MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Kristina Babić
SKULPTORSKA PRODUKCIJA RANOSREDNJOVJEKOVNE HRVATKE DRŽAVE- KLESARSKE RADIONICE, ATRIBUCIJE, MOTIVI

Gordan Matas
 TONI MORRISON – EMOTIONS AND POLITICS IN AFRICAN AMERICAN LITERATURE

Anita Runjić Stoilova
ASIMILACIJE KAO OBAVEZAN FONOLOŠKI PROCES U HRVATSKOM STANDARDNOM JEZIKU (2021.)

Magdalena Nigoević
ANALISI DEI MESSAGGI PUBBLICITARI (2019.)

Magdalena Nigoević
IL LINGUAGGIO DELLA PUBBLICITA (2019.)

Ivana Čapeta Rakić

JEZIK I TERMINOLOGIJA UNUTAR KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE STRUKE(1) (2017.)

Ivana Čapeta Rakić

UTVRDJIVANJE SVOJSTAVA KULTURNOG DOBRA I KRITERIJ VREDNOVANJA POKRETNIH KULTURNIH DOBARA (S PRIMJERIMA) (2017.)

Mladenko Domazet

RAZVOJ TURISTIČKE DJELATNOSTI U DONJIM KAŠTELIMA I NJEZIN UTJECAJ NA PROSTORNU PREOBRAZBU I TRADICIONANE TOKOVE ŽIVOTA (OD KRAJA 19. STOLJEĆA DO POČETKA DRUGOG SVJETSKOG RATA) (2016.)

Mladenko Domazet

KAPETAN NIKO DUBOKOVIĆ  (1834.-1912.) I NJEGOVA KONTEKSTUALIZACIJA NA MIKROHISTORIJSKOJ RAZINI JELSE  (2016.)

Edi Miloš

NAPOLEONOVA VLADAVINA DO STVARANJA ILIRSKIH PORAJINA (1799.-1809.)  (2016.)

Edi Miloš

KOMUNIZAM, FAŠIZAM, NACIONALSOCIJALIZAM: OBLICI DRŽAVNE REPRESIJE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA  (2016.)

Marijana Tomelić Ćurlin

ČAKAVSKI DIJALEKTI  (2016.)

Ines Blažević

MOGUĆNOSTI PRIMJENE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA  (2016.)

Ines Blažević 

NASTAVNI SADRŽAJI PRIRODE I DRUŠTVA KAO POLAZIŠTE ZA METODIČKO OBLIKOVANJE MULTIMEDIJSKIH SADRŽAJA  (2016.)

Ina Reić Ercegovac

OBRASCI PRIVRŽENOSTI U RANOJ DOBI  (2016.)

Ina Reić Ercegovac

PRIVRŽENOST TIJEKOM TRANZICIJE U RODITELJSTVO  (2016.)

Nives Baranović

OSNOVE MATEMATIČKE LOGIKE (2015.)

Nives Baranović

OSNOVNO O SKUPOVIMA (2015.)

Tea-Tereza Vidović Schreiber

DRAMA KAO KNJIŽEVNI ROD (2015.)

Andreja Bubić
EDUKACIJSKA NEUROZNANOST (2014.)

Andreja Bubić
ULOGA NUMERIČKE PISMENOSTI U DONOŠENJU ODLUKA (2014.)

Goran Sučić
RAZVOJ GLAZBENIH SPOSOBNOSTI PREDŠKOLSKOG DIJETETA (2014.)

Goran Sučić
GLAZBOTERAPIJA I DIJETE S POSEBNIM POTREBAMA (2014.)

Marija Brajčić
DIJETE I KULTURNA BAŠTINA – UČENJE U MUZEJU (2013.)

Marija Brajčić
PREDŠKOLSKO DIJETE I LIKOVNO DJELO - JACKSON POLLOCK (2013.)

Sanja Stanić

NASTANAK I RAZVOJ POTROŠAČKOG DRUŠTVA (2013.)

Sanja Stanić
KLASIČNA DRUŠTVENA MISAO U TEORIJI POTROŠNJE (2013.)

Snježana Dobrota
INTERKULTURALNO GLAZBENO OBRAZOVANJE (2012.)

Snježana Dobrota
POPULARNA GLAZBA I GLAZBENA NASTAVA (2012.)

Vesna Kostović-Vranješ
SUVREMENA NASTAVA PRIRODOSLOVLJA (2012.)

Vesna Kostović-Vranješ
NASTAVNI SADRŽAJI PRIRODE I DRUŠTVA – POLAZIŠTE ZA INTERDISCIPLINARNO POUČAVANJE (2012.)

Jadranka Nemeth-Jajić
KNJIŽEVNI INTERESI UČENIKA MLADE ŠKOLSKE DOBI I NJIHOVO POTICANJE (2010.)

Jadranka Nemeth-Jajić
POKAZATELJI USMJERENOSTI UDŽBENIKA NA DIJETE (2010.)

Marko Trogrlić
HRVATSKI NARODNI PREPOROD U SPLITU (2007.)

Marko Trogrlić
DALMATINSKO SELO U 19. STOLJEĆU (2007.)

Irena Mišurac Zorica
METODIČKI PRISTUP OBRADI MJERENJA U NASTAVI MATEMATIKE (2006.)

Irena Mišurac Zorica
ODNOS UČITELJA RAZREDNE NASTAVE PREMA NASTAVI MATEMATIKE  (2006.)

Maja Ljubetić:
OBITELJSKO OZRAČJE I FUNKCIONIRANJE OBITELJI (2006.)

Maja Ljubetić:
OBITELJ U POVIJESNOM I SUVREMENOM KONTEKSTU (2006.)

Maja Ljubetić:
SAMOPROCJENA (METARAZINA) I  PROCJENA PEDAGOŠKE KOMPETENTNOSTI RODITELJA (2006.)

Josip Vrandečić
BISMARCKOV SUSTAV SAVEZA (1879.-1890.) (2006.)

Josip Vrandečić
PREDRATNE KRIZE (1890-1914) 2006.)

Ivana Prijatelj Pavičić 
POLOŽAJ FRANCESCA LAURANE U POVIJESTI RANORENESANSNE PORTRETISTIKE (2005.)

Ivana Prijatelj Pavičić 
IZGRADNJA ŠIBENSKE KATEDRALE I PRIJELAZNO GOTIČKO-RENESANSNO RAZDOBLJE U DALMACIJI (2005.)