MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

PROGRAM STUDIA MEDITERRANEA

Program
STUDIA MEDITERRANEA
INTERDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA

Voditelj: Prof. dr. sc. Joško Božanić, Filozofski fakultet u Splitu

Šifra programa: 2440820                                 

Sažetak Programa


Unatoč tome što je Hrvatska geografski izrazito maritimna zemlja, mediteranska je komponenta hrvatske nacionalne kulture danas marginalna. Program: STUDIA MEDITERRANEA pokrećemo s ciljem valorizacije mediteranske komponente europske i hrvatske kulture. U fokusu našega istraživanja prirodna je i kulturna baština  jadranskog maritimnog prostora koji nikada u povijesti nije bio ugroženiji nego danas. Naš program određen je i lokalitetom iz kojega istražujemo fenomena Mediterana. Ta motrišna pozicija jest središte Adriatika - zaljeva Mediterana koji se najdublje od svih njegovih voda uvukao u kontinent Europe.
STUDIA MEDITERRANEA jest program interdisciplinarnog istraživanja materijalne i nematerijalne kulture u čijoj se raznolikosti može uočiti i zajedničke odrednice obuhvaćene pojmom što ga imenuje riječ Mediteran. Taj pojam označava ukupnost mentalitetnih, kulturoloških, lingvističkih i etnoloških pojavnosti koje profiliraju  kulturno heterogen, ali ipak cjelovit transetnički i interregionalni društveni, geografski i povijesni entitet.
Mediteran je negativ otoka. Zapravo Mediteran jest insula - otok mora u oceanu kopna. Njegova likvidna narav jest njegova bit iz koje se mogu deducirati mnoge pojavnosti na svim razinama interpretacije. Vjerojatno nije slučajno što otac europske filozofije, Mediteranac, Thales iz Mileta, imenuje upravo vodu elementom koji je u osnovi svega što jest.
Tri velike mediteranske kulture hebrejska, grčka i rimska temelj su zapadne civilizacije;  Mediteran je, sve do industrijske revolucije, bio njenim središtem da bi danas postao njena margina. Danas je Mediteran mitologem kolektivne europske nostalgije za izgubljenim zavičajem što potvrđuje fenomen pokreta milijunskih turističkih masa prema njegovim obalama.
Program obuhvaća dvanaest projekata. Projekti su odabrani prema kriteriju holističkog pristupa istraživanju s ciljem da se u istraživačkoj sinergiji postigne odgovor na esencijalna pitanja koja se nameću trima aktualnim procesima: 1. europska integracija sa svojom dinamikom transnacionalnog i interkulturnog prožimanja; 2. akceleracija vremena izazvana informatičkom revolucijom; 3. globalizacija kao redukcija diverziteta svijeta.
Radi razmjene istraživačkih iskustava i sinteze, rezultati istraživanja provjeravat će se jednom godišnje na interdisciplinarnim znanstvenim skupovima te publicirati u znanstvenom časopisu "STUDIA MEDITERRANEA".

Prihvaćeni projekti u programu:

Dalmatinski katastri u 19. stoljeću
Doc. dr. Nataša Bajić-Žarko, Državni arhiv u Splitu, vanjska suradnica na Odsjeku za povijest

Halieutica adriatica - filološko i antropološko istraživanje jadranske kulture
Prof. dr. sc. Joško Božanić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Adrias kolpos: identitet i ekonomije Ilira i Grka na srednjodalmatinskom otočju
Dr. sc. Branko Kirigin, Arheološki muzej u Splitu, vanjski suradnik na Odsjeku za povijest umjetnosti

Romanizmi u onomastici grada Splita
Doc. dr. Marina Marasović-Alujević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za talijanski jezik i književnost

Graditeljsko naslijeđe dubrovačkog područja
Prof. dr. sc. Željko Peković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za povijest umjetnosti

Istočnojadranske umjetničke teme: umjetnost, politika, migracije,
maritimno iskustvo  
Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj-Pavičić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za povijest umjetnosti

Dalmatinsko kulturno ozračje 19. stoljeća
Prof. dr. sc. Ljerka Šimunković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za talijanski jezik i književnost

 

Nataša Bajić-Žarko

244-2440820-0748

Dalmatinski katastri 19. st.

Joško Božanić

244-2440820-0630

Halieutica Adriatica - filološka i antropološka istraživanja jadranske kulture

Branko Kirigin

244-2440820-0810

Adrias kolpos: indentitet i ekonomije Ilira i Grka na srednjodalmatinskom otočju

Marina Marasović-Alujević

244-2440820-1850

Romanizmi u onomastici grada Splita

Željko Peković

244-244020-1604

Graditeljsko naslijeđe dubrovačkog područja

Ivana Prijatelj Pavičić

244-2440820-0794

Istočnojadranske umjetničke teme: umjetnost, politika, maritimno iskustvo

Ljerka Šimunković

244-2440820-0811

Dalmatinsko kulturno ozračje 19. stoljeća