MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Nastavno osoblje

Popis nastavnog osoblja koje je angažirano na studiju Psychology na Filozofskom fakultetu u Splitu, je prikazan u nastavku, zajedno s istaknutim istraživačkim interesima.

Osim njih, u nastavi sudjeluje i niz vanjskih suradnika.

Znanstvena produktivnost i citiranost zaposlenih na Odsjeku za psihologiju je dostupna ovdje.


03.04.2024

Prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac

Lista publikacija: https://www.croris.hr/osobe/profil/3479 
Scopus profile: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=39861241700 

Članica znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i management https://zci-sem.eu/naslovna-stranica/ 

Suradnica na projektima:

  • Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacije stručnjaka za obrazovanje odraslih - unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ESF) https://www.croris.hr/projekti/projekt/6019 
  • Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu (ESF)  https://www.croris.hr/projekti/projekt/6025     
  • Samovrednovanje kvalitete ustanova ranoga i predškolskog odgoja u uvjetima pandemije COVID-19 (FFST)    
  • Interkuturalna efikasnost, osobina ličnosti i umjetničke preferencije studenata (FFST) https://www.croris.hr/projekti/projekt/7553 
  • STEM career aspirations during primary schooling: A cohort-sequential longitudinal study of relations between achievement, self-competence beliefs, and career interests / Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom snovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i intersa za zanimanjima (HRZZ, 2015 – 2019) https://www.croris.hr/projekti/projekt/21 
  • Parenting today: experiences and challenges / Roditeljstvo danas: iskustva i izazovi (University of Zadar) https://www.croris.hr/projekti/projekt/6361 

Nagrade: 

  • Bujasova zlatna značka – nagrada za osobito vrijedan diplomski rad iz psihologije 2001., Hrvatsko psihološko društvo 
  • Nagrada za znanost – za znanstveni doprinos u području društvenih znanosti 2022., Sveučilište u Splitu

Istraživački interesi: Psihologija roditeljstva (tranzicija u roditeljstvo; subjektivna dobrobit roditelja; doživljaj roditeljstva i roditeljska praksa; mindfulness u roditeljstvu); razvoj u djetinjstvu i adolescenciji (odnos roditeljskih praksi i razvoja u adolescenciji; uloga škole i odgojno-obrazovnih procesa u razvoju djece i adolescenata); psihologija glazbe (odrednice glazbenih preferencija; uloga ličnosti i emocija u doživljavanju glazbe; emocije i glazba).
 

Popis obavijesti