MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Humanističke znanosti

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika znanstvenog rada (258282)
Brčić Kuljiš, M.
5
5P
1
5.0 Kvalifikacijski istraživački rad (259786)
Kurilić, A.; Brdar, M.; Škara, D.; Trogrlić, M.; Lozić Knezović, K.; Domazet, M.; Rimac, M.; Granić, J.; Vrandečić, J.; Ćurko, B.; Kapović, M.; Erdeljac, V.; Raffaelli, I.; Ljubičić, M.; Škvorc, B.; Jurišić, S.; Barbarić, V.; Prijatelj Pavičić, I.; Rafolt, L.; Tomelić Ćurlin, M.; Hanžek, L.; Torlak, A.; Marić, A.; Miletić, J.; Nemeth-Jajić, J.; Dragić, M.; Nikolić, D.; Belamarić, J.; Tomić-Ferić, I.; Vidović Schreiber, T.
0
1
4.0 Nematerijalna baština (259774)
Božanić, J.
5
5P
1
4.0 Uvod u metode istraživanja u humanistici: teorije, koncepti, logika, terminologija, praksa (258248)
Adamović, M.
5
5P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arhivska baština na istočnojadranskoj obali (261079)
5
5P
2
1. semestar, 1. godina
ECTS IZBORNI IZBORNI PREDMET I. SKUPINA
=> I. skupina izbornih predmeta 1. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metode istraživanja u lingvistici (259794)
Raffaelli, I.
4
4P
1
3.0 Metodologija filozofskih istraživanja (259796)
Hanžek, L.
4
4P
1
3.0 Metodologija povijesne znanosti (259795)
Jakir, A.
4
4P
1
3.0 Metodologija znanstvenog rada: studij književnosti (259790)
Rafolt, L.
4
4P
1
ECTS IZBORNI PREDMET II. SKUPINA
=> II. skupina izbornih predmeta 1. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Dalmatinski gradovi (259799)
Peković, Ž.
3
3P
1
2.5 Filozofija multikulturalizma (259915)
Brčić Kuljiš, M.
3
3P
1
2.5 Glagoljska i ćirilska pismenost u suodnosu u Dalmaciji kroz povijest (259925)
Žagar, M.
3
3P
1
2.5 Hrvatska kulturna baština u europskom kontekstu (259916)
Dragić, M.
3
3P
1
2.5 Hrvatska maritimna baština u mediteranskom kontekstu (259921)
Božanić, J.
3
3P
1
2.5 Hrvatski spomenici na UNESCO-ovoj listi (259800)
Belamarić, J.
3
3P
1
2.5 Interkulturalizam i glazbena nastava (259922)
Dobrota, S.
3
3P
1
2.5 Istočnojadranska defterologija (259926)
Rimac, M.
3
3P
1
2.5 Jezik i standardizacija (259924)
Brešan Ančić, T.
3
3P
1
2.5 Kognitivna antropologija (259801)
Škara, D.
3
3P
1
2.5 More/ocean i kulturni imaginarij (259917)
3
3P
1
2.5 Odabrana poglavlja suvremene teorije umjetnosti (259920)
Kalčić, S.
3
3P
1
2.5 Osma umjetnost Umijeće komuniciranja javne memorije (259913)
Babić, D.
3
3P
1
2.5 Romanizmi, germanizmi i turcizmi u hrvatskoj alotropiji (259923)
Ljubičić, M.
3
3P
1
2.5 Semiotika kulture: odabrane teme (259918)
Škara, D.
3
3P
1
2.5 Teorije komike, humora i smijeha (259914)
Jurišić, S.
3
3P
1
2.5 Tetrarhija kao sustav decentralizacije i homogenizacije u kriznim vremenima (259919)
Cambi, N.
3
3P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS IZBORNI PREDMETI
=> Izborni predmeti 2. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0 Drugi strani jezik (261143)
0
2
2.5 Elite u europskom novovjekovlju (261094)
3
3P
2
2.5 Globalizacija migracija (261103)
3
3P
2
2.5 Hrvatski crkvenoslavenski i narodni čakavski jezik (261098)
3
3P
2
2.5 Izvedba i javni prostor: mediteranski kontekst (261102)
3
3P
2
2.5 Jezik u identitetu (261095)
3
3P
2
2.5 Multikulturalizam i Mediteran (261101)
3
3P
2
0.0 Prvi strani jezik (261142)
0
2
2.5 Slavenstvo i romanstvo u toponimiji istočnog Jadrana (261104)
3
3P
2
2.5 Terensko istraživanje u onomastici (261099)
3
3P
2
2.5 Ukrštanja vizualnih umjetnosti i književnosti tijekom XX. stoljeća - primjeri iz hrvatske i talijanske kulturne povijesti (261140)
3
3P
2
2.5 Vernakularna stilistika (261096)
3
3P
2
2.5 Znanost i filozofija o prvom životu (261105)
3
3P
2
ECTS Modul I.: Filozofija
=> Predmeti Modula I. za 2. semestar PDS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Individualna nastava s mentorom (261083)
0
2
3.0 Mediteranski korijeni filozofije (261080)
4
4P
2
10.0 Prvi istraživački rad (261082)
0
2
3.0 Razvoj teorija kritičkog mišljenja na Mediteranu (261081)
3
3P
2
3.0 Jezik kao sustav znakova i kao proizvodni postupak (261086)
4
4P
2
3.0 Kognitivna lingvistika (261087)
4
4P
2
3.0 Kanonizacija i povijest hrvatske književnosti (261084)
4
4P
2
3.0 Mediteranski kontekst hrvatske književnosti (261085)
4
4P
2
3.0 Jadranski prostor između triju imperijalnih baština (Habsburška Monarhija, Mletačka Republika, Osmansko Carstvo) (261089)
4
4P
2
3.0 Metodologija historiografskog zanata (261088)
4
4P
2
3.0 Mediteranski literarni identiteti (261092)
4
4P
2
3.0 Socijalna antropologija Mediterana (261093)
4
4P
2
ECTS Modul V.: Povijest umjetnosti
=> Predmeti Modula V. za 2. semestar PDS
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čovjekova okolina u antropološkom smislu (261090)
4
4P
2
3.0 Odnos javnog prostora i skulpture (261091)
4
4P
2
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika znanstvenog rada (258282)
Brčić Kuljiš, M.
5
5P
1
5.0 Kvalifikacijski istraživački rad (259786)
Kurilić, A.; Brdar, M.; Škara, D.; Trogrlić, M.; Lozić Knezović, K.; Domazet, M.; Rimac, M.; Granić, J.; Vrandečić, J.; Ćurko, B.; Kapović, M.; Erdeljac, V.; Raffaelli, I.; Ljubičić, M.; Škvorc, B.; Jurišić, S.; Barbarić, V.; Prijatelj Pavičić, I.; Rafolt, L.; Tomelić Ćurlin, M.; Hanžek, L.; Torlak, A.; Marić, A.; Miletić, J.; Nemeth-Jajić, J.; Dragić, M.; Nikolić, D.; Belamarić, J.; Tomić-Ferić, I.; Vidović Schreiber, T.
0
1
4.0 Nematerijalna baština (259774)
Božanić, J.
5
5P
1
4.0 Uvod u metode istraživanja u humanistici: teorije, koncepti, logika, terminologija, praksa (258248)
Adamović, M.
5
5P
1
ECTS IZBORNI IZBORNI PREDMET I. SKUPINA
=> I. skupina izbornih predmeta 1. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metode istraživanja u lingvistici (259794)
Raffaelli, I.
4
4P
1
3.0 Metodologija filozofskih istraživanja (259796)
Hanžek, L.
4
4P
1
3.0 Metodologija povijesne znanosti (259795)
Jakir, A.
4
4P
1
3.0 Metodologija znanstvenog rada: studij književnosti (259790)
Rafolt, L.
4
4P
1
ECTS IZBORNI PREDMET II. SKUPINA
=> II. skupina izbornih predmeta 1. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Dalmatinski gradovi (259799)
Peković, Ž.
3
3P
1
2.5 Filozofija multikulturalizma (259915)
Brčić Kuljiš, M.
3
3P
1
2.5 Glagoljska i ćirilska pismenost u suodnosu u Dalmaciji kroz povijest (259925)
Žagar, M.
3
3P
1
2.5 Hrvatska kulturna baština u europskom kontekstu (259916)
Dragić, M.
3
3P
1
2.5 Hrvatska maritimna baština u mediteranskom kontekstu (259921)
Božanić, J.
3
3P
1
2.5 Hrvatski spomenici na UNESCO-ovoj listi (259800)
Belamarić, J.
3
3P
1
2.5 Interkulturalizam i glazbena nastava (259922)
Dobrota, S.
3
3P
1
2.5 Istočnojadranska defterologija (259926)
Rimac, M.
3
3P
1
2.5 Jezik i standardizacija (259924)
Brešan Ančić, T.
3
3P
1
2.5 Kognitivna antropologija (259801)
Škara, D.
3
3P
1
2.5 More/ocean i kulturni imaginarij (259917)
3
3P
1
2.5 Odabrana poglavlja suvremene teorije umjetnosti (259920)
Kalčić, S.
3
3P
1
2.5 Osma umjetnost Umijeće komuniciranja javne memorije (259913)
Babić, D.
3
3P
1
2.5 Romanizmi, germanizmi i turcizmi u hrvatskoj alotropiji (259923)
Ljubičić, M.
3
3P
1
2.5 Semiotika kulture: odabrane teme (259918)
Škara, D.
3
3P
1
2.5 Teorije komike, humora i smijeha (259914)
Jurišić, S.
3
3P
1
2.5 Tetrarhija kao sustav decentralizacije i homogenizacije u kriznim vremenima (259919)
Cambi, N.
3
3P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arhivska baština na istočnojadranskoj obali (261079)
5
5P
2
ECTS IZBORNI PREDMETI
=> Izborni predmeti 2. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0 Drugi strani jezik (261143)
0
2
2.5 Elite u europskom novovjekovlju (261094)
3
3P
2
2.5 Globalizacija migracija (261103)
3
3P
2
2.5 Hrvatski crkvenoslavenski i narodni čakavski jezik (261098)
3
3P
2
2.5 Izvedba i javni prostor: mediteranski kontekst (261102)
3
3P
2
2.5 Jezik u identitetu (261095)
3
3P
2
2.5 Multikulturalizam i Mediteran (261101)
3
3P
2
0.0 Prvi strani jezik (261142)
0
2
2.5 Slavenstvo i romanstvo u toponimiji istočnog Jadrana (261104)
3
3P
2
2.5 Terensko istraživanje u onomastici (261099)
3
3P
2
2.5 Ukrštanja vizualnih umjetnosti i književnosti tijekom XX. stoljeća - primjeri iz hrvatske i talijanske kulturne povijesti (261140)
3
3P
2
2.5 Vernakularna stilistika (261096)
3
3P
2
2.5 Znanost i filozofija o prvom životu (261105)
3
3P
2
ECTS Modul I.: Filozofija
=> Predmeti Modula I. za 2. semestar PDS
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Individualna nastava s mentorom (261083)
0
2
3.0 Mediteranski korijeni filozofije (261080)
4
4P
2
10.0 Prvi istraživački rad (261082)
0
2
3.0 Razvoj teorija kritičkog mišljenja na Mediteranu (261081)
3
3P
2
3.0 Jezik kao sustav znakova i kao proizvodni postupak (261086)
4
4P
2
3.0 Kognitivna lingvistika (261087)
4
4P
2
3.0 Kanonizacija i povijest hrvatske književnosti (261084)
4
4P
2
3.0 Mediteranski kontekst hrvatske književnosti (261085)
4
4P
2
3.0 Jadranski prostor između triju imperijalnih baština (Habsburška Monarhija, Mletačka Republika, Osmansko Carstvo) (261089)
4
4P
2
3.0 Metodologija historiografskog zanata (261088)
4
4P
2
3.0 Mediteranski literarni identiteti (261092)
4
4P
2
3.0 Socijalna antropologija Mediterana (261093)
4
4P
2
ECTS Modul V.: Povijest umjetnosti
=> Predmeti Modula V. za 2. semestar PDS
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čovjekova okolina u antropološkom smislu (261090)
4
4P
2
3.0 Odnos javnog prostora i skulpture (261091)
4
4P
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj