MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Humanističke znanosti

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika znanstvenog rada (258282)
5
5P
1
5.0 Kvalifikacijski istraživački rad (259786)
0
1
4.0 Nematerijalna baština (259774)
5
5P
1
4.0 Uvod u metode istraživanja u humanistici: teorije, koncepti, logika, terminologija, praksa (258248)
5
5P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arhivska baština na istočnojadranskoj obali (261079)
5
5P
2
1. semestar, 1. godina
ECTS IZBORNI IZBORNI PREDMET I. SKUPINA
=> I. skupina izbornih predmeta 1. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metode istraživanja u lingvistici (259794)
4
4P
1
3.0 Metodologija filozofskih istraživanja (259796)
4
4P
1
3.0 Metodologija povijesne znanosti (259795)
4
4P
1
3.0 Metodologija znanstvenog rada: studij književnosti (259790)
Rafolt, L.
4
4P
1
ECTS IZBORNI PREDMET II. SKUPINA
=> II. skupina izbornih predmeta 1. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Dalmatinski gradovi (259799)
3
3P
1
2.5 Filozofija multikulturalizma (259915)
3
3P
1
2.5 Glagoljska i ćirilska pismenost u suodnosu u Dalmaciji kroz povijest (259925)
3
3P
1
2.5 Hrvatska kulturna baština u europskom kontekstu (259916)
3
3P
1
2.5 Hrvatska maritimna baština u mediteranskom kontekstu (259921)
3
3P
1
2.5 Hrvatski spomenici na UNESCO-ovoj listi (259800)
3
3P
1
2.5 Interkulturalizam i glazbena nastava (259922)
3
3P
1
2.5 Istočnojadranska defterologija (259926)
3
3P
1
2.5 Jezik i standardizacija (259924)
3
3P
1
2.5 Kognitivna antropologija (259801)
3
3P
1
2.5 More/ocean i kulturni imaginarij (259917)
3
3P
1
2.5 Odabrana poglavlja suvremene teorije umjetnosti (259920)
3
3P
1
2.5 Osma umjetnost Umijeće komuniciranja javne memorije (259913)
3
3P
1
2.5 Romanizmi, germanizmi i turcizmi u hrvatskoj alotropiji (259923)
3
3P
1
2.5 Semiotika kulture: odabrane teme (259918)
3
3P
1
2.5 Teorije komike, humora i smijeha (259914)
3
3P
1
2.5 Tetrarhija kao sustav decentralizacije i homogenizacije u kriznim vremenima (259919)
3
3P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS IZBORNI PREDMETI
=> Izborni predmeti 2. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0 Drugi strani jezik (261143)
0
2
2.5 Elite u europskom novovjekovlju (261094)
3
3P
2
2.5 Globalizacija migracija (261103)
3
3P
2
2.5 Hrvatski crkvenoslavenski i narodni čakavski jezik (261098)
3
3P
2
2.5 Izvedba i javni prostor: mediteranski kontekst (261102)
3
3P
2
2.5 Jezik u identitetu (261095)
3
3P
2
2.5 Multikulturalizam i Mediteran (261101)
3
3P
2
0.0 Prvi strani jezik (261142)
0
2
2.5 Slavenstvo i romanstvo u toponimiji istočnog Jadrana (261104)
3
3P
2
2.5 Terensko istraživanje u onomastici (261099)
3
3P
2
2.5 Ukrštanja vizualnih umjetnosti i književnosti tijekom XX. stoljeća - primjeri iz hrvatske i talijanske kulturne povijesti (261140)
3
3P
2
2.5 Vernakularna stilistika (261096)
3
3P
2
2.5 Znanost i filozofija o prvom životu (261105)
3
3P
2
ECTS Modul I.: Filozofija
=> Predmeti Modula I. za 2. semestar PDS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Individualna nastava s mentorom (261083)
0
2
3.0 Mediteranski korijeni filozofije (261080)
4
4P
2
10.0 Prvi istraživački rad (261082)
0
2
3.0 Razvoj teorija kritičkog mišljenja na Mediteranu (261081)
3
3P
2
3.0 Jezik kao sustav znakova i kao proizvodni postupak (261086)
4
4P
2
3.0 Kognitivna lingvistika (261087)
4
4P
2
3.0 Kanonizacija i povijest hrvatske književnosti (261084)
4
4P
2
3.0 Mediteranski kontekst hrvatske književnosti (261085)
4
4P
2
3.0 Jadranski prostor između triju imperijalnih baština (Habsburška Monarhija, Mletačka Republika, Osmansko Carstvo) (261089)
4
4P
2
3.0 Metodologija historiografskog zanata (261088)
4
4P
2
3.0 Mediteranski literarni identiteti (261092)
4
4P
2
3.0 Socijalna antropologija Mediterana (261093)
4
4P
2
ECTS Modul V.: Povijest umjetnosti
=> Predmeti Modula V. za 2. semestar PDS
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čovjekova okolina u antropološkom smislu (261090)
4
4P
2
3.0 Odnos javnog prostora i skulpture (261091)
4
4P
2
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika znanstvenog rada (258282)
5
5P
1
5.0 Kvalifikacijski istraživački rad (259786)
0
1
4.0 Nematerijalna baština (259774)
5
5P
1
4.0 Uvod u metode istraživanja u humanistici: teorije, koncepti, logika, terminologija, praksa (258248)
5
5P
1
ECTS IZBORNI IZBORNI PREDMET I. SKUPINA
=> I. skupina izbornih predmeta 1. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metode istraživanja u lingvistici (259794)
4
4P
1
3.0 Metodologija filozofskih istraživanja (259796)
4
4P
1
3.0 Metodologija povijesne znanosti (259795)
4
4P
1
3.0 Metodologija znanstvenog rada: studij književnosti (259790)
Rafolt, L.
