MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Razvojna psihologija 1

Šifra: 120191
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac
Izvođači: dr. sc. Bruno Barać - Seminar

nasl. pred. Adrijana Bedrica - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 1

Kod PRPO17

5 ECTS bodova

Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s razvojnom psihologijom, osnovnim teorijskim i
istraživačkim pristupima te metodološkim značajkama razvojnih istraživanja.
Upoznati studente s nekim tematskim cjelinama razvoja u djetinjstvu (tjelesni,
kognitivni, emocionalni i moralni) te primjenom tih spoznaja u odgoju i obrazovanju
djece rane i predškolske dobi.

Sadržaj predmeta
Razvojna psihologija kao psihologijska disciplina, određenje i ciljevi razvojne
psihologije, odnos s drugim disciplinama
Osnovni problemi razvojne psihologije (nasljeđe i okolina, sazrijevanje i učenje,
rast i razvoj, periodizacija razvoja)
Metodologija istraživanja u razvojnoj psihologiji (vrste istraživanja, ograničenja,
etički problemi razvojnih istraživanja)
Rani teoretičari razvojne psihologije
Povijesni pogled na djetinjstvo
Teorije dječjeg razvoja (kognitivističko razvojni modeli, teorije o utjecaju okoline i
učenja, psihodinamski pristup, etološki pristup, ekološki pristup)
Biološke osnove razvoja, osnove genetike
Prenatalni razvoj i teratologija
Rođenje, tjelesni rast i razvoj
Senzorni razvoj i razvoj pažnje i percepcije
Kognitivni razvoj (Teorije J. Piageta i L. Vygotskog)
Kognitivni razvoj neopiagetovske teorije, pristup obrade informacija i testiranja
inteligencije
Razvoj govora (predverbalno, semantika, gramatika)
Moralni razvoj teorije moralnog razvoja, prosocijalno ponašanje i agresivnost
Predškolska ustanova kao kontekst razvoja
Ishodi učenja:
 1. Definirati osnovne teorijske i istraživačke probleme razvojne psihologije
 2. Navesti i objasniti vrste razvojnih istraživanja
 3. Usporediti različite pristupe istraživanjima u razvojnoj psihologiji
 4. Izraditi jednostavan nacrt jednog razvojnog istraživanja
 5. Analizirati različite teorijske pristupe u razvojnoj psihologiji
 6. Objasniti doprinos najpoznatijih autora iz područja razvojne psihologije (npr. Hall,
  Gesell, Piaget, Erikson, Bandura, Kohlberg i dr.)
 7. Navesti osnovne značajke pojedinih stadija kognitivnog razvoja
 8. Povezati osnovne značajke kognitivnog razvoja u djetinjstvu s odgovarajućim
  načinima učenja
 9. Analizirati razvoj moralnosti u kontekstu kognitivističko-razvojnih modela, teorija o
  utjecaju okoline i učenja te etologije
Literatura:
 1. Dječja psihologija, , Vasta, R., Haith, M., Miller, S., Jastrebarsko: Naklada Slap, 1998.
 2. Psihologija cjeloživotnog razvoja, Poglavlja 1,2,3., Berk, L., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2006.
Preporučena literatura:
 1. Razvojna psihologija Jeana Piageta, , Buggle, F., Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002.
 2. Life-Span Development, , Santrock, J.W., New York: McGraw Hill, 2003.
 3. Etički kodeks istraživanja s djecom, , Ajduković, M. i Kolesarić, V. (Ur.), Vijeće za djecu Vlade RH i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: