obavezne su prijave na obrazac:  https://forms.gle/Z5oAyKR6GiTJJukd7  Voditeljica radionice je Marijana Petrić Maršić, diplomirana psihologinja s dugogodišnjim iskustvom rada u sustavu odgoja i obrazovanja. Nakon različitih edukacija (realitetna terapija, savjetodavne vještine, rad sa asocijativnim kartama, medijacija...) započela je sa edukacijom iz kognitivno biheviralne terapije koju privodi kraju. Primarni profesionalni interes je savjetodavni/psihoterapijski rad sa mladima i odraslima te radionički rad s mladima.
11.04.2023
Dear Colleagues, The Junior Researcher Programme is organizing a research program around  Biased beliefs: The psychology of irrationality and its consequences  this summer. For this research program, we are currently looking for student applicants. We kindly ask you to forward the following message to your Bachelor’s and Master’s students in psychology. Many thanks, Marija Petrović JRP Research Officer 2023/2024 -- Dear Students, The  Junior Researcher Programme  (JRP) is currently looking for Bachelor’s and Master’s students in psychology to become a Junior Researcher at jSchool 2023. The jSchool enables psychology students from around the world to conduct a 13-month research project under the supervision of early-career researchers, as well as an opportunity to network and meet other students and early-career researchers. This year’s jSchool will occur from  31st July to 6th   of August 2023  in Siena, Italy. This year’s theme will be  Biased beliefs: The psychology of irrationality and its consequences.   Junior Researchers can select from six proposed projects and will help to develop this study idea further in their teams during jSchool and the following 13 months within the structure of the JRP. The programme finishes with the annual JRP Conference held at Corpus Christi College at the University of Cambridge. More information on this year’s projects and the application can be found on our  website .   Before you apply, please make sure you have read the  application guidance  document. If you are wondering if you are eligible to apply, please check out our interactive  eligibility checker . Applications are open until  23:59 CEST on the 8 th  of May 2023 via  this form . If you have any questions, you are very welcome to contact us ( jschool@pscholars.org ). We are also hosting a Q&A session on Zoom for any questions you might want to ask us directly. We are hosting two sessions to accommodate more people and take time zones into account, but they will otherwise be the same. The first session will be held  on Saturday, 15th April, at 5 pm CEST.  You can register for it  HERE . The second session will be held on  Saturday, 29th April, at 10 am CEST,  and you can register for it  HERE .
06.04.2023
Sukobi su dio osobnog iskustva svakog čovjeka te su normalan i sastavni dio odnosa između dvije osobe. Iako sam naziv sukob uglavnom nosi negativne asocijacije, sukobi nisu nužno loši te često mogu biti važna prekretnica i odrednica budućih događanja. Kako bi naši sukobi bili zdravi i pozitivni potrebno je savladati određene vještine konstruktivnog i nenasilnog rješavanja sukoba kroz koje ćemo vas provesti kroz novu radionicu iz ciklusa Vještine za mentalno zdravlje pod nazivom Upravljanje sukobima . Organizatori su Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta Split te Ured za upravljanje karijerama i Centar za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Splitu Radionica će se održati 13.04.2023. od 18-19,30h u učionici P3 na Filozofskom fakultetu Split (Poljička 35). Zbog ograničenog broja sudionika obavezne su prijave na obrazac: https://forms.gle/xEnsEjq87GkeSLUDA Voditeljica radionice je Antonia Peroš, psiholog i psihoterapeut te voditeljica Ureda za upravljanje karijerama Sveučilišta u Splitu. U okviru svog radnog mjesta niz godina savjetuje studente te organizira i vodi radionice na temu upravljanja karijerama, komunikacijskih vještina, upravljanja stresom te općenito poticanja mentalnog zdravlja.
30.03.2023
Povećana razina stresa izazvana stalnim brigama o problemima može imati negativne posljedice i na tijelo i na psihološko stanje. Izazovi studentskog života i užurbane svakodnevnice često drže stres na visokoj razini. Nažalost, najčešće ne možemo ukloniti izvore stresa, ali možemo promijeniti način na koji se nosimo s njim. Istraživanja su pokazala da samo nekoliko minuta odmora i relaksacije, u periodima tijekom radnog dana, bitno smanjuje umor i pomaže uspješnom držanju stresa pod kontrolom. Slijedom navedenog, osmislili smo radionicu u kojoj ćemo vas provesti kroz nekoliko najpoznatijih tehnika za opuštanje, koje čete lako moći savladati i primjenjivati kasnije u svakodnevnici. Radionica će se održati 05.04.2023. od 18-19,30h u učionici P3 na Filozofskom fakultetu Split (Poljička 35). Namijenjena je studentima i zaposlenicima Sveučilišta u Splitu, a zbog ograničenog broja sudionika obavezne su prijave na obrazac: https://forms.gle/P7iLj8QuFSRRhQWs9 Voditeljica radionice je Antonia Peroš, psiholog i psihoterapeut te voditeljica Ureda za upravljanje karijerama Sveučilišta u Splitu. U okviru svog radnog mjesta niz godina savjetuje studente te organizira i vodi radionice na temu upravljanja karijerama, komunikacijskih vještina, upravljanja stresom te općenito poticanja mentalnog zdravlja.
27.03.2023
Dear students,  Instead of lectures in Developmental Psychology of Childhood and Adolescence planned for  March 22nd and March 28th,  lectures will be held at  May 24th and May 31st starting at 11:45 . 
23.03.2023
Strah od javnog nastupa jedan je od najčešće doživljenih strahova. Studenti se tijekom svog obrazovanja često nalaze u situacijama gdje moraju prezentirati seminare, iznositi svoje mišljenje pred većim brojem ljudi ili imaju usmene ispite, pri čemu im trema stvara veliku prepreku i negativno utječe na izvedbu. Različite vrste javnih nastupa su neizbježne i kasnije u životu i radu, zbog čega je od velike važnosti raditi na svojim vještinama vezanima za ovo područje. Na radionici „Upravljanje tremom u javnim nastupima“ možeš dobiti primjenjive i praktične alate za nošenje s komunikacijskim izazovima vezanim za bilo koju vrstujavnog nastupa. Imati ćeš priliku naučiti kako kompenzirati vlastite nedostatke te dobiti smjernice kako se kvalitetno pripremiti i upravljati tremom. Radionica će se održati 29.03.2023. od 18-19,30h u učionici P3 na Filozofskom fakultetu Split (Poljička 35). Namijenjena studentima i zaposlenicima Sveučilišta u Splitu, a zbog ograničenog broja sudionika obavezne su prijave na obrazac: https://forms.gle/CQKPYA5iyUX84tgB6  . Voditeljica radionice je Antonia Peroš, psiholog i psihoterapeut te voditeljica Ureda za upravljanje karijerama Sveučilišta u Splitu. U okviru svog radnog mjesta niz godina savjetuje studente te organizira i vodi radionice na temu upravljanja karijerama, komunikacijskih vještina, upravljanja stresom te općenito poticanja mentalnog zdravlja.
16.03.2023
Često zaboravljaš važne dogovore, datume i obaveze? Sve radiš u zadnji tren i čini ti se da nikada nemaš vremena? Ili planiraš previše i često moraš odustati od nekih planova? Rješenje ovih problema možeš potražiti na prvoj radionici ciklusa vještine za mentalno zdravlje na temu Upravljanje vremenom. Upravljanje vremenom je zapravo upravljanje sobom, a radi se o znanju, vještinama i ponašanju koja pomažu što efikasnije iskoristiti vrijeme, tj. postići bolje rezultate s manje utrošenog vremena. Na radionici ćeš imati priliku osvijestiti različite probleme s organizacijom vremena i posljedice loše organizacije, prepoznati svoje ''kradljivce vremena'', upoznati različite strategije planiranja vremena te tehnike za pridržavanje plana. Radionica će se održati 22.03.2023. od 18-19,30h u učionici P3 na Filozofskom fakultetu Split (Poljička 35). Broj sudionika je ograničen pa osiguraj svoje mjesto prijavom na obrazac koji se nalazi na linku: https://forms.gle/rhaoqSHHx3VF7GDK8 . Voditeljica radionice je Antonia Peroš, psiholog i psihoterapeut te voditeljica Ureda za upravljanje karijerama Sveučilišta u Splitu. U okviru svog radnog mjesta niz godina savjetuje studente te organizira i vodi radionice na temu upravljanja karijerama, komunikacijskih vještina, upravljanja stresom te općenito poticanja mentalnog zdravlja.
06.03.2023
Poštovane kolegice i kolege, drage suradnice i suradnici,     veliko nam je zadovoljstvo najaviti 4. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta, koji će se održati u Zagrebu od 7. do 9. prosinca 2023. godine. Tema skupa je Promjenjive životne okolnosti – prilika za rast pojedinca i zajednice.   Početak prijava je 15. svibanj 2023. Srdačno Vas pozivamo da se aktivno uključite svojim stručnim/znanstvenim radovima, okruglim stolovima, radionicama te svojim sudjelovanjem obogatite naš skup. Više detalja o skupu možete pronaći na mrežnim stranicama  http://www.unicath.hr/skup2023-psihologija . Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano uz skup možete nam se javiti na službenu e-adresu skupa: psyconf2023@unicath.hr    Radujemo se vašim prijavama i stojimo na raspolaganju za sva vaša pitanja.    Programski i Organizacijski odbor skupa
29.09.2022
The official reception for the 1st year of the study program Psychology took place on Monday, October 3, 2022 in the classroom P3. The Vice-Dean for Teaching and Student Affairs, associate professor Ina Reić Ercegovac, greeted the students in the name of the Dean, full professor Gloria Vickov and the Faculty Management, and wished them a succesful academic year. The Head of the Department, assistant professor Katija Kalebić Jakupčević, presented the teaching and administrative staff of the Department and wished the students a warm welcome to the Faculty. Photoalbum
28.06.2021
Applicants who are not native English speakers or have not completed secondary or higher education in the English-speaking education system must submit proof of English language competency (TOEFL, IELTS, CAE; C1 Level). Cambridge and Oxford certificates issued by foreign language schools outside the Republic of Croatia are also recognized. Faculty of Humanities and Social Sciences require C1 level according to CEFR classification. To see the corresponding scores from other testing systems please visit: Compare TOEFL® Scores:  https://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/ IELTS and the CEFR:  https://www.ielts.org/ielts-for-organisations/common-european-framework Mapping ETS’ tests onto the CEFR:  https://www.etsglobal.org/us/en/content/common-european-framework-reference-languages Cambridge English Scale Score Converter:  https://www.cambridgeenglish.org/scale-score-converter/ Pearson GSE Converter:  https://www.english.com/gsescoreconverter/