MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Nastavno osoblje

Popis nastavnog osoblja koje je angažirano na studiju Psychology na Filozofskom fakultetu u Splitu, je prikazan u nastavku, zajedno s istaknutim istraživačkim interesima.

Osim njih, u nastavi sudjeluje i niz vanjskih suradnika.

Znanstvena produktivnost i citiranost zaposlenih na Odsjeku za psihologiju je dostupna ovdje.


Obavijesti

03.04.2024
Istraživački interesi prof. dr. sc. Ine Reić Ercegovac su psihologija roditeljstva (tranzicija u roditeljstvo; subjektivna dobrobit roditelja; doživljaj roditeljstva i roditeljska praksa; mindfulness u roditeljstvu); razvoj u djetinjstvu i adolescenciji (odnos roditeljskih praksi i razvoja u adolescenciji; uloga škole i odgojno-obrazovnih procesa u razvoju djece i adolescenata); psihologija glazbe (odrednice glazbenih preferencija; uloga ličnosti i emocija u doživljavanju glazbe; emocije i glazba).
03.04.2024
Istraživački interesi prof. dr. sc. Gorana Karduma su neuroznanost, psihologija svijesti, psihologija religije.
04.04.2024
Istraživački interesi izv. prof. dr. sc. Darka Hrena su povezani sa psihološkim i zdravstvenim aspektima daljinskog plivanja te uporabi psihodelika u psihijatriji. 
04.04.2024
Doc. dr. sc. Katja Kalebić Jakupčević se aktivno bavi istraživačkim i praktičnim radom u području kliničke i razvojne psihologije. Znanstveni interes je primarno usmjeren prema istraživanju poteškoća mentalnog zdravlja, dijagnostičkih specifičnosti i psihoterapijskih pristupa u liječenju depresivnosti te prema rizičnim čimbenicima nasilja u obitelji.
03.04.2024
Istraživački interesi doc. dr. sc. Ivana Buljana su prijenos znanstvenih informacija, znanstvenoistraživačka čestitost, otvorena znanost, istraživačka metodologija, ponovljivost znanstvenih istraživanja, sinteza dokaza, donošenje odluka, socijalna psihologija
03.04.2024
Istraživački interesi  dr. sc. Bruna Baraća su vezani uz razvojnu psihologiju i psihopatologiju, s naglaskom na teoriju uma i ADHD u predškolskoj dobi, te geštalt psihoterapiju, posebice estetiku kontakta, liminalnost, gubitak, smrt i tugovanje.
03.04.2024
Primarni znanstveno istraživački interes dr. sc. Lušić Kalcina je znanstveno područje poremećaja spavanja i navika spavanja, s posebnim naglaskom na istraživanje psihomotoričkih sposobnosti u bolesnika s poremećajima disanja tijekom spavanja. 
03.04.2024
Istraživački interesi Lane Pehar su prvenstveno u području socijalne psihologije, specifično u području međugrupnih odnosa među pripadnicima većine i manjine u višeetničkim zajednicama te faktorima koji utječu na njihovu složenu dinamiku. U sklopu svog doktorskog istraživanja bavi se proučavanjem efekata različitih vrsta međugrupnog kontakta i grupnih normi, kao i njihovim međuodnosima u predikciji međugrupnih stavova i ponašanja adolescenata, pripadnika hrvatske većine te srpske, mađarske, češke i talijanske nacionalne manjine u višeetničkim zajednicama Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske te Istarske županije. Dodatno je zanimaju različiti teorijski pristupi odrednicama međugrupnih predrasuda i diskriminacije te okolinski utjecaji u razvoju etničkog identiteta djece i mladih. 
05.04.2024
Također, u provedbi nastave sudjeluje niz vanjskih suradnika.