MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Razvojna psihologija 1

Šifra: 120191
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac
Izvođači: Bruno Barać - Seminar

pred. Adrijana Bedrica - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 1

Kod PRPO17

5 ECTS bodova

Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s razvojnom psihologijom, osnovnim teorijskim i
istraživačkim pristupima te metodološkim značajkama razvojnih istraživanja.
Upoznati studente s nekim tematskim cjelinama razvoja u djetinjstvu (tjelesni,
kognitivni, emocionalni i moralni) te primjenom tih spoznaja u odgoju i obrazovanju
djece rane i predškolske dobi.

Sadržaj predmeta
Razvojna psihologija kao psihologijska disciplina, određenje i ciljevi razvojne
psihologije, odnos s drugim disciplinama
Osnovni problemi razvojne psihologije (nasljeđe i okolina, sazrijevanje i učenje,
rast i razvoj, periodizacija razvoja)
Metodologija istraživanja u razvojnoj psihologiji (vrste istraživanja, ograničenja,
etički problemi razvojnih istraživanja)
Rani teoretičari razvojne psihologije
Povijesni pogled na djetinjstvo
Teorije dječjeg razvoja (kognitivističko razvojni modeli, teorije o utjecaju okoline i
učenja, psihodinamski pristup, etološki pristup, ekološki pristup)
Biološke osnove razvoja, osnove genetike
Prenatalni razvoj i teratologija
Rođenje, tjelesni rast i razvoj
Senzorni razvoj i razvoj pažnje i percepcije
Kognitivni razvoj (Teorije J. Piageta i L. Vygotskog)
Kognitivni razvoj neopiagetovske teorije, pristup obrade informacija i testiranja
inteligencije
Razvoj govora (predverbalno, semantika, gramatika)
Moralni razvoj teorije moralnog razvoja, prosocijalno ponašanje i agresivnost
Predškolska ustanova kao kontekst razvoja
Literatura:
  1. Vasta, R., Haith, M., Miller, S.: Dječja psihologija
  2. Poglavlja 1,2,3.
Preporučena literatura:
  1. Buggle, F.: Razvojna psihologija Jeana Piageta
  2. Santrock, J.W.: Life-Span Development
  3. Ajduković, M. i Kolesarić, V. (Ur.): Etički kodeks istraživanja s djecom
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: