MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa: Poljička cesta 35, 21000 Split
 
Pročelnica Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
iblazevic@ffst.hr
 
Tajnica Odsjeka:
Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.
e-mail: mrvesna@ffst.hr
telefon 545 563
 
Studentska služba:
e-mail: referada@ffst.hr
telefon 021 545 542

Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom izboru

prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić Email 303
prof. dr. sc. Maja Ljubetić Email 204

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Ines Blažević Email 226
izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić Email 226
izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović Email 219

Docent

doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić Email 226

Viši asistent

dr. sc. Joško Barbir Email 213
dr. sc. Sani Ćavar Email 226

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević  

Predavač

pred. dr. sc. Martina Lončar Email 226

Naslovni predavač

nasl. pred. Marijana Ćuk Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Andragogija 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Didaktika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Filozofija odgoja 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Inkluzivna pedagogija 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Jezična kultura 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kritičke teorije u pedagogiji 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metodologija pedagoškog istraživanja 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Multimedijska didaktika 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Obiteljska pedagogija 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Obrazovanje na daljinu 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Obrazovne politike 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Opća pedagogija 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 2 diplomski  
Pedagogija i razvoj ljudskih potencijala 6 prijediplomski  
Pedagog u odgojno-obrazovnoj ustanovi 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pedagoška statistika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Povijest pedagogije 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Predškolska pedagogija 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Psihologija odgoja i obrazovanja 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Razvojna psihologija 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Socijalna pedagogija 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Školska pedagogija 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Školski pedagog i metodike nastave 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Uvod u građanski odgoj 10, 2, 3, 4, 6, 8 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 3, 4, 6, 8
Uvod u znanstvenu pismenost 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Vođenje odgojno-obrazovne ustanove 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Vrjednovanje i samovrjednovanje u suvremenoj školi 3 diplomski  
Alternativne koncepcije obrazovanja 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Didaktika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Domska pedagogija 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 2 diplomski  
Komparativna pedagogija 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kreativnost kao pedagoški izazov 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Medijska socijalizacija 2, 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Metodologija izrade kurikuluma 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Osnove pedagogije 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Pedagogija i djetinjstvo 2, 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Pedagogija slobodnog vremena 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Pedagogija sporta i rekreacije 2, 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Prevencija poremećaja u ponašanju 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Prijava projekta i izrada diplomskog rada 4 diplomski  
Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi 1, 3, 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu 1 diplomski  
Psihologija religioznosti 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Razvojna psihopatologija 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Završni rad (pedagogija) 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Dokumenti

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

Studijski programi

Korisne poveznice

Obavijesti

20.02.2024
Raspisuje se natječaj za upis kolegija „Stručna praksa u nastavnoj bazi“ u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. na sveučilišnom prijediplomskom studiju Pedagogija. Zainteresirani kandidati natječaj mogu pogledati ovdje
30.01.2023
Obavještavaju se studenti da će upis obveznih i izbornih predmeta preko Studomata za ljetni semestar ak. god. 2022./2023. biti omogućen od 7. do 13. veljače 2023. godine.
23.01.2023
Pozivaju se studenti 1. godine preddiplomskih dvopredmetnih studija da preko sljedećeg linka:   https://www.terminko.hr/lokacija/bacvice2  zakažu termin za sistematski pregled. Studenti su obavezni ponijeti zdravstvenu iskaznicu i indeks ukoliko ga još uvijek imaju u papirnatom izdanju, a ukoliko boluju od nekakvih kroničnih bolesti potrebno je ponijeti i specijalističke nalaze.  
12.01.2023
Poštovani studenti i studentice,  studenti psihologije u sklopu predmeta Quantitative Research Designs provode istraživanje na temu motivacije za studijem. Molimo Vas da ispunite kratku anketu u priloženom linku. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYrvbAO_qhV-iP69MwCaoXCzeRkp3bDlWmM_IkEWK9pCMJoA/viewform
10.01.2023
Studenti završnih godina dužni su predati obrazac prijave teme završnog/diplomskog rada u tajništvo odsjeka najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru (20. siječnja 2023.)
28.09.2020
U prilogu se nalaze pristupni kodovi za nastavu preko platforme Google Meet.