MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

STUDIJI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U SPLITU

Preddiplomski i diplomski studiji

U skladu s Bolonjskim procesom, dvije osnovne razine studija koje se nude na Filozofskom fakultetu u Splitu su preddiplomska i diplomska razina. Dok preddiplomska razina služi stjecanju općih znanja i istraživačkih vještina, diplomski studij služi daljnjem profesionalnom razvoju studenata.

Na Filozofskom fakultetu u Splitu moguće je studirati jednopredmetne i dvopredmetne studijske programe. Dvopredmetni studijski programi upisuju se kao kombinacija dva studija koja povezano čini cjelovit studij i time osigurava određene razine kvalifikacije i zanimanja. Moguće je upisati bilo koju kombinaciju od dva ponuđena dvopredmetna studija.

Također, moguće je studirati i  Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij

Preddiplomski studiji:
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Sociologija (jednopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)
Rani i predškolski odgoj (jednopredmetni)
Psihologija

Diplomski studiji:
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Anglistika (dvopredmetni)
Talijanistika (dvopredmetni)
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)
Sociologija (jednopredmetni)
Rani i predškolski odgoj (jednopredmetni) – izvanredni studij

Integrirani prijediplomski i diplomski studij
Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij

Poslijediplomski studij

Poslijediplomski doktorski studij humanističkih znanosti zasniva se na ideji interdisciplinarnosti i istovremeno specijalizacije unutar pojedinih modula programa. Cilj je studija pripremanje doktoranda za znanstveni i stručni rad u područjima filozofije, lingvističkih disciplina, kroatistike, povijesti, povijesti umjetnosti, talijanistike, književnosti i kulture, te na interdisciplinarnom studiju mediteranske kulture koji prelazi područja pojedinih disciplina. Inovativnost poslijediplomskog interdisciplinarnog studija humanističkih znanosti i svih njegovih modula je u izrazitoj interdisciplinarnosti, fleksibilnosti i prilagodljivosti. Studij je većim dijelom organiziran kroz mentorske kolegije, potrebe doktoranda su u samom središtu, a inovativnost se temelji na mogućnostima koje nudi međunarodna razmjena i komentorstvo međunarodno priznatih stručnjaka te raspoloživosti gostiju predavača iz zemlje i inozemstva.