4
4P
1
ECTS IZBORNI PREDMET II. SKUPINA
=> II. skupina izbornih predmeta 1. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Dalmatinski gradovi (259799)
3
3P
1
2.5 Filozofija multikulturalizma (259915)
3
3P
1
2.5 Glagoljska i ćirilska pismenost u suodnosu u Dalmaciji kroz povijest (259925)
3
3P
1
2.5 Hrvatska kulturna baština u europskom kontekstu (259916)
3
3P
1
2.5 Hrvatska maritimna baština u mediteranskom kontekstu (259921)
3
3P
1
2.5 Hrvatski spomenici na UNESCO-ovoj listi (259800)
3
3P
1
2.5 Interkulturalizam i glazbena nastava (259922)
3
3P
1
2.5 Istočnojadranska defterologija (259926)
3
3P
1
2.5 Jezik i standardizacija (259924)
3
3P
1
2.5 Kognitivna antropologija (259801)
3
3P
1
2.5 More/ocean i kulturni imaginarij (259917)
3
3P
1
2.5 Odabrana poglavlja suvremene teorije umjetnosti (259920)
3
3P
1
2.5 Osma umjetnost Umijeće komuniciranja javne memorije (259913)
3
3P
1
2.5 Romanizmi, germanizmi i turcizmi u hrvatskoj alotropiji (259923)
3
3P
1
2.5 Semiotika kulture: odabrane teme (259918)
3
3P
1
2.5 Teorije komike, humora i smijeha (259914)
3
3P
1
2.5 Tetrarhija kao sustav decentralizacije i homogenizacije u kriznim vremenima (259919)
3
3P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arhivska baština na istočnojadranskoj obali (261079)
5
5P
2
ECTS IZBORNI PREDMETI
=> Izborni predmeti 2. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0 Drugi strani jezik (261143)
0
2
2.5 Elite u europskom novovjekovlju (261094)
3
3P
2
2.5 Globalizacija migracija (261103)
3
3P
2
2.5 Hrvatski crkvenoslavenski i narodni čakavski jezik (261098)
3
3P
2
2.5 Izvedba i javni prostor: mediteranski kontekst (261102)
3
3P
2
2.5 Jezik u identitetu (261095)
3
3P
2
2.5 Multikulturalizam i Mediteran (261101)
3
3P
2
0.0 Prvi strani jezik (261142)
0
2
2.5 Slavenstvo i romanstvo u toponimiji istočnog Jadrana (261104)
3
3P
2
2.5 Terensko istraživanje u onomastici (261099)
3
3P
2
2.5 Ukrštanja vizualnih umjetnosti i književnosti tijekom XX. stoljeća - primjeri iz hrvatske i talijanske kulturne povijesti (261140)
3
3P
2
2.5 Vernakularna stilistika (261096)
3
3P
2
2.5 Znanost i filozofija o prvom životu (261105)
3
3P
2
ECTS Modul I.: Filozofija
=> Predmeti Modula I. za 2. semestar PDS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Individualna nastava s mentorom (261083)
0
2
3.0 Mediteranski korijeni filozofije (261080)
4
4P
2
10.0 Prvi istraživački rad (261082)
0
2
3.0 Razvoj teorija kritičkog mišljenja na Mediteranu (261081)
3
3P
2
3.0 Jezik kao sustav znakova i kao proizvodni postupak (261086)
4
4P
2
3.0 Kognitivna lingvistika (261087)
4
4P
2
3.0 Kanonizacija i povijest hrvatske književnosti (261084)
4
4P
2
3.0 Mediteranski kontekst hrvatske književnosti (261085)
4
4P
2
3.0 Jadranski prostor između triju imperijalnih baština (Habsburška Monarhija, Mletačka Republika, Osmansko Carstvo) (261089)
4
4P
2
3.0 Metodologija historiografskog zanata (261088)
4
4P
2
3.0 Mediteranski literarni identiteti (261092)
4
4P
2
3.0 Socijalna antropologija Mediterana (261093)
4
4P
2
ECTS Modul V.: Povijest umjetnosti
=> Predmeti Modula V. za 2. semestar PDS
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čovjekova okolina u antropološkom smislu (261090)
4
4P
2
3.0 Odnos javnog prostora i skulpture (261091)
4
4P
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